Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Ilo

Mahdollinen rekonstruktio Salomon temppelistä ja palatsista Jerusalemissa. Osittainen poikkileikkaus osoittaa selvästi temppelin jakautumisen kolmeen osaan: 1) eteishalliin, 2) temppelisaliin ja 3) sisäkammioon (kaikkeinpyhin), jossa säilytettiin liitonarkkia. Temppelin edustalla oli suuri pyöreä vesiallas, joka tunnettiin "merenä", ja liikuteltavat, pyörillä varustetut jalustat. Ote kirjasta: Raamatun Atlas (pahoittelut kuvan tasosta)

Konsortio - Jahven ja paholaisen sopimus Salomonin temppelin rakentamisessa 1(2)


9.1.2022Mitä tarkoittaa konsortio? Se on tässä tapauksessa jonkinlainen yhteenliittymä, jossa osapuolina toimivat Jahve ja paha henkivalta. Sen tarkoituksena on toteuttaa yhdessä sovittua toimintaa rajoitetun ajan. Kumpikin osapuoli katsoo hyötyvänsä tilanteesta. 

Ralf K. pyysi minua selittämään kahta mystistä kappaletta Nag Hammadin kirjoituksista. Ne löytyvät The Testimony of Truth nimisestä osiosta. Kirjoitan ne ensin englanniksi ja suomennan ne tarpeen mukaan. Olen kirjoittanut laveasti, koska uutta tietoa tulee ilmi koko ajan ja Herra haluaa, että te saatte tietää sen, minkä minäkin.

Consorting with Demons

Some of them fall into [idol] worship. [Others] have [demons]living with them, [as did] David the king. It is he who laid the foundation of Jerusalem. And his son Solomon, whom he fathered in [adultery], is the one who built Jerusalem. He did it with the help of the demons, because he got their power. When he [finished building, he imprisoned] the demons [in the temple], and[put them] into seven [water jugs. They stayed] there a long [time], left in the [water jugs].

When the Romans [went] up to [Jerusalem], they discovered the waterjugs, [and right away] the [demons] ran out of the water jugs like people escaping from prison. The water jugs [remained] pure after that. And since those days [they live] with people who are [in] ignorance, and [have remained on] earth.

Suomeksi: Jotkut heistä lankeavat [epäjumalan] palvontaan. [Toisilla] on [demoneja] eläen heidän kanssaan, [kuten] kuningas Daavidilla. Hän loi perustan Jerusalemille. Ja hänen poikansa Salomo, jonka isä Daavid oli [aviorikoksen kautta], on se, joka rakensi Jerusalemin. Hän teki sen demonien avulla, koska hän sai niiden voiman. Kun hän [sai rakentamisen päätökseen, hän vangitsi] demonit [temppeliin] ja [laittoi heidät] seitsemään [vesiastiaan]. Ne pysyivät siellä pitkän [aikaa], jätettynä [vesiastioihin].
Kun roomalaiset [menivät] [Jerusalemiin], he löysivät vesiastiat, [ja heti] [demonit] pakenivat vesiastioista kuin vankilasta pakenevat ihmiset. Sen jälkeen vesiastiat [pysyivät] puhtaina. Ja noista päivistä lähtien [ne elävät] ihmisten kanssa, jotka ovat [tietämättömiä] ja demonit [ovat pysyneet] maan päällä.


The Mysteries of David and Solomon

Who, then is ”David”? And who is ”Solomon”? And what is the ”foundation”? And what is the ”wall” that surrounds Jerusalem? And who are the ”demons”? And what are the ”water jugs”? And who are the ”Romans”? These are mysteries

