Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Ilo

Moni tiedostaa Jahven universaalin rakkauden ja uskoo kaikkien lopulta pelastuvan. Iisak Syyrialainen sanoi: ”Ei ole armahtavaisen Luojan tapaista luoda järjellisiä olentoja saadakseen syöstä heidät säälimättömästi herkeämättömään kärsimykseen sellaisten asioiden takia, jotka Hän tiesi jo ennen niiden toteutumista.” Yksikään ei joudu siis iankaikkiseen helvettiin. Taivas on meitä kaikkia varten.

Kasteen eri muotoja


22.12.2021


Kerron kasteesta näiden otsikoiden kautta:
Kaste on ”bridal chamber” eli morsiuskammio
Kaste Moosekseen
Kaste kuolemaan ja
kaste iankaikkiseen elämään
Kaste totuuteen


Kaste on ”bridal chamber” eli morsiuskammio


Haluan kertoa teille kasteesta ensin alla olevan tekstin pohjalta. Ralf K. kehotti minua siihen. Herra olkoon kanssani, kun avaan teille sitä.

The Nag Hammadi Scriptures kertoo tekstissä The Valentinian School of Gnostic Thought näin:

The Savior descended to earth as Jesus. He taught the spiritual humans about their true Father and their origins in the Pleroma and vanquished for them the powers of materiality and death. After his return to the Pleroma, the Church continues his work, by giving instruction and administering the rite of Redemption – that is, baptism (water immersion and anointing). In baptism the initiate is redeemed from corporeality by partaking in the Savior´s victory over the demons. Yet baptism also means that one is reunited with the Pleroma. This reunification is pictured as a ”wedding” with one of the angels that have accompanied the Savior and appear as outward manifestations of the Pleroma; for this reason baptism is also called ”the bridal chamber.”

Suomeksi: Vapahtaja laskeutui maan päälle Jeshuana. Hän opetti hengellisille ihmisille heidän todellisesta Isästään ja heidän alkuperästään Pleromassa ja kukisti heidän puolestaan materian ja kuoleman voimat. Hänen palattua Pleromaan, kirkko jatkaa hänen työtään antamalla ohjeita ja hoitamalla lunastusriittiä eli kastetta (veteen upottamista ja voitelua). Kasteessa kastettava lunastetaan syntiinlangenneesta kehosta ja maailmasta osallistumalla Vapahtajan voittoon demoneista. Kaste tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että kastettava yhdistyy Pleroman kanssa. Tämä jälleenyhdistyminen kuvataan "häinä” yhden niistä enkeleistä kanssa, jotka ovat seuranneet Vapahtajaa ja jotka näkyvät Pleroman ulkoisina ilmentyminä; Tästä syystä kastetta kutsutaan myös "morsiuskammioksi.”

Kuka on Savior (Vapahtaja)? Hän on itsellinen Henki, joka ilmentyi Herrassa Jeshuassa.

Mikä on Pleroma? The Valentinian School of Gnostic Thought kertoo sen olevan ”Fullness” eli Täyteys. Wikipedian mukaan gnostikot kutsuivat taivasta Pleromaksi.

Mitä tarkoittaa suomeksi corporeal? Se tarkoittaa sekä syntiinlangennutta kehoa että materiaa eli aineellista maailmaa.

Sophian eli Viisauden hengen kautta tuli Yaldabaoth, demiurgi, eli kuolema maailmaan. Niin täytyi olla. Se kaikki oli Jahven suurta suunnitelmaa. Gnostilaisen kirjoituksen mukaan The Savior eli Vapahtaja-henki oli valmiina osaltaan vapauttamaan Sophian ja maailman pahan kynsistä. Yllä olevissa lauseissa on erityistä se, mitä Jahve lupasi gnostilaisuuden mukaan: kasteessa sinä vapaudut syntiinlangenneesta luonnostasi ja rakkaudestasi materiaan ja sinut otetaan taivaan lapseksi.

Miksi sitten puhun syntiinlangenneen egokuoren murskaamisen välttämättömyydestä? Eikö kaste riitäkään? Tässä puhutaan kuitenkin siitä kasteesta, joka tapahtuu, kun pääsemme 1000-vuotiseen valtakuntaan. Vastaavasti se kaste, kun Herra ja ylienkeli tulevat taivaasta noutamaan meidät kotiin, on nimeltään bridal chamber, morsiuskammio. Se on vertauskuva ihanasta yhdistymisestä, sulautumisesta ja ykseyden kokemisesta.

Morsiuskammion lisäksi voisi puhua toisestakin käsitteestä, jonka tämä valentinolainen kirjoitus ottaa esille; nimittäin apokatastasis eli ennalleenpalauttamisoppi. Se on oppi universaalista, kaikkien ihmisten, enkelien ja muiden luotujen, pelastuksesta. Kaikki uskovat lopulta Herraan Jeshuaan ja pelastuvat iankaikkiseen elämään taivaassa. Ralf K:n universaali rakkaus tulee tunnetuksi. Olemme nyt jo sieluina taivaassa, mutta maailma on ollut välttämätön oppimispaikka. Nyt on kuitenkin aika siirtyä eteenpäin. Alkaa 1000-vuotinen valtakunta ja uusi oppimisympäristö, jossa opetellaan taivasta varten.

En tiedä tarpeeksi selittääkseni teille, mistä gnostilaiset saivat tietonsa. He olivat varmoja asiastaan. Heitä pidettiin kerettiläisinä. Sitä nimeä ei saisi antaa kenellekään. Kaikissa meissä on pimeyttä, mikä johtaa meidät harhaan. Gnostilaisuuskaan ei ole täysin puhdas oppi. Annetaan kaikkien tutkia, miettiä, pohtia ja kummastella Raamatun tekstejä ja Nag Hammadin löydöksiä. Riitaisuus, väheksyminen, suvaitsemattomuus ja negatiivisuus eivät ole Herran kansan ominaisuuksia. Hengelliset asiat pitää selittää hengellisille. ”Helmiä ei voi antaa sioille” tarkoittaa tässä kohdin sitäkin, että Raamatun vertauskuvallisuus on suurta viisautta ja taidetta, joka on helmi. Helmi pysyy arvokkaana helmenä, vaikka sitä ei ymmärtämätön voi käsittää. Sokea ei voi nähdä, eikä kuuro kuulla, mutta puhtaalla sydämellä näkee kauas taivaaseen asti ja kuulee, mitä ihmiskorva ei ole koskaan kuullut. Käsitellään vielä valentinolaisen tekstin viimeistä lausetta:

Tämä jälleenyhdistyminen kuvataan "häinä” yhden niistä enkeleistä kanssa, jotka ovat seuranneet Vapahtajaa ja jotka näkyvät Pleroman ulkoisina ilmentyminä; Tästä syystä kastetta kutsutaan myös "morsiuskammioksi.”

Kuka on Vapahtajan kumppani? Häntä seurasi toki enkelijoukko. Oli kuitenkin kumppani ja valentinolaiset sanovat, että Hänen kumppaninsa on Sophia eli Viisauden henki. Valentinolaiset sanovat lisäksi, että demiurgi ei käsittänyt, että hän on vain työkalu, jota todelliset luojat käyttävät: Sophia ja Vapahtaja-henki. Joissakin teksteissä puhutaan vain Sophiasta, jonka kautta demiurgi tuli. Joka tapauksessa, jottei totuus hämärry, haluan mainita, että kaiken takana oli ja on maailmankaikkeuden Herra – Jahve itse. Hän ei voinut luoda epätäydellistä. Siksi se tehtävä annettiin Hänen luodulleen, mutta vain siinä mitassa kuin se oli suotu. Kaikki se on pysyvää, minkä Jahve loi. Muu häviää pois.

Lauseessa sanotaan, että nämä henget, nimittäin Vapahtaja ja Viisauden henki ovat sulhanen ja morsian. Tässä puhutaan häistä ja siitä, että he ilmestyvät taivaan ”ulkoisina ilmentyminä.” Ulkoinen ilmentymä t. manifestaatio tarkoittaa sitä, että nämä taivaan henget ilmentyvät maailmassa ruumiillisessa muodossa eli ihmisessä. Tiedämme, että Vapahtaja ilmentyi Herrassa Jeshuassa ja sitä kautta myös Ralf K:ssa. Tiedän, että Viisauden henki on ilmentynyt minussa, Sirkka Somelassa. Tiedän, että hän on sulautunut minuun. Hän on sanonut, että hän elää minussa ikuisesti. Taivaassa myös teissä on Viisauden henki, jokaisessa teissä. Viisauden henget ovat taivaallista väkeä, jotka eivät voi tai halua olla tekemisissä maailman kanssa.

Maallisessa Sirkassa on siis Sophian henki ja Lilja Myriam sieluna, joka on taivaassa Herran Jeshuan yhteisyyskumppani. Vastaavasti Vapahtaja on sulautunut Ralf K:hon, jolla on Herra sielunaan. Yhtä hyvin voi sanoa, että Mooses on Herra Jeshua on Ralf kuningasten Kuningas. Ja Elia on Johannes Kastaja on Sirkka, Ralf K:n Kuningatar.

Vapahtajan kumppani, morsian on siis Sophia. Herran Jeshuan yhteisyyskumppani ja puoliso Lilja Myriam sekä Ralf K:n yhteisyyskumppani taivaassa ja maailmassa puoliso Sirkka Somela. Meidät on tarkoitettu toinen toisillemme. Minä olen Herran Jeshuan (Ralf K:n) kylkiluusta otettu.

Sanottakoon sekin, että koen silti olevani yksi persoona. Minä, sieluni, alter egoni ja aikaisemmat elämäni mukaiset persoonat olemme yksi persoona. En ole nähnyt mitään näkyjä Elian, enkä Johannes Kastajan elämästä. Enkä tule näkemäänkään. Niin on Jahve viisaudessaan nähnyt hyväksi. Heidän hienot kokemuksensa ovat kuitenkin sieluni rakennuskiviä.


