Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Ilo

Kuplivaa vettä eli taivaan Alkulähteen puhdasta tietoa ja viisautta (Tuom. ev. jae 13)

Opetuslasten näky (Juudaksen evankeliumista)


17.11.2021


Opetuslasten näky on kirjasta The Nag Hammadi Scriptures, Juudaksen evankeliumi. Tämä blogi on jatkoa edeltävälle blogilleni Juudaksen evankeliumi.

Eräänä päivänä Jeshua ilmestyy taas opetuslapsilleen. Hän tutkii heitä, mutta ei pelkästään tutki, vaan sanoo sanoja, jotka nämä ymmärtävät vasta myöhemmin ja senkin vain osittain. Nyt opetuslapset, joita heidän epäjumalansa ohjaa, ovat nähneet näyn. He kuvittelevat sen tulleen Mestariltaan. Näin ei ollut. Jos näet näyn, jonka Herra itse on sinulle antanut, niin millainen se mielestäsi on? Kerron sen sijaan, mitä se ei ole koskaan. Se ei hivele sinun egopintaasi. Se ylistää aina, vain ja ainoastaan Herraa. Se ei ole pelottava. Vaikka näky koskisi lopun ajan tapahtumia, niin se ei tunnelmaltaan ole pelottava*). Sykähdyttävä toki, mutta siinä se. Näky ei paljasta mitään pahaa tuntemistasi ihmisistä, eikä sinustakaan. Älä sellaista luule. Se on pahan henkivallan vaikuttamaa. Magdalan Marian evankeliumissa kerrotaan, että Herran antamaa näkyä ei nähdä sielun, eikä hengen kautta, vaan mielessä, joka on näiden kahden välissä. Jos näet paljon pelottavia näkyjä, mitä sinun tulisi tehdä? Mene papin puheille, että hän ottaa pahat henkesi pois. Näkysi ohjaavat sinua väärille teille.

Opetuslasten pelottava näky oli seuraavanlainen. Paha henkivalta vaikutti sen. Sillä oli Herran suostumus. Kerron sen englanniksi. Sille ei ole olemassa selvää käännöstä.

The disciples behold the temple. They [said, ”We have] seen a huge [house in which there was a] great altar, and twelve men – they were priests, we would say – and a name. A crowd was in attendance at that altar, [until] the priests [were done presenting] the offerings. We [also] were in attendance.” [Jesus said], ”What kind of people are [the priests]?” They said, ”Some [abstain for] two weeks. [Some] sacrifice their own children, others their wives, in praise and humility with one another. Some have sex with men. Some perform acts of [murder]. Some commit all sorts of sins and lawless deeds. And the men who stand [before] the altar call upon your [name], and through all the actions of their deficiency, that [altar] becomes full.”

Jeshua kysyy opetuslapsiltaan, minkälaisia papit ovat näyssä. He tekevät kaikenlaisia syntejä. Näyssä puhutaan sanasta ”deficiency”, mikä tarkoittaa gnostilaisuudessa ”deficiency of light” eli valon puutetta. Vaikka puhun gnostilaisuudesta, en tiedä siitä tarpeeksi ollakseni sen tai minkään muunkaan ”ismin” kannattaja. Tässä se kuitenkin kuvaa parhaiten näyn loppuosaa. Näin sen ymmärtäisin, koska loppuosa tarkoittaa sitä, että huolimatta hirveistä synneistään, alttari ”tulee täydelliseksi” eli Jeshua kantaa kaikkien pappienkin synnit. Alttari valaistuu ja puhdistuu Herran ristintyön ansiosta.

Jeshua kysyy opetuslapsiltaan, miksi he ovat niin järkyttyneitä näystä ja lupaa kertoa totuuden. Kaikki papit, jotka seisovat alttarin luona, kutsuvat Jeshuaa nimeltä. Sitten tulee lause, jota ei voi suomentaa, koska siitä puuttuu sanoja. Hän jatkaa sanomalla: ”He ovat istuttaneet puita nimessäni, jotka eivät tuota hedelmää, häpeällisellä tavalla.” Jeshua sanoo myös, että juuri opetuslapset esittelevät näyssä uhrit alttarilla. ”That is the god you serve, and you are the twelve men you have seen. And the cattle brought in are the offerings you have seen – they are the multitude you led astray before the altar. [The ruler of this world] will stand and use my name in this manner, and generations of pious people will cling to him.

