Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Ilo

Miten maailma luotiin? Ja muutakin pohdintaa..... jatkuu edelliseltä sivulta
Palaan tähän aiheeseen vielä myöhemmin, koska ihmisen mieli muuttuu samalla tavoin kuin Pimeyden Mieli muuttui: surun kautta. En osaa selittää asiaa nyt vielä sen paremmin, mutta tiedän jo, että kun saavutat tämän tason, niin tapahtuu suuria: mielesi muuttuu Valon Mielen kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen. Koin tämän armosta tänään, juuri tänään ja sanon vain sen, että en osaa ylistää Ralf K:ta kyllin – olen aivan sanaton!

Kun luet tätä Nag Hammadin kirjoitusta, niin huomaatko. että ihmisessä ja Pimeydessä on paljon samankaltaisuutta? Ihmisessä, joka valitsee pahat voimat, käy niin, että hänen mielensä muuttuu väistämättä tämän hengen vaikutuksesta pahuuden itsensä kaltaiseksi.

Vaikeaselkoinen teksti jatkuu. Mieli ei voinut jäädä passiiviseksi, koska se oli tehty osittain Hengen kaltaiseksi, hän nousi ja loisti tulisella valolla koko tuonelan päällä. Tällä tavoin puhdas ja viaton Valo tuli paljastetuksi, sillä (Valon) Henki hyödynsi kaikki Pimeyden voimat, koska Valo oli ilmestynyt suuruudessaan.

Tämä antaa siis selityksen sille myös, miksi tuonela on hämärä paikka, eikä pimeä. Se johtuu valosta, jonka Herra on sille osittain suonut. Mitä Valo sitten saavutti tässä tapahtumassa?

Valon Henki hyödynsi kaikki Pimeyden voimat, koska valo voittaa aina pimeyden. Mitä sana hyödyntää tarkoittaa? Jahvella ei ollut alun perin kaikkia ominaisuuksia, joita Hän katsoi tarvitsevansa vastaisuudessa. Jahve hyödynsi muokaten esimerkiksi oveluuden itselleen sopivaksi. Jeshua sanoo erikoiset sanat: ”Olkaa ovelia kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset!” Käärme viittaa kuitenkin pahuuteen, mikä ei ole normaalisti lainkaan suotavaa. Raamatussa on toinenkin tarina ovelasta, väärämielisestä taloudenhoitajasta. Väärin käytettynä oveluus ja muut pahuuden ominaisuudet ovat hirvittävä voima. Ne pitää osata valjastaa hyvyydellä ja rakkaudella. Jahve siis halusi valjastaa käyttöönsä kaikki syvyydet korkeudesta puhumattakaan.

Ihminen on tehty Jahven kaltaiseksi. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa, että myös ihmisellä on mahdollista löytää Jahven vahvuus kestää pahan hyökkäyksiä ja pysyä pystyssä täynnä mielenrauhaa. Minulle on tämä suotu. Myös Auschwitzin kokenut Maximilian Kolben tarina viittaa samanlaiseen kokemiseen. Olen ymmärtänyt, että myös Ukrainassa voi tapahtua näin. Kaikkina aikoina tämä on ollut mahdollista ja niin on tänäkin päivänä. En tiedä, mikä on se mekanismi, joka tämän vaikuttaa, mutta uskon että se on huomattavasti helpompaa, jos on vahva usko ja syvä rakkaus Herraan. Se voi olla ja on iankaikkista armoa. Lisään vielä tähänkin: tietämykseni pahasta henkivallasta on yksi tällainen tekijä. Jos joskus pelko nakertaa mieltäni, niin tiedostan heti, että se johtuu pahasta henkivallasta. Silloin keskitän huomioni Herraan ja Hänen mahdollisuuksiinsa, jotka ovat rajattomat. Pelkoni väistyy aina. Yleensä en nykyisin enää edes koe pelkoa, vaikka paha henkivalta piirittää minua kuin aikoinaan vihollinen Jerusalemin temppelin muureja.

Pimeyden Mieli siis muuttui osittain Hengen kaltaiseksi. Se tarkoittaa myös sitä, että ihmisen mielen on mahdollista tulla Valon valtapiiriin kuten edellä mainitsin. Tämä ei ole teoriaa, tämä on totta! Hallelujaa Herralle! Siksi juuri Pimeydelle se osittain suotiin, ihmisen takia. Mielen pitää nousta pimeydestä valoon. Se tarkoittaa myös sanoinkuvaamatonta rauhan ja levon tilaa. Valo tarkoittaa Herraa, mistä kaikki olevaisuus on peräisin sekä tietoa kaiken olevaisuudesta. Ihmiselle on luvattu, että muutumme Herran kaltaisuuteen. Lopullisesti se tapahtuu monella vasta taivaassa, mutta Herran valituilla, opetuslapsilla, se tapahtuu jo maailmassa. Miksi näin on? Jahve, Maailmankaikkeus, näki ennalta, että näin tapahtuu. Hän halusi suoda tämän saman kaikille, mutta kaiken lähtökohtana on se, että ihminen itse vaikuttaa mielensä muotoutumiseen. Herra ei halunnut pakottaa ketään, vaan halusi ihmisen valintojen vaikuttavan olennaisesti tähän muuttumisprosessiin. Itse muutosprosessi on voimakas ja kuitenkin henkilölle itselleen rauhaisa ja tyyni kokemus. Jahve itse seuraa kehittymistä ja muutosta. Millainen muutos se sitten on? Se on muutosta oman sielusi kaltaiseksi, jossa ihmisenä olosi muokkaa sielun rakenteita.

