Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Ilo

Liitonarkin replika George Washington Masonic National Memorialissa Yhdysvalloissa, https://fi.wikipedia.org/wiki/Liitonarkki

Kaksi kerubia


25.2.2022Tämä blogi on jatkoa blogille Viisi Sinettiä.


Raamattu todistaa, että Herra teki ja mahdollisti kaiken. Miksi sitten minun piti päästä jo elinaikanani kaikkeinpyhimpään? Siksi, koska liitonarkun päällä on kaksi kerubia. Se vaatii kaksi. Nyt näyttää siltä, että he ovat Ralf K. ja minä.

Liitonarkun kansi on armoistuin eli syntien sovituspaikka. Sovituspaikka on Herra Jeshua. Koska kerubeja on kaksi, niin siitä seuraa, että oli aivan välttämätöntä, että armoistuimelle pääsee kaksi maailmaan syntynyttä ihmistä, enkeliä. Kaiken, mitä temppelirakennuksessa oli, Jahve näki ennalta toteutuvan taivaassa.

Liitonarkun sisällä oli lain taulut, koska Maailmankaikkeus ja taivas rakentuu niiden varaan. Mielenkiintoista on se, että miten Maailmankaikkeus rakentuu taivaassa? Rakentuuko se kymmenen käskyn varaan vai pelkästään rakkauden kaksoiskäskylle? Moni kymmenen käskyn kielto on tarpeeton taivaassa, sillä toteutamme niitä joka tapauksessa tullessamme Jahven kaltaiseksi.

2. Moos. 26:34 Pane kaikkeinpyhimmässä kansilevy liitonarkun päälle.
Kansilevy on the mercy seat eli armoistuin.

2. Moos. 25:22 Sen luona sinä saat kohdata minut, ja minä puhun sinulle kannen päältä, niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat liitonarkun päällä, ja ilmoitan sinulle kaikki ne käskyt, jotka minä israelilaisille annan.

Minun oli siis päästävä kaikkeinpyhimpään ja nimenomaan vielä armoistuimen päälle. 2. Moos. 25:22 viittaa siihen, että Jahve alias Ralf K. puhuu israelilaisille vasta, kun minä olen siinä paikassa, mihin minut on määrätty jo aikojen alussa. Ralf K. vahvistaa, että tämä tulkintani on oikein.

Jahve näki hyväksi rakentaa Salomon temppelin, jossa liitonarkun molemmilla puolilla kantta seisoo kaksi mitoiltaan ja muodoltaan yhtäläistä, kultaista kerubia, joiden siivet koskettavat toisiaan yhteyden ja ykseyden merkiksi. Heidän kasvonsa ovat kääntyneet kohti armoistuinta (kantta) päin ja molempien siivet koskettavat myös vastakkaisia seiniä.

Molemmat kerubit olivat kymmenen kyynärää korkeat. Numerologiassa luku kymmenen ilmentää täydellistymistä, täyteyttä ja yhtenäisyyttä. Se kuvaa myös lakia ja vastuuta sekä saman päämäärän saavuttamista. Lisäksi se on Jumalan luvun (4, nelikirjaiminen יהוה JHVH ja ihmisen luvun (6) summa (lähde: http://www.kolumbus.fi/gematria/lukuja.htm).

Tämä kaikki on jo toteutunut. Toisinkin olisi voinut olla. Tarvittiin siis kaksi yksimielistä kerubia, Jahven laille kuuliaista opetuslasta. Paholainen yritti saada kumpaakin kerubia kääntymään puolelleen. Sama jatkuu tänäkin päivänä pahan henkivallan osalta, vaikka se on jo menettänyt otteensa.

Pahan henkivallan tavoitteena on erottaa kaksi kerubia toisistaan. Niiden siivet eivät saa koskettaa toisiaan. Toisen kerubin pitäisi katsoa muualle – kohti paholaista. Vähintään toisen olisi hyvä olla polvillaan paholaisen edessä. Salomonin temppelissä kerubit seisovat tukevasti jaloillaan. Siipi tai siivet eivät saisi koskettaa kultaista seinää. Jahven laki ei saisi olla omantunnon herättäjänä ja tekojen perustana.