Olisinkohan ohittanut Consorting with Demonsin lauseet, ellei olisi ollut otsikkoa The Mysteries of David and Solomon? Olen kuitenkin huomannut, että jokaisessa lauseessa tässä ihmeellisessä kirjassa Nag Hammadin kirjoitukset, on jokin syvempi merkitys. Gnostilaisia syytettiin vääräuskoisuudesta, mutta he jatkoivat silti toimintaansa. He kirjoittivat jälkipolville kaiken ylös. Merkille pantavaa on se, että näissä lauseissa ei ole selityksiä – ainoastaan nämä mystiset, kummalliset, arvoitukselliset sanat. Se on kuin ruoka minun ja sinun henkiselle kehitykselle. Saan niiden ratkaisemisesta suurta iloa. Välillä minulla on ikään kuin kivi kengässä. Niin kauan se hiertää, kunnes ratkaisu löytyy. Haluan vielä kiittää herraa Ralf K:ta hänen pitkämielisyydestään ja henkisestä tuestaan. Sen lisäksi haluan kiittää Viisauden henkeä. Kukaan ei voi tietää, ellei Viisaus häntä opeta ja hänelle ilmoita taivaallista tietoa. Kun minussa on Pyhä Henki, niin mieleni on alkanut resonoida Ralf K:n kanssa ja myös Viisauden henki antaa salaista tietoa. Se tulee minusta puristamatta, levon ja rauhan tilassa. Se ei siis ole lähtöisin minusta, vaan sisimmästäni ja taivaan joukoista. Kunnia sille, jolle kunnia kuuluu.

Ensimmäinen lause kertoo jo, mistä näissä lauseissa on kyse: epäjumalanpalvonnasta. Niin on ollut aina, mutta niin ei ole aina oleva. Meitä ympäröi paha henkivalta. Se on ”muuri Jerusalemin ympärillä.” He tulevat jopa aivokuorellesi. Puhun ihmisistä, joissa on pahoja henkiä. Taivaan väki kutsuu heitä paholaisiksi, koska he muuttuvat pimeydestä pimeyteen ja ovat lopulta kuin se itse.

Seuraava lause on hätkähdyttävä: ”[Toisilla] on [demoneja] eläen heidän kanssaan, [kuten] kuningas Daavidilla.” Ensi lukemalla siitä voisi päätellä, että Daavidin sisimmässä olisi ollut demoneja. Niin ei ollut kuitenkaan asian laita. Sen sijaan hän joutui elämään monen sellaisen ihmisen kanssa, joissa niitä oli. Lause tarkoittaa siis näitä muita ihmisiä. Sain tietää, että Daavidilla itsellään ei ollut niitä koskaan. Hän oli aina uskollinen Jahvelle. Toki hän teki syntiä ja sokeutuikin Batseban suhteen, kuten me kaikki yhdestä kolmeen kertaan elämämme aikana. Hän ei voinut sille mitään, koska pahan henkivallan kurimuksessa näin käy väistämättä. Huomionarvoista sen sijaan on se, että kun hänen profeettansa Natan ottaa hänet puhutteluunsa, niin hän näyttää heräävän sokeutuneesta tilastaan. Hän myöntää heti syntinsä, katuu ja tekee parannusta – sekä kääntyy heti Herran puoleen.

Seuraavaksi tekstin kirjoittaja painottaa kuningas Daavidin osuutta Jerusalemin perustamisessa ja hänen poikansa, Salomonin, Jerusalemin rakennuttamista. Miksi kirjoittaja painottaa tätä? Juutalaiset uskoivat, että maailman perustuskivi sijaitsi juuri siellä ja että muu maailma oli luotu sen ympärille. Lisäksi maailman pelastussuunnitelma on määritelty tälle alueelle. Siksi Jahve halusi, että temppeli rakennettiin juuri Jerusalemiin. Se oli vertauskuva taivaasta, joka laskeutuu juuri sinne (Ilm. 3:12). Jahve halusi hallintopaikakseen nimenomaan Jerusalemin. Se on rakennettu seitsemälle kukkulalle. Siellä tapahtuu kaikki.

Mietitäänpä sitäkin, että Herra ei välittänyt temppelistä asuinpaikkanaan pitkään aikaan, vaan asui teltassa. Kuitenkin Jerusalemin kohdalla Hän teki poikkeuksen. Hän halusi, että Salomo rakennuttaa sen. Sen piti rakennuttaa joku, jonka kädet eivät olleet veressä. Jonkun, joka oli Herran mieleinen. Herra piti välttämättömänä sitä, että rakennuttaja tulee Daavidin suvusta. Hän itsekin halusi syntyä Daavidin suvusta. Raamatussa kerrotaan, kuinka mieleinen Salomo oli Herralle (2. Sam. 12:24-25). Pojalle oli Herran vuoksi annettava nimi Jedidja eli 'Herran suosikki'.