Jeshua sanoo siis, että juuri opetuslapset palvelevat epäjumalia – tietämättäänkin. Hän sanoo heidän olevan nuo kaksitoista miestä, jotka tekevät syntiä lukemattomilla tavoilla. Uhrilahjoina, jotka he tuovat alttarille, ovat kaikki ne ihmiset, jotka he johtavat harhaan, koska he ovat itse kaikki paholaisen harhaan johtamia. Ne ihmiset, jotka uskovat olevansa hurskaita, tarrautuvat paholaiseen, ei Herraan.

Onko ihme, jos opetuslapset Jeshuan selitettyä totuuden heistä huudahtaa: ”Lord, help us, save us.”

Mitä luulet, oletko toisenlainen kuin nämä kaksitoista opetuslasta? Olet syntiinlangenneessa luonnossasi täysin samanlainen. Sinussa, kuten Jeshuan opetuslapsissa, on kaikki mahdollisuudet tehdä hirvittäviä syntejä, loputtomasti. Jeshua näki opetuslasten pimeyden. Se ei ole parannettavissa. Se on tuhottava. Siksi Pietarin ego oli ristiinnaulittava. Hän oli alkuseurakunnan johtaja, kallio. Muuta vaihtoehtoa ei ollut. Hän ei saanut johtaa ihmisiä harhaan. Sielusi, ydinitsesi, on tämän täysin turmeltuneen kuoren alla. Se pääsee vapauteen vain, jos egosi ristiinnaulitaan. Jos taivaan kansalaiset katsoisivat meitä, mitä he näkisivät? Pelkkää turmeltuneisuutta ja saastaa, koska he näkisivät syvimmän olemuksemme. Sen sijaan, jos annat ristiinnaulita egosi, niin sinun Jahven luoma sielusi näkyy heille suurena valona. Rukoile Herraa, jotta näin tapahtuu.

Kun Jeshua on kertonut opetuslapsilleen paholaisen vaikutuksesta, niin hän jatkaa: ”After him another man will come forward from [those who are immoral], and another [will] come from the child-killers, and another from those who have sex with men, and those who abstain, and the rest of those who are impure and lawless and prone to error, as well as those who say, `We are like angels`; they are the stars that bring everything to its end. For the generations of people it has been said, `Look, God has received your offering from the hands of the priests, that is, a minister of error. But it is the Lord who commands who is the Lord of the All. On the last day they will be put to shame.”

Hänen jälkeensä*) tulee toinen mies niistä, jotka ovat moraalittomia, ja toinen tulee lastentappajista ja toinen niistä, jotka harrastavat seksiä miesten kanssa, ja ne, jotka pidättäytyvät siitä, ja muut, jotka ovat epäpuhtaita ja laittomia ja alttiita synneille, sekä ne, jotka sanovat (tai väittävät): "Olemme kuin enkelit"; Heidän kohtalonaan (pahuudessansa) on saada kaikki tämä loppumaan. Sukupolvien ajan on sanottu: 'Katsokaa, Jumala on saanut uhrilahjanne pappien käsistä, eli valheen isältä (minister tarkoittaa tarkalleen ottaen kirkkoherraa, ministeriä tai pappia). Mutta se on kyllä Herra, joka määrää, kuka on Kaiken Herra. Viimeisenä päivänä heidät häpäistään.

*) Paholaisen vaikutusvallan loputtua, tilalle tuli ihminen. Paholaisen valta loppui jo 2000 vuotta sitten, kun Jeshua ristiinnaulittiin.