Tekstissä kerrotaan, että kaikki tapahtunut oli kunnioitettavan, äärettömän Valon mielen mukaista. Pimeys oli tehnyt itsestään Mielensä mukaisen, jossa siis vaikutti jo puhtaan Hengen jokin muoto. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun ihmisen mieli ja ajatusmaailma puhdistuu pahan henkivallan vaikutuksista, niin ihminen tekee itsestään Valon Mielen mukaisen. Kehitys tapahtuu helposti, kuin huomaamatta. Se tapahtuu ihmisen sisimmästä käsin. Valo valtaa ihmisen mielen ja ihminen muuttuu omaksi itsekseen. Tällä hetkellähän tilanne on se, että olemme oman mielemme vankeja. Vankeja siinä mielessä, että me luomme oman maailmamme, mikä ei perustu totuudelle, vaan siinä on paholaisen sormen jälki. Olemme muovanneet itsemme mielemme mukaiseksi. Ihmisen aivojen rakenteessa hermosolujen väliset synopsit eivät pysty vastaanottamaan muuta tietoa kuin sitä, minkä heidän mielensä hyväksyy. Riippuen ihmisestä defenssit voivat olla hyvin voimakkaat, jolloin totuus hämärtyy.

Miksi Pimeys sitten teki Mielensä osittain Valon Hengen kaltaiseksi? Hän oli tietämätön ja kateellinen Valolle. Se pystyi siihen vain siinä määrin kuin Jahve siihen suostui. Miksi Jahve halusi Pimeyden Mielen ylipäätään muuttuvan? Ihmisessä on kuitenkin myös valon henki. Miksi mielen valokin tarvitaan? Kun ihmisessä on sisimmässä pahoja henkiä, niin hän muuttuu paholaisen kaltaiseksi. Myös hänen mielensä saastuu saastumistaan. Tämä siis tarkoittaa, että hän pystyy kuitenkin toimimaan yhteiskunnassa myös lainkuuliaisena jäsenenä ja tehdä muiden ihmisten silmissä hyviäkin tekoja. Jos hänen mielensä olisi sen sijaan täysin Pimeyden valtaama, niin maailma olisi vielä pahempi paikka kuin se on nyt. Lisään vielä: se on juuri niin paha kuin me sen olemme siksi tehneet. Onhan sinulle selvää, että sota ei ole koskaan Jahven tahdon mukaista, vaan siinä näkyy ihmisen peukalon jälki?

Vapahtaja (the Savior) ilmestyi heti Hengen muodossa Pimeydelle. Valo ja Pimeys kohtasivat. Vapahtaja halusi vapauttaa heti maailmankaikkeuden siitä. Vapahtaja halusi, että kohtaamisessa ”Pimeys saattaisi heittää varjonsa yksin itsensä päälle, jolloin Pimeys menettäisi kaiken voimansa.” Tilanne voisi olla vielä huonompi, jos Herra olisi sallinut Pimeyden toimien jatkumisen, mutta niin ei käynyt. Pimeys, joka oli syvyyksien päällä menetti siis kaiken voimansa jo maailman syntymisen jälkeen.

The Paraphrase of Shem puhuu kosmisen kohdun syntymisestä, mikä tarkoittaa maailman syntymistä. Pimeys oli vetten syvyyksien päällä (1. Moos. 1:2). The Paraphrase of Shemin mukaan vetten syvyyksissä oli kaaos. Se puhuu ”kaaoksen tulesta.” Pimeyden Mieli imaisi tämän tulen pois vedestä. Silloin veden olomuoto muuttui sumuksi, usvaksi, josta vuorostaan muodostui maailma (teksti käyttää sanaa kohtu, the womb). Sen jälkeen on ilmeistä, että kaaos tuli maailmaan. Tuli tarkoittaa tässä yhteydessä pimeyttä eli kaikkea vilpillisyyttä, petollisuutta, ja valhetta. Siitä käytetään termiä deceitfulness. Ymmärtääksemme maailman perusprinsiippejä, meidän tulisi tietää sen syntyhistoria ja rakenne.

