Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Ilo

Hes. 37:16-28 selitys
Olen kirjoittanut selityksen Hes. 37:16-28 jakeille jo helmi-maaliskuussa 2020, mutta julkaisen ne vasta nyt, kun Ralf K. antoi siihen luvan. En lisää siihen yhtään mitään. Katsotaan sitten myöhemmin. Mitä tarkoittaa Hes. 37:16?

Moreover, thou son of man, take thee one stick, and write upon it, For Judah, and for the children of Israel his companions: then take another stick, and write upon it, For Joseph, the stick of Ephraim, and for all the house of Israel his companions (King James).

"Ihminen, ota puusauva ja kirjoita siihen: 'Juuda ja häneen liittyneet israelilaiset.' Ota sitten toinen sauva ja kirjoita siihen, Efraimin sauvaan: 'Joosef ja häneen liittyneet Israelin heimot'” (-92).

Juuda oli yksi Jaakobin kahdestatoista pojasta. Kun Jaakob siunaa Juudan ennen kuolemaansa, hän sanoo tälle Pyhässä Hengessä 1. Moos. 49:10 mukaan: Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskijän sauva hänen suvultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta, häntä kansat tottelevat. Herra Jeshua tuli nimenomaan Juudan suvusta. Hänellä on hallitsijan sauva. Juuda viittaa Hes. 37:16 jakeessa messiaanisiin juutalaisiin, jotka hallitsevat yhdessä Herran kanssa. Missä he hallitsevat Hänen kanssaan? 1000-vuotisessa valtakunnassa. Israelin lapset viittaa Jahven valittuun kansaan. Jahve antoi Jaakobille nimen Israel (1. Moos. 35:10).

Mitä sitten tarkoittaa tuo loppujae? On siis toinenkin sauva, Efraimin sauva. Miksi sauva on nimetty Efraimin mukaan? Tiedämme Raamatusta sen, että Efraim oli toinen ja nuorempi Joosefin pojista. Tuohon aikaan siunattiin vanhin poika, mutta Jaakob laittaakin kätensä ristiin ja siunaa Efraimin vanhemman pojan, Manassen, sijasta. Jahve halusi näin. Hän näkee jo äitimme kohdussa (Ps. 139:13), mitä valintoja teemme ja mikä on tulevaisuutemme. Hän siis valitsi Efraimin. Jaakob sanoo Pyhässä Hengessä Joosefille siunatessaan Efraimin: ”..mutta hänen nuorempi veljensä tulee vielä mahtavammaksi ja hänen jälkeläisistään kasvaa kansojen paljous.” Joosef oli uskollinen Jahvelle, lojaali. Raamatun opettajat sanovat, että hän oli jonkinlainen esikuva Jeshuasta. Hänessä tuli näkyviin jotakin siitä olemuksesta, mikä Jeshuassa oli ja on. Joosef oli päässyt perille. Herra oli johdattanut hänet perille. Joosef ei tiennyt sitä, miksi se oli ollut niin raskas taival, mutta hän tiesi varmasti sen, että Jahve on hänen kanssaan. Jahve kantoi häntä sylissään, kun hänellä oli vaikeaa. Joosef ei katkeroitunut, hän katsoi ylös Herraan. Hänen uskonsa oli vahva ja kestävä. Hän oli uskollinen Jahvelle. Hän rakasti Jahvea.

Tämä toinen sauva tarkoittaa perille päässeitä uskovia, jotka ovat koeteltuja. Jeshua, kuningas, on valinnut heidät hallitsemaan kanssaan 1000-vuotisessa valtakunnassa. Hän laittaa nämä kaksi sauvaa yhteen. Ensivalintana perille päässeet messiaaniset juutalaiset ja sitten Jeshuaan uskovat pakanat (siis muut kuin juutalaista syntyperää olevat). Hän yhdistää nämä kaksi sauvaa yhdeksi sauvaksi, jota Hän pitää kädessään. Hän hallitsee 1000-vuotisessa valtakunnassa yhdessä näiden koeteltujen, Herralle uskollisina pysyvien, kanssa. Nämä ovat yhdessä väkevä kansa.

Mitä Jes. 11:13 sanoo?
Silloin katoaa Efraimin kateus, ja Juudan vihat häviävät. Efraim ei kadehdi Juudaa, eikä Juuda vihaa Efraimia (-38).

Se puhuu juuri tästä tilanteesta 1000-vuotisessa valtakunnassa. Efraimin kateus häviää ja Juudan viha kristittyjä kohtaan myös.

Luetaanpa sitten vielä loput Hes. 37. luvun jakeet 17-28, joihin sain ymmärryksen jo v. 2020

17 Aseta ne toistensa jatkeeksi, niin että ne kädessäsi yhdistyvät kuin yhdeksi ja samaksi sauvaksi.
18 Kun maanmiehesi sanovat sinulle: 'Kerro meille, mitä tällä tarkoitat',
19 anna heille vastaus: Näin sanoo Herra Jumala: Minä otan Joosefin ja hänen johtamiensa Israelin heimojen sauvan, sen, joka on Efraimin hallussa, ja liitän sen Juudan sauvan jatkeeksi, yhdistän ne kädessäni yhdeksi ja samaksi sauvaksi.
20 "Sauvojen, joihin sinä kirjoitat, tulee olla kädessäsi niin, että maanmiehesi näkevät ne,
21 ja sinun tulee sanoa heille: Näin sanoo Herra Jumala: Minä otan israelilaiset niiden kansojen keskeltä, joiden sekaan he ovat joutuneet, minä kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa.

