Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Ilo

Kolme sielua ovat vaeltaneet kehittyäkseen täyteen mittaansa. Enempää tai vähempää ei voinut ollakaan. Se perustuu numerologialle.

Sielunvaelluksesta


17.11.2021Ajattelin pitkään, että sielunvaellusta ei ole. Pääasiallisesti näin onkin. Kuka sielu edes haluaisi tulla maailmaan useammin kuin kerran? Sinulla on vain tämä yksi elämä. Sen aikana teet ikuisuutta silmällä pitäen suuren päätöksen: uskotko Herraan Jeshuaan vai paholaiseen? Sinä valitset jommankumman. Jos sinussa on yksikin paha henki, niin olet valinnut paholaisen. Sillä on merkitystä, miten elät elämäsi, vaikka pelastus tuleekin vain uskosta. 

Mietitään sitten Jeshuan sanomaa Eliasta ja Johannes Kastajasta. Hän sanoo, että Elia on Johannes Kastaja.

Matt. 17:10-13
10 Opetuslapset kysyivät häneltä: "Miksi lainopettajat sanovat, että Elian pitää tulla ensin?"
11 "Elia kyllä tulee", hän vastasi, "ja panee kaiken taas kohdalleen.
12 Ja minä sanon teille, että Elia on jo tullut. Ihmiset vain eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle mitä tahtoivat. Samoin he tulevat tekemään Ihmisen Pojalle."
13 Silloin opetuslapset ymmärsivät, että hän oli puhunut heille Johannes Kastajasta.

Matt. 11:13-14
13 Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta,
14 ja uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka oli määrä tulla.

Sitten saan ymmärryksen, että kyse on sielunvaelluksesta. Alan heti miettimään, että Raamatussa puhutaan kolmesta henkilöstä Jeshuan lisäksi, jotka eivät nähneet kuolemaa tai joiden ruumiita ei löydetty. Ensimmäinen on Henok, joka löytyy jo Raamatun alkulehdillä 1. Moos. 5. luvusta. Raamattu ei kerro Henokista juuri mitään. Yhden tärkeän asian se kyllä kertoo: Henok vaelsi aina Jumalan tahdon mukaisesti (1. Moos. 5:22). Henok otettiin pois niin, ettei hän kokenut kuolemaa (Hepr. 11:5). Itse asiassa Henok on Jeshuan sukupuussa. Myös Nooa oli Henokin jälkeläinen, ainoa, jonka perhe säilyi vedenpaisumuksesta.

Henok oli seitsemäs Aadamista ja eli 365 vuotta. Mitä numerologiassa kuvastaa numero 365 eli 5? Se osoittaa Jahven armoa. Jahve näki maailman pahuuden ja halusi lähettää yhden lähimmistä miehistään paikalle. Jahve näki ennalta, että Henok tekee sen, minkä Hän katsoo tärkeäksi vaikuttaa. Henok valmisti ihmisiä jo taivaan valtakuntaa varten.

Entä sielunvaellus? Jahve nosti Henokin, pyhän palvelijansa, taivaaseen. Mitä sitten tapahtui? Tiedän, että Henokin sielu annettiin Jobille. Jahve ei turhaan kehunut palvelijaansa Jobia, hänen hurskauttaan. Henokin sielu oli oppinut, kehittynyt ja vahvistunut maailmassa. Nyt se annettiin Jobille, joka sanoi unohtumattomat sanat menetettyään kaiken:

”Alastomana minä tulin äitini kohdusta, alastomana palaan täältä. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi!” (Job 1:21)

Ei kahta ilman kolmatta vai mitä? Mitä numerologiassa tarkoittaa numero kolme? Luku kolme kuvaa Jumalan täydellisyyttä ja ylösnousemusta. Perusteelliseen ja ratkaisevaan toimintaan sisältyy usein kolme vaihetta (http://www.kolumbus.fi/gematria/lukuja.htm).

Ensin oli Henok. Sitten maailmassa sai vaikuttaa Job. Kuka oli kolmas tärkeä henkilö? Sielu oli ollut jo Henokilla, sitten Jobissa. Sielu oli kehittynyt jo hyvin paljon. Sitten tulee Jeshuan opetuslapsi Johannes. Hänet tarvittiin välttämättä juuri sinä aikana. Jahve otti varman päälle. Hän oli puhdassydämisessä Johanneksessa Jeshuan ja maailman apuna ja turvana. Jahve pystyi vaikuttamaan maailmassa kokolailla Johanneksen eliniän. Johannes eli noin 100-vuotiaaksi, mikä oli varmaan harvinaista tuohon aikaan. Johanneksesta tuli rakkauden apostoli. Se oli hänen sydämensä tila. Hän tiesi, mitä Jeshuan rakkauden kaksoiskäsky tarkoittaa. Hän eli sitä käytännössä todeksi.

Sitten tuli Mooses. Raamatussa sanotaan, että Mooses kuoli Moabin maassa, kuten Herra oli määrännyt (5. Moos. 34:5). Hänen ruumistaan ei kuitenkaan löydetty. Se on Raamatussa sanottu erikseen, eikä turhaan (5. Moos. 34:6). Tässä kyllä ihmettelee sitä, että miksi häntä ei heti nostettu taivaaseen? Miksi hänen piti kuolla? Hän kuoli, koska hän teki sellaisen synnin, mistä Jahve vihastui. Se tapahtui Meriban kallioiden luona. Olen jo kirjoittanut blogin Mooseksesta eli en kerro tässä hänestä sen enempää. Mitä yritän sanoa tässä?

Mooseksessa ollut sielu nostettiin taivaaseen, koska hänen syntiinlangennut luontonsa oli ehditty ristiinnaulita. Kenelle tämä sielu meni seuraavaksi? Sen sai Herra Jeshua, koska Mooseksella ollut sielu oli itsensä Jahven. Mooses ei tiennyt koko elinaikanaan, kenen sielu hänessä on. Hänellä oli jopa kolme 40 vuoden ajanjaksoa elämässään. Hän oli kuollessaan satakaksikymmentä vuotias. Sielu, joka oli Mooseksella oli henki, jonka Jahve joutui muuttamaan ihmiselle sopivaksi. Jahven suuruus jouduttiin siinä pilkkoamaan rikkaudesta köyhyyteen sopivaksi.

Kenelle Herrassa ollut sielu sitten meni? Tietenkin sellaiselle ihmiselle, jossa virtaa voimakkaasti Pyhä Henki tänäkin päivänä ja joka elää keskuudessamme lopun aikoja varten, Ralf K:lle.
Jeshua ja Ralf K. tiesivät toki alkuperänsä. Se oli suunniteltu niin, ettei mikään mene vikaan. Sen sijaan muut ihmiset, joiden kohdalla tapahtui myös sielunvaellus, eivät tienneet aikaisemmasta elämästään yhtään mitään.

Miksi näiden sielujen piti tulla kolme erillistä kertaa maailmaan? Heidän piti saada iankaikkisesti kestävä valtuutus sille, että he käyttävät ylintä valtaa taivaassa ikuisesti. He tulivat meidän kaikkien vuoksi. He halusivat, että Jahven suuri suunnitelma täyttyy ja tekivät voitavansa Herran ja ihmisen hyväksi. He olivat taivaassa juuri ne ihmiset, joille Jahve oli nähnyt hyväksi suoda valta-aseman. Loppukoulutus oli maailmassa. Jahve näki hyväksi, että heidän sielunsa tulee kolme kertaa maailmaan, jotta heidän sielunsa kehittyy kehittymistään kärsimysten kautta. Sen hedelmistä saavat kaikki nauttia.

Luuk. 12:48..Jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan, ja jolle on paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan.

Numerologiasta johtuu, että näitä henkilöitä sai olla vain kolme, joissa sielunvaellus tapahtuu. Muut sielut eivät olisi halunneetkaan moista. Kaikki pitivät maailmaa pelottavana ja hurjana paikkana. He tietävät kaikki, aivan kaikki kommelluksemme, surumme ja tuskamme maailmassa.