Paholainen kiinnitti uudestisyntymiseni jälkeen kaiken huomionsa minuun. Siksi uudestisyntymiseni tapahtui vasta hyvin myöhään ja poikkeuksellisesti sain Pyhän Hengen vasta silloin. Silloin alkoi rynnistys ja painostus. Paholaisen kannalta oli huono juttu, että pääsin taivaaseen jo elinaikanani, koska Herra hallitsee siellä. Nyt olin siis jo temppelialueella. Minua ei saisi päästää missään tapauksessa kaikkeinpyhimpään. Paholainen tiesi, että olen Herran yhteisyyskumppani, taivaassa valittu. Nyt seison tukevasti jaloillani armonistuimeen nojaten ja katsoen vain siihen. Toisella puolella istuinta on Ralf K. Mitä tapahtuu? Siitä puhuu jo edellä mainitsemani 2. Moos. 25:22

Sen (armoistuimen eli kannen) luona sinä saat kohdata minut, ja minä puhun sinulle kannen päältä, niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat liitonarkun päällä, ja ilmoitan sinulle kaikki ne käskyt, jotka minä israelilaisille annan.

King James: And there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubims which are upon the ark of the testimony, of all things which I will give thee in commandment unto the children of Israel.

Mitä tarkoittaa upon the ark of testimony käytännössä? Se tarkoittaa, että näillä kahdella kerubilla on yhteys liitonarkkuun.

Jahve on tässä jakeessa antanut lupauksensa siitä, että Hän keskustelee kaikista asioista. Sana commune tarkoittaa ystävällismielistä, sympaattista ajatustenvaihtoa ja pohtimista yhdessä myötätunnon ja luottamuksen ilmapiirissä. Tämä lupaus on annettu Jahven omalle kansalle, israelilaisille. Loppulauseen merkitys on kätketty lopun aikaa varten. Niin on minulle kerrottu. 

Huomaa, että Jahve näki ennalta, että armoistuimen molemmissa päissä tulee olemaan yhdenvertaiset enkelit. Hän näki sen kaiken jo ennalta. Hän ei jättänyt yhtään mitään sattuman varaan. Sama tilanne on tänä päivänä. Kaikella on merkityksensä.

Jahve näki, että tulee olemaan kaksi henkeä, jotka saavuttavat kaiken – he saavat yhteyden liitonarkkuun. Liitonarkussa oli lain taulut. Mitä sinä luulet, mitä paholainen olisi tehnyt niille? Näen, että oli kaksi vaihtoehtoa. Liitonarkussa pysyy taulut ja niiden mukaan Maailmankaikkeus toimii tai paholainen tekee sen, minkä Mooses teki. Se ottaa liitontaulut ja paiskaa ne sirpaleiksi, jolloin Maailmankaikkeus kuolee vähitellen, koska kaikki on luotu niiden varaan.

Ne, joilla on yhteys liitonarkkuun, hallitsevat Maailmankaikkeudessa – Maailmankaikkeuden ehdoilla. Se osa käskyistä, jossa paholainen on saanut vaikuttaa, on tietenkin poistettava.

Kyse on 2. Moos. 20:5, jossa puhutaan kostamisesta. Se on paholaisen sanoittamaa ja perustelen, miksi päättelen näin. Se käy selville King James käännöksestä.

Thou shalt not bow down Thesleff to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me...

Suomeksi: Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua.

Sanat: ”I the LORD thy God am a jealous God” todistaa tämän jakeen olevan paholaisen sanomaa. Myös Nag Hammadin kirjoitukset kertovat näin, esimerkiksi The Secret Book of John. Herra itse sanoo tässä kirjoituksessa näin: Yaldabaoth...said to them, " I am a jealous god and there is no other god beside me." 

Jahve ei ole kateellinen. Hän ei myöskään kosta viattomille alenevassa sukupolvissa. Otan tähän liittyen kaksi jaetta. Lue 4. Moos. 16. luku, jossa kerrotaan Korahin, Datanin ja Abiramin kapinasta ja sitten jae 11:

4. Moos. 26:11 Korahin pojat eivät kuitenkaan kuolleet.

5. Moos. 24:16 "Isää ei saa tuomita kuolemaan poikansa eikä poikaa isänsä rikoksesta, vaan kukin tuomittakoon vain omasta rikoksestaan.”