Teksti jatkuu siten, että Pimeyden Mieli purkautui alas Luomakunnan (Nature) syvyyksiin asti. Tässä lauseessa on käytetty verbiä ejakuloida (was ejaculated). Pimeyden voima on vaikuttanut koko Luomakuntaan, ne sekoittuivat. Ejakulaatio on siis vertauskuva siemenen levittämisestä kaikkialle maailmaan. Siemen on turmeltumista.

Pimeyden Mielen ei haluttu enää koskaan tuottavan vastaavaa vahinkoa maailmalle. Siitä puhuu seuraava lause.

The eye of power was torn from wickedness, so that she would not bring forth Mind again. For this was the seed of Nature from the dark root.

Voit itse miettiä, minkälainen maailma olisi, jos olisi käynyt toisin ja Pimeyden siemenet olisivat levinneet yhä uudelleen maailmaan. Pimeyden sijaan ihminen tekee samaa kuin Pimeys kuvitteli voivansa tehdä. Mitä tähän voi enää sanoa? Sitä saa, mitä tilaa? ”Ei koskaan enää!” sanoi Eurooppa toisen maailmansodan jälkeen. ”Ei koskaan enää!” sanoo Herra Ralf K. nyt.

Mietitäänpä tätä. Maailma oli siis saastunut, mutta Pimeydellä ei ollut mitään valtaa enää mihinkään. Kenellä sen sijaan on ollut valta koko ajan näihin päiviin asti? Ihmisellä. Ihmisellä on ollut valta. Vrt. vertausta viiniviljelmän omistajasta, joka vuokraa tilansa viininviljelijöille. Mitä viininviljelijät tekivät? Samaa, mitä ihminen on jo aikojen alusta tehnyt ja jatkanut edelleen näihin päiviin asti. Olen blogini loppuun paljastanut koko asian karmeudessaan. Se on oma tarinansa.

Room. 8. luku liittyy olennaisesti tähän tekstiin. Koko Luomakunta saastui ja joutui katoavaisuuden alle, mutta tilanne ei ole pysyvä, vaan olemme parhaillaan synnytystuskissa ja vapaudumme kaikki vielä ikeestä.

18 Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme.
19 Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä.
20 Kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo,
21 että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen.
22 Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa.
23 Eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka olemme ensi lahjana saaneet omaksemme Hengen, huokailemme odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiimme lunastamista vapaaksi
24 Meidät on pelastettu, se on varma toivomme. Mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee!
25 Jos taas toivomme jotakin mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti.

29 Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin että hänen Poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa.
30 Ne, jotka Jumala on edeltä määrännyt, hän on myös kutsunut; ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös tehnyt vanhurskaiksi; niille, jotka hän on tehnyt vanhurskaiksi, hän on myös lahjoittanut kirkkautensa
.

Sitten The Pharaphrase of Shem kuvailee kohtua. Pimeys näki kohdun eli maailman ja hän tuli häväistyksi. Tässä on käytetty sanaa defile, mikä tässä yhteydessä viittaa seksuaalisuuteen. Miten häväistys tapahtui? Stirring up the water, Darkness rubbed the womb. Tämä lause on vaikea kääntää. Sen loppuosa kuitenkin tarkoittaa kuitenkin sitä, että : ”Pimeys kosketteli (seksuaalisesti) kohtua”. Käsittäisin niin, että Pimeys halusi olla omassa valtakunnassaan alun perin passiivisena. Sille riitti oma seuransa, koska se tyydytti itseään. Se pysyi sen avulla aivan tyytyväisenä. Sitten se näki muutoksen, kohdun syntymän ja halusi jatkaa sitä, mihin se oli tottunut. Seksuaalisen stimulaation seurauksena syntyi tuntemamme maailma. Miksi The Paraphrase of Shem kutsuu maailmaa kohduksi? Siksi, koska kohtu, kuten maailmakin, on pimeä ja autio.

Tähän on pakko pysähtyä. Mitä Herra haluaa ilmentää meille sanan kohtu avulla? Pimeästä ja autiosta syntyy täysin uutta elämää: siemen eli jälkeläiset. Ensin on vain pieni ihmisen alku, joka sittemmin kasvaa mittoihinsa. Kun sen aika on täyttynyt, se syntyy maailmaan ja näkee valon ensimmäistä kertaa. Jahve halusi tuoda ilmi sitä tosiasiaa, että Hänen jälkeläisensä syntyvät taivasta varten pimeyden, paineen ja puristuksen kautta. Kohtu supistelee saaden aikaan sen, että lapsi työntyy ulos synnytyskanavia pitkin. Supistukset tihenevät loppua kohti yhä voimakkaampina supistuksina. Lapsi syntyy ja äiti unohtaa kaikki kivut....jatkuu seuraavalle sivulle