Mennään sitten uudestaan Eliaan. Profeetta Elian sielu on sielu, joka taivaassa tunnetaan Lilja Myriamina. Älä takerru yksityiskohtiin sanomalla, että Elia oli mies ja Lilja nainen. Aadam oli ensimmäinen henki ja hän oli androgyyni. Niin sanoo The Nag Hammadi Scriptures. Tiedämme, että Elia tarvittiin juuri tuohon aikaan. Jonkun piti puuttua asioihin Juudan kuningas Ahabin ja hänen vaimonsa Iisebelin huoruuden takia. Huoruudella tarkoitan uskottomuutta Herralle. Sitä sanaa Raamattu käyttää, joten pysyttelen siinä.

Elia toimi Jahven suuna, käsinä ja jalkoina. Elian toimien kautta 850 Baalin ja Astarten profeettaa tapettiin ja kansa kääntyi takaisin Jahven puoleen. Elia oli yksinäinen susi. Hän uskoi ja luotti pelkästään Jahveen. Hän teki suuria tekoja. Oliko hän peloton? Ei ollut, vaan hän oli rohkea. Hän toimi, vaikka pelkäsi. Elia nostatettiin taivaaseen Jahven lähettämissä tulivaunuissa. Näin siksi, että Lilja on yksi hallitsija taivaassa Jahven ja Johanneksen lisäksi. Sen jälkeen samainen sielu syntyi uudelleen maailmaan Johannes Kastajan ominaisuudessa, jonka yksi tehtävistä oli tehdä tie tasaiseksi Herrallemme Jeshualle. Hän evankelioi ja kastoi ihmisiä. Tarina ei lopu tietenkään edes Johannes Kastajan kohdalla, koska Liljan piti tulla maailmaan vielä kolmannen – ja onneksi vihoviimeisen kerran. Otetaan tähän väliin Malakian kirjasta tähän liittyvät jakeet:

Mal. 4:5-6
5 Kuulkaa! Ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian.
6 Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen.

Mahdanko kelvata teille? Kelpaako teille se, että minä olen Elia ja Johannes Kastaja ja Lilja? Ensin ajattelin laittaa tämän ihan arvoituksen muotoon kysyen teiltä ”Kuka sitten on se kolmas herra X?” Ja te ette olisi arvanneet yhtään kenestä on kysymys, vai mitä? Voin kertoa, että tietääkseni esi-isissäni ei ole ketään suuren luokan viisasta, ei käsittääkseni pappia, lukkaria tai ketään muutakaan sinun mittapuusi mukaan suurmiestä. En ole itsekään mitään erityistä. Ralf K:lle riitti, että läpäisen sen tiukan seulan, mitä kutsutaan taivaan valtakunnaksi ja se, että olen sisukas, enkä luovuta ja suostun yhteisyyskumppaniksi. No annetaan ajan kulua ja katsotaan, mihin minä yllän. Muistakaa Raamatun sana: ”Heikkoudessa minä olen väkevä.” Pyhä Henki pystyy mihin vain, mutta maallinen Sirkka ei. Herra tekee tarvittaessa ne teot, jotka minä välitän muille.

Mitä jae 6 tarkoittaa? Se tarkoittaa juutalaisen kansan ja kristittyjen yhtymistä vihdoin yhdeksi kristikansaksi. Eikö kristikansa mitään ymmärrä? Herra ei pidä siitä, että kristikansa on jakautunut. Meillä on oppeja, jotka eivät ole Raamatun mukaisia. Moni seuraa sekä Jahvea että paholaista. Niin ei saa olla. Tarvitsemme Herran, joka sanoo meille, mikä on Totuus. Kirves on jo laitettu puun juurelle. Mitä se tarkoittaa? Jos puu hakataan poikki, se versoo jälleen pahuutta. Herra hakkaa kirveellä koko pahan juurakon pois. Paha lakkaa olemasta, se sammuu omaan mahdottomuuteensa. Mutta Herran hyvyys ja rakkaus eivät lopu koskaan, vaan sitä voi ammentaa koko ajan lisää taivaan Alkulähteestä.

Puhutaan vielä hetki siitä, miksi en toimi julkisesti? Miksi kirjoitan vain vähäistä blogia? Haluan toimia salassa ja se on Ralf K:n tahtotila myös. Kunnioittakaamme sitä. Tilanne muuttuu kyllä vielä, mutta toimimme Ralf K:n aikataulun mukaisesti.