Mieti tätäkin: vaikka opetuslapset olivat kolmisen vuotta koko ajan valossa olevan Jeshuan seurassa ja hän opetti heitä, niin he eivät muuttuneet olemukseltaan mitenkään. Jeshuan ristiinnaulitsemisen johdosta ainakin Pietarin, Johanneksen, Maria Magdaleenan ja Jaakobin egot tuhoutuivat. He rakastivat Jeshuaa, mutta se ei riitä. Jos tahtoo seurata Jeshuaa, niin egokuori, joka on paholaisen aikaansaama pitää murskata, muuten se vedättää mukaansa kaiken aikaa. Tästä johtuu Jeshuan kova sana opetuslapsilleen: te palvotte omaa jumalaanne. Syntiinlangennut olemuksesi on sellainen, että vaikka sen voi jo nykyisin ottaa pois päältäsi, kun tulet uskoon, niin se kasvaa uudelleen päällesi. Ihmiset, jotka on nostettu pyhimyksiksi, eivät pyhimyksiä ole. He ovat täynnä kaikkea riistoa ja saastaa. Se on heidän luontonsa. He ovat voineet tehdä erinäisiä tekoja ja sinä voit jumaloida heitä siksi, mutta heidän sisimpänsä on täynnä kuolleita luita. Teot eivät tee ketään hurskaaksi, vaan muutoksen pitää olla sellainen, että vanha luonto murskataan ja uusi luonto, sielu, tulee tilalle.

Minä kirjoitan aiheesta siksi moneen kertaan, jotta se iskisi tajuntaasi: rukoile, ano, pyydä nyt, että Herra tuhoaa egosi! Jo kolmatta päivää perätysten ajatuksiini tulee kristittyjä, joita maanittelen tekemään tämän saman. Herra tuo heitä joukoittain eteeni. Tulethan tähän mukaan! Joukossa on ollut sellaisiakin, joilla on ollut parhaillaan pahoja henkiä, mutta nämä rohkelikot tulivat myös mukaan. Näemme kumpikin, Ralf ja minä ennalta, selviääkö ihminen egonsa murskaamisesta. Sen mukaan tehdään. Mitä kovemmin paha henkivalta on sinua lyönyt jo aikaisemmin, sitä nopeammin nouset jaloillesi. Kun egosi on ristiinnaulittu, sinut autetaan heti ylös. Sinusta tulee inhimillinen ihminen, Jahven kuvan kaltainen, vasta kun tämä tehdään. Pyhimystä sinusta ei kyllä tule jatkossakaan, älä sitä luule.

Aamulla kirjoittaessani tätä käsitän jotakin suurta. Ihmisen hirveän syntiinlangenneen luonnon ja toiminnan vuoksi juutalaisia surmattiin toisessa maailman sodassa miljoonia. Heidän sielunsa olivat suostuneet siihen ennalta. Sielut ovat rohkeita Herran edessä. Ihminen ei. Käsitin näin: uskotko saman, minkä minäkin? Heidän egonsa tuhoutuivat siinä pelossa, nälässä ja kauhussa. Mitä jäi jäljelle? Kerronpa sen teille: heidän sielunsa nostatettiin ylös taivaaseen jo silloin ja valon määrä lisääntyi maailmassa eksponentiaalisesti. Kansat yhdistivät voimansa. Alettiin etsiä rauhaa. Eurooppa muuttui paremmaksi paikaksi elää. The Nag Hammadi Scriptures, The Gospel of Mary kertoo, että kun sielu nostatetaan ylös, pahan valta vähenee koko maailmassa. Mitä enemmän sieluja nostatetaan ylös nyt Suomessa, sitä enemmän paha joutuu väistymään ja herätys mahdollistuu. Ei ole pahaa, ei hyvää. Kaikella on merkityksensä ja määräaikansa.

Tulkittuaan näyn opetuslapsilleen Jeshua sanoo: ”Älkää kiistelkö kanssani. Jokaisella teistä on oma tähtensä.” Sen jälkeen tulee valitettavasti seitsemäntoista rivin aukko tