Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Ilo

Konsortio, Jahven ja paholaisen sopimus Salomonin temppelin rakentamisessa 2(2)


...jatkuu edelliseltä sivulta

Laki kuninkuudesta

14 "Kun olette tulleet siihen maahan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille, ja kun olette ottaneet sen haltuunne ja asettuneet sinne asumaan, te saatatte ajatella, että teillä pitäisi olla kuningas, kuten on kaikilla ympärillänne asuvilla kansoilla.
15 Asettakaa silloin itsellenne kuningas, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee. Muistakaa, että asetatte kuninkaaksenne oman kansanne miehen; vierasmaalaisesta ette saa tehdä kuningasta.
16 Kuningas ei saa pitää hevosia suurin määrin eikä lähettää väkeään Egyptiin hankkimaan sieltä hevosia, sillä Herra on sanonut teille: 'Älkää enää milloinkaan palatko tätä tietä!'
17 Kuninkaalla ei myöskään saa olla lukuisia vaimoja, ettei hänen sydämensä luopuisi Herrasta, eikä hän saa koota itselleen kovin runsaasti kultaa eikä hopeaa.
18 Valtaistuimelle noustuaan hänen on teetettävä itselleen jäljennös tästä laista, joka on leeviläispappien huostassa.
19 Hänen tulee pitää laki hallussaan ja lukea sitä koko elämänsä ajan, että hän oppii pelkäämään Herraa ja tarkoin noudattamaan kaikkia tämän lain käskyjä ja määräyksiä.
20 Kun hän näin tekee, hän ei käy kopeaksi veljiään kohtaan eikä poikkea lain käskyistä oikealle eikä vasemmalle. Hän ja hänen jälkeläisensä saavat kauan hallita Israelia.


Varsinaisen tekstin lisätiedoissa mainitaan vielä, että juutalaisessa legendassa ylistetään Salomonin valtaa yli demonien. Jahve oli kuitenkin se voima, ei Salomo. Konsortio Jahven ja paholaisen välillä oli juuri siksi välttämätöntä. Syntiinlangenneella ihmisellä on liikaa tarttumapintaa pahalle henkivallalle.

Tekstissä sanotaan, että ”Salomo vangitsi demonit temppelissä seitsemään vesiastiaan.” Mitä se tarkoittaa? Ensinnäkin temppeli oli Jahven läsnäolon paikka. Mitä numerologiassa kuvastaa numero seitsemän? Seitsemän on täydellisyyden luku ja se kuvastaa liittoa Jahven kanssa. Jahve hoiti asian ja esti täydellisesti demonien toiminnan. Vesi viittaa Pyhään Henkeen. Jahven suojeluksessa Salomonin alkutaipale Pyhässä Hengessä alkoi hienosti.

Teksti jatkuu: ”Kun roomalaiset [menivät] [Jerusalemiin], he löysivät vesiastiat, [ja heti] [demonit] pakenivat vesiastioista kuin vankilasta pakenevat ihmiset. Sen jälkeen vesiastiat [pysyivät] puhtaina. Ja noista päivistä lähtien [ne elävät] ihmisten kanssa, jotka ovat [tietämättömiä] ja demonit [ovat pysyneet] maan päällä.”

Roomalaiset olivat valloittajia. He toimivat vallan käyttäjinä Jeshuan elinaikana. Heissä oli pahoja henkiä ja Jahven tahto oli, että paholainen sai toimia ihmisissä vapaasti tiettynä aikana. Se tarvittiin, kun Jeshua oli ristiinnaulittava muiden ihmisten syntien vuoksi. Siksi pahat henget päästettiin vapaaksi säilöistään. Paha henkivalta oli Jeshualle tarvittava astinlauta hänen korottamisekseen Maailmankaikkeuden Valtiaaksi. Jeshua piti koetella ja tämä oli hänen tulikokeensa. Jeshua osoitti halunsa sovittaa synnit, vaikka häntä kiusattiin loppuun asti. Hän osoitti puhtautensa ja rakkautensa ihmistä kohtaan.

Mitä sitten tarkoittaa lause ”Sen jälkeen vesiastiat pysyivät puhtaina?” Kun Jeshua ristiinnaulittiin, niin hän voitti paholaisen. Se tarkoitti sitä, että paholaiselta riistettiin mahdollisuus päästä taivaan herraksi. Rakkaus on väkevämpi kuin kuolema.

Paha henkivalta sai mahdollisuutensa. Se ei voinut vastustaa sitä, että se saa hallintavallan ihmisessä. Ajan myötä niin tapahtuu aina. Mitä kauemmin ne ovat ihmisen sisimmässä, sitä sokeutuneempi ihmisestä tulee ja pahat henget alkavatkin ohjata ihmistä, vaikka Jahve loi ihmisen vapaaksi ja itsenäiseksi olennoksi.

Näihin päiviin asti pahat henget ovat toimineet ihmisten sisimmästä käsin sellaisissa ihmisissä, jotka ovat tietämättömiä. He eivät tiedosta, kuka on heidän todellinen Isänsä. He ovat luotuja Jahven kautta ja liha Hänen lihastaan, mutta he eivät voi käsittää sitä. Jos he käsittäisivät, he eivät sietäisi pahoja henkiä, mutta heidän hengellinen kehityksensä on vielä kesken. Syntiinlangennut luonto on kuitenkin alkanut sulaa jokaisen ihmisen päältä, jolloin Jahven luoma sielu alkaa nostamaan päätään. Sielu tuntee Isänsä, ihminen ei (vrt. Jes. 1:3).

Jes. 1:2-3 Kuule, taivas, kuuntele, maa! Herra puhuu: -- Minä kasvatin lapsia, saatoin heidät täyteen mittaan, mutta uhmaten he ovat nousseet minua vastaan. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne, minun kansani ei tajua.


Konsortiosta vielä lisäys 25.1.2022
Paholainen kuvitteli voivansa päästä taivaaseen veden eli Pyhän Hengen kautta, mutta huomasi myöhemmin, että se oli mahdotonta. Se huomasi myös Jahven valon ihmisessä. Jokaisessa ihmisessä on valo, jonka Jahve on piilottanut häneen. Se on suoja ihmisen minuuden ympärillä. Tämä valo ja suoja on sielu. Ihmisestä voi pahimmilleen tulla paholaisen orja, selkärangaton mato, joka ei edes muistuta enää Jahven luomaa ihmistä. Jahve ei välitä yhtään ulkokuorestasi, egosta. Hänen huomionsa kiinnittyy sieluusi. Vain sillä on todellista merkitystä. Kaikista hurjinkin roisto maailmassa muuttuu sielun ylösnostattamisen kautta omaksi itsekseen – Jahven luoduksi ja Hänen lapsekseen. Se käy helposti. Näin Jahve sen suunnitteli.

Paholainen uskoi, että se saa lopulta sellaisen hallintavallan ihmisessä, että Jahven suoja rikkoutuu ja se saa käsiinsä ihmisen sielun. Ihmisen sielussa on kaikki. Siellä on taivas. Se ajatteli, että taivaan herruus tulee sitä kautta, mutta se ei ollut onneksi toteutettavissa.

Ralf K. on Herra