Salomo ylisti Herraa ja temppelin vihkiäisissä hänen rakkautensa Herraa kohtaan on selvästi näkyvissä. Salomonia opetettiin pienestä pitäen Herran palvelijaksi. Jahve halusi antaa Salomonille niin vahvan pohjan kuin mahdollista, koska Salomonin tehtävä maailmassa oli suuren suuri. Koko Raamattu on vertauskuvallista kerrontaa. Vanha testamentti kertoo asioista konkreettisessa muodossa ja sitten se näky, mikä siitä syntyy, on se, minkä Jahve saa toteuttaa maailmassa. Temppelin rakentaminen oli yksi tällainen toteutuva kuva. Daavid ja Salomo, tai siis tarkalleen ottaen heidän sielunsa, lupautuivat vastuullisiin tehtäviinsä, koska he olivat hyvin rohkeita. He olivat avainasemassa ja tulevat kumpikin saamaan taivaassa suuren palkinnon. Näin Ralf K. antaa minun tietää.

Muistat, kuinka Daavid sai tarkat ohjeet Jahvelta temppelin rakentamiseksi pohjapiirustuksia myöten. Muistat, kuinka kaikkeinpyhimmässä oli kaikki kullattu. Kulta edustaa synnittömyyttä, puhtautta ja taivaan ylintä tasoa. Esipihalle saivat tulla kaikki syntiset, mutta edemmäksi tullessa vaadittiin tarkat puhtausrituaalit. Kaikki temppeliin liittyvä, näkyy taivaassa. Tämä perustuu yksinkertaistettuna Isä meidän -rukoukseen, josta johtuu, että kaikki se, mikä on maassa, toteutuu myös taivaassa. Siksi Herra Jeshua otti sen mukaan Isä meidän rukoukseen. Siinä oli salattu viesti meille, jotta emme menetä toivoamme. Temppeli oli kuva siitä, mikä on tuleva eli taivas.

Puhutaan sitten vielä temppelin rakennuspaikasta. Se on Daavidin suvun maapalsta. Se rakennettiin Morian vuorelle, jebusilaisen Araunan puimatantereelle (2. Aikak. 3:1). Rakennuspaikka oli kuningas Daavidin ostama. Siitä kertoo 2. Sam. 24:21. Jeshua syntyi sekä isänsä että äitinsä puolelta Daavidin sukuun. Ralf K. on siten Daavidin suvun jälkeläinen ja perijä. Temppelivuori on hänen.

Jeshuan ristiinnaulitseminen tapahtui Öljymäellä. Siksi Ralf K. tulee juuri sinne. Hänen jalkansa seisovat Öljymäellä (Sak. 14:4). Hän on alku ja loppu. Temppelivuorelta on ikään kuin suora yhteys Öljymäelle. Liitonarkun uskotaan sijaitsevan Kalliomoskeijan alla Temppelivuorella. Ralf K:n ja liitonarkun välillä on yhteys, koska hän on Maailmankaikkeuden Valtias. Tämä yhteys aiheuttaa mullistuksen, kun Ralf K. tulee oikeaan paikkaan. Näen, että liitonarkun kansi avautuu. Liitonarkussa on valtava voima. Näen, että jumalalliset voimat kohtaavat toisensa. Liitonarkku itse pirstoutuu ja Ralf K. nousee yläilmoihin. Koen, että liitonarkku on Ralf K. Silloin ihmiset näkevät Ihmisen Pojan taivaalla idästä länteen. Sauvat yhtyvät (Hes. 37:16-19). Siitä se lähtee. Taivas riistäytyy ensin esiin Temppelivuorella.

Mennään uudelleen kappaleeseen Consorting with Demons. Otetaan sitten esille kummallinen lause: "Ja hänen poikansa Salomo, jonka isä Daavid oli [aviorikoksen kautta], on se, joka rakensi Jerusalemin." Miksi Jahve haluaa tässä yhteydessä tuoda esille Daavidin lankeamisen? Hän haluaa aina totuuden ilmitulemista. Raamatussa kerrotaan avoimesti ihmisten lankeamisista ja niin on myös jatkossa. Tiedä kuitenkin se, että taivaassa kaikki, mikä on tapahtunut maailmassa ja soveltuvin osin 1000 vuotisessa valtakunnassa, jäävät täysin pelkästään sielujemme rakennusosiksi, ja emme muista näistä tapahtumista mitään. Ne eivät mieleen muistu, kuten Raamattukin sanoo. Ralf K. toki tietää taivaassakin kaiken ja olen ymmärtänyt, että niin minäkin. Asia ei ole kuitenkaan ongelma, koska meidän luonteeseemme ei kuulu kostaminen, katkeruus, eikä viha. Lisäksi teidän sielunne pääsevät kunnolla esiin vasta taivaassa ja kenessäkään ei ole sitten enää mitään jäljellä pahuuden voimista.

Konsortio tulee esiin juuri seuraavassa lauseessa: ”Hän teki sen demonien avulla, koska hän sai niiden voiman. Kun hän [sai rakentamisen päätökseen, hän vangitsi] demonit [temppeliin] ja [laittoi heidät] seitsemään [vesiastiaan]. Ne pysyivät siellä pitkän [aikaa], jätettynä [vesiastioihin].”

Näissä lauseissa puhutaan kuningas Salomosta. Ensin Jahve sai toimia mielensä mukaan. Jahve sitoi henkivallat auttamaan Salomonia Jerusalemin ja temppelin rakentamisessa. Demonit eivät vastustaneet häntä, vaan antoivat hänelle voimansa tietyksi, määrätyksi ajaksi. Miksi paholainen halusi, että Salomo rakentaa temppelin? Paholainen oli varma, että se voittaa taivaan herruuden. Jahvella ja paholaisella oli siis yhteinen tavoite, jossa kumpikin uskoi voittavansa. Toteuttajaksi tarvittiin ihminen; tässä tapauksessa Salomo. Kun Salomo oli saanut rakentamisen päätökseen, hän oli edelleen uskollinen Jahvelle. Niinpä paholainen ei voinut tehdä vastaiskuaan pitkään aikaan. Jahve auttoi Salomoa kaikin keinoin. 5. Moos. 17. luvussa on erikseen kuningasta koskeva laki, jonka tarkoitus oli pitää Salomokin kaidalla tiellä. Toisin kävi. Jahve oli antanut Salomolle myös paljon viisautta. Sen lisäksi hänellä oli Jahvea pelkäävä isä, kuningas Daavid ja liuta opettajia ja profeettoja ympärillä. Lähtökohdat olivat erinomaiset. Kun tuli pahan henkivallan vuoro, niin hän sai selkäänsä oikein kunnolla ja joutui vielä tuonelaankin.

Kuinka monta vapaaehtoista kuvittelet olleen tähän tehtävään? Saan varmuudella tietää, että ainoastaan yksi: rohkea Salomo. Jahven jälkeen sai paha henkivalta kurittaa häntä kunnolla. Jahve ei tosin silloinkaan ottanut kokonaan siunaavaa kättänsä hänen päältään pois. Salomo hoiti sen tehtävän, mikä hänelle annettiin. Jahve antoi hänelle niin hyvät eväät kuin vain voi, mutta ihminen päättää, mitä elämällään tekee. Vasta, kun Salomo nostettiin taivaaseen (tuonelan ja uskovien välitilan jälkeen), hän sai kuulla totuuden: ”Olet minun rakas poikani, olen mielistynyt sinuun!” Tämä on varmasti totta. Ralf K. vahvisti sen minulle todeksi. Tiedätkö, mitä Salomo teki tuonelassa? Hän auttoi muita Herran tuntemisessa. Mikä tehtävä!


...jatkuu seuraavalle sivulle