Miksi Herran kymmenen käskyn joukossa on yksi jae, mikä ei kuulu joukkoon? Olen saanut ymmärryksen, että Raamatussa on piilossa ns. salainen kieli. Raamatussa on kolme avainta. Tämä jae on yksi niistä. Avaimet tunnistaa niiden mielettömyydestä. Siitä, että ne eivät ole Herran Jahven luonnon mukaisia. Toinen tällainen avain on Uuden testamentin jae, jossa sanotaan, että Pyhän Hengen pilkkaa ei anneta anteeksi. Vaikka Jeshua ei saanut sitä kantaa, niin ihminen Ralf K. teki sen. Mitään ei ole jätetty ihmisen varaan, vaan Herra teki kaiken.

Ensin ajattelin jättää tämän oudon jakeen vielä huomioimatta, vaikka olen tietoinen siitä, mutta se vaivaa minua niin paljon, että se on tuotava julki.

Mennään uudestaan liiton arkin kahteen kerubiin ja sitä kautta numerologiaan ja numeroon kaksi. Numero kaksi voi tarkoittaa myös eripuraisuutta ja eroa. Mitä tarkoitan? Puhutaanko sitten paholaisesta?

Jos olisi käynyt niin, että minä olisin taivaaseen ja kaikkeinpyhimpään pääsyn jälkeen mennytkin paholaisen puolelle? Tätäkö paholainen odotti? Se ei kyllä ole tullut koskaan mieleenikään, mutta Ralf K. haluaa, että mietin asiaa. Tiesitkö, että taivaassa on puolueeton ryhmä, joka tutkii sitä, että paholaisen edut tulee huomioitua kaikessa? Tämä on nyt toinen kerta, kun he ottavat minuun yhteyttä.

Olen yhteisyyskumppani Ralf K:n kanssa. Jos olisin mennyt paholaisen puolelle, niin Ralf K. olisi saastunut minusta. Tosin hän olisi tiennyt asiasta jo hyvissä ajoin. Se ei olisi kuitenkaan riittänyt. Hän ei olisi silti päässyt minusta enää eroon katkaisemalla yhteytemme. Yhteisyyskumppanuus on iankaikkinen liitto. Silloin olisi siis ollut kaksi saastunutta, joilla on yhteys liitonarkkuun, Maailmankaikkeuteen. Täytyy tässäkin muistaa, että Ralf K. sanoi minulle kerran, että vaikka olisin tehnyt, mitä hyvänsä valintoja, niin Jahven tiedossa oli, etten menisi koskaan paholaisen puolelle. Omat riskinsä kyllä oli, koska yhteisyyskumppanuussopimus tehtiin aikaisessa vaiheessa – siinä vaiheessa jo, kun en ollut vielä päässyt kaikkeinpyhimpään. Tilanne oli silloin sellainen, että riski oli otettava.

Jos kuitenkin olisimme saastuneet? Mitä olisi tapahtunut? Raamatussa on sana: ”Jos hapatetta menee taikinaan, se hapattaa koko taikinan” Tästäkö on kyse? En usko siihen. Jahve ei jättänyt mitään sattuman varaan. Hän näki ennalta, ja kävi etukäteen jo kaikki vaihtoehdot läpi. Ralf K. sanoi minulle jokin aika sitten, että kaikki askeleeni on mitattu. Yhteisyyskumppanuussopimusta tehtäessä olin varma, että puhuin nimenomaan Jahven kanssa. En puhunut Herrojen Jeshuan ja Ralf K:n kanssa. Hän hyväksyi sen. Hän tutki asian ja tiesi, että se on ainut mahdollisuus saada minut ulos sellaisesta tilanteesta, johon olin joutunut. Hän tuli apuun, mutta hetkeksikään Hän ei unohtanut muita ihmisiä. Jos me olisimme saastuneet, se olisi vaikuttanut koko ihmiskuntaan. Koko Maailmankaikkeus olisi lopulta tuhoutunut. Oli liikaa pelissä. Jos olisi tullut tiukka paikka, niin minun pääni olisi ollut pölkyllä. Niin uskon ja se olisi ollut sitä paitsi ihan oikein. Taivaan ryhmälle tämä selvitys riitti, mutta he vaativat, että minun pitää julkaista tämä.