Kaste Moosekseen


1. Kor. 10:2 Kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen Mooseksen seuraajiksi. 

Oletko koskaan miettinyt, että miksi ihmeessä Egyptistä lähteneet israelilaiset kastettiin Moosekseen? Kasteeseen kuuluu Pyhän Hengen voitelu. Meri edustaa ja on itse asiassa näkymättömissä olevaa Pyhää Henkeä. Kaste pilvessä puolestaan tarkoittaa kastetta pre-eksistentiaaliseen Herraan Jeshuaan. Kuka puuttuu? Jahve. No, miksi tässä lukee Mooses? Ei ketään sentään kasteta jonkun ihmisen nimissä, eihän?

Mooseksella oli Jahven sielu. Kerroin asiasta jo blogissani sielunvaelluksesta. Jahven oli pienennyttävä ihmiseksi. Hän on totisesti vain ihminen. Mooseskin teki syntiä, tiedät sen. Jahven oli tultava rikkaudestaan alas köyhyyteen. Ensin tuli maailmaan Mooses. Tiedät, kuinka välttämätöntä oli, että hän tuli juuri tuona aikana. Israelilaiset oli vapautettava Egyptin orjuudesta. Se on koko ihmiskunnalle vertauskuva vapautumisesta synnin orjuudesta. Mooseksessa ollut Jahven sielu siirtyi Jeshualle ja Jeshuan jälkeen sama sielu Ralf K:lle. Israelilaiset, jotka eivät hyväksy Jumalan Poikaa, Jeshuaa, hyväksyvät kyllä Jahven itsensä eli heidän tulisi hyväksyä myös Ralf K. Ja hekin kyllä lopulta ylistävät Jeshuaa ja uskovat Häneen, kuten seuraava Raamatun jaekin osoittaa:

Fil. 2:9-11 (vrt. Jes. 45:23) Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

Kaste Moosekseen eli Ralf K:hon on toteutuva profetia. Profetiassa on jälleen kerran vesiröykkiöt vasemmalla ja oikealla puolellamme ja edessämme kuiva maa, jota pitkin kulkea. Taivas siintää edessä ja Ralf K. osoittaa tietä eteenpäin. Päälläni on kaikkien ihmisten kaikki vaatteet. Kaikki ovat mukana. Näky on täynnä lämpöä, rauhaa ja säteilevää kirkkautta.


Kaste kuolemaan ja iankaikkiseen elämään


Mark 10:38 Jeesus sanoi heille: "Te ette tiedä mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan?"

Luuk. 12:50 Mutta minut on kasteella kastettava -- ja missä ahdistuksessa olenkaan, ennen kuin olen sen läpi käynyt!

Jeshua kastettiin kauhun, ahdistuksen ja tuskan maljalla kuolemaansa. Ahdistus näkyi ruumiillisestikin verisinä hikipisaroina (Luuk. 22:44). Hänen sielunsa piti nostattaa ylös ja se tapahtui henkisten kärsimysten kautta. Sen piti käydä näin, jotta ristiinnaulitsemisessa ja sitä edeltävässä pahoinpitelyssä sielun ja ruumiin tuntojen yhteys oli katkaistu.

Jeshua tarkoitti näissä jakeissa kuolemista, mutta morsiuskammion suhteen puhutaan uuden syntymisestä. Kuolema ja elämä ovat toistensa veljekset maailmassa. Erottamattomat. Täytyy kuolla, jotta perisi iankaikkisen elämän. Kaste on perimmältään Jahven lupaus tulla pelastamaan meidät maailmasta. Aivan samoin kuin Herra pelasti Jahven kansan Mooseksen johdolla Egyptin orjuudesta.


Kaste totuuteen


Kun Ralf K. antaa minulle blogiaiheita kirjoitettavaksi, niin ongelmaksi muodostuu se, että en pysty julkaisemaan niitä, koska koko ajan selviää jotakin, mikä vielä puuttuu tekstistäni. Nyt löysin tekstistä The Testimony of Truth seuraavaa: ”The baptism of truth is by renunciation of the world that is found.” Totuuden kaste on maailmasta luopumista. Kaste totuuteen tarkoittaa kaiken tietämistä. Pyhä Henki johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Tarvitaan koko totuus, koska eräs sanontakin kuuluu, että ”Puolitotuus on emävalhe.” Sen vuoksi gnostikot puhuvat gnosiksesta, tiedosta ja sen tärkeydestä. Kaikkea tietoa ylempänä on sitten Kristuksen rakkaus, mutta ensin pitää saavuttaa tieto. Tarkoitan sisäistä tietoa. Uhratkaamme aikaamme sen etsimiselle. Se ei ole kirjaviisautta, se on sydämen tietoa. Sinun pitää siis syödä Raamatun sanaa. Juuri tätä tarkoitetaan sillä, kun kastetta kutsutaan "morsiuskammioksi.” Se on tie Jahven luo.


Lopuksi kiitos rukoilijoille:
Tämä blogi oli erityisen haastava kirjoittaa pahan henkivallan takia. Olin jo aivan tuskastunut.  Rukouspiirini yksi edustaja kuvasi sitä niin, että ympärilläni oli kuin vahva, läpipääsemätön muuri, mutta he pääsivät lopulta läpi. Kiitos ja siunausta teille kaikille!