Ollaan yleisesti ajateltu, että tätä tapahtuu jo nyt. Juutalaisia muuttaa Israeliin tänäkin päivänä suurin joukoin. Mutta tämä jae tarkoittaa myös, mitä tapahtuu, kun Herra Jeshua tulee takaisin. Silloin alkaa 1000-vuotinen, Herran hallitsema, valtakunta.

22 Siinä maassa, Israelin vuorilla, minä teen heistä yhden kansan. Heillä kaikilla on oleva hallitsijanaan yhteinen kuningas, enää he eivät elä kahtena kansana eivätkä kahden kuninkaan alaisina.

Herra Jeshua tekee meistä, Hänelle uskollisista, yhden kansan. Se onnistuu Hänen avullaan. Hän on meidän kuninkaamme. Kansakunta ei ole enää jakaantunut.

23 He eivät enää myöskään saastuta itseään epäjumalillaan ja iljettävillä patsaillaan eivätkä paljoilla rikkomuksillaan. Minä pyyhin pois heidän syntinsä ja rikkomuksensa, minä puhdistan heidät, ja heistä tulee minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa.

Syntiruumiimme, se ”syntitehdas”, josta puhutaan, riisutaan pois. Me, Jeshuaan uskovat, alamme muuttua toden teolla Hänen kuvansa kaltaisuuteen.

24 "Minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa, heillä kaikilla on yksi ja sama paimen. He noudattavat minun käskyjäni, he seuraavat minun säädöksiäni ja elävät niiden mukaan.

Me uskovat pystymme elämään vihdoinkin Jahven antamien käskyjen mukaan. Noudatamme säädöksiä ilolla, omasta vapaasta tahdostamme.

25 He saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille ja jossa teidän isänne ovat asuneet. He asuvat siinä ikiaikoihin saakka, he ja heidän lapsensa ja heidän lastensa lapset, ja minun palvelijani Daavid on heidän hallitsijansa ajasta aikaan.

Kirkossa, jossa käyn sunnuntaisin, on tapana kolmannen Raamatun tekstin jälkeen huudahtaa: ”Ylistys Sinulle Kristus!”. Mitä muuta voi sanoa ja huudahtaa, kun lukee tämän jakeen? Mietitäänpä tätäkin jaetta: Me kaikki perille päässet, saamme ikuisesti asua siinä maassa, jonka Jahve lupasi tuhansia vuosia sitten Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Myös meidät, uskovat pakanat, luetaan Israelin heimoksi. Liian vähäistä olisikin Jeshualle olla vain juutalaisen kansan päämies (Jes. 49:6 -38). Hän pelasti meidät kaikki iankaikkiseen elämään, Hänen yhteydessään. Kaiken hyvän lisäksi Hän lupaa, että taivaaseen elinaikanaan päässeiden lapset ja heille syntyneet lapset saavat tulla 1000-vuotiseen valtakuntaan, vaikka he eivät itse pääsisi perille elinaikanaan. Se on valtaisaa Jumalan armoa ja siunausta.

26 "Minä teen heidän kanssaan ikuisen liiton ja takaan heille rauhan. Minä teen heistä suuren kansan ja asetan pyhäkköni ikiajoiksi heidän keskelleen.

Me saamme elää rauhassa. Herra itse takaa sen. Ei tarvitse enää pelätä sotia ja väkivaltaa. Me tulemme näkemään omien lastemme lapset polvesta polveen. Niistäkin suvuista, jotka ovat hyvin pieniä, kasvaa suuri kansa. Itse Jahve lupaa olla ikuisesti meissä. Hän on itse se meissä oleva Pyhäkkö.

27 Minun asuinsijani on heidän luonaan, minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani.

Vihdoin Jahvella on kansa. Usko vaihtuu näkemiseksi. Me näemme millainen Hänen luontonsa ja sisimpänsä ovat. Hän on Iankaikkinen Isämme, Rauhanruhtinaamme, Ihmeellinen Neuvonantaja ja Väkevä Jumala (Jes. 9:6). Hän myös koordinoi työmme. Toimimme kaikki yhdessä. Työ sielujen pelastamiseksi jatkuu edelleen.

28 Kaikki kansat tietävät silloin, että minä olen Herra. Minä pyhitän Israelin, ja minun pyhäkköni on aina heidän keskellään."

Koko maa on täynnä Herran tuntemusta. Herra Jahve toistaa tässä jakeessa uudelleen: Hän on meissä ikuisesti, meissä, jotka uskomme. Hän pyhittää meitä koko ajan 1000-vuotisessa valtakunnassakin Pyhiä töitään varten. Haluan lisätä tähän vielä sen, että 1000-vuotisessa valtakunnassa se joka pelastuu, pelastuu uskomalla Jeshuaan. Edelleenkin näin. Onko se nyt helpompaa, kun Herra on jo läsnä ruumiillisesti? Ei ole. Se on aivan yhtä helppoa tai vaikeata kuin ennenkin. Jahve on oikeudenmukainen. Taivaaseen pääsee samanlaisilla kriteereillä kuin aikaisemminkin.

Yksi kansa, yksi kuningas (Hes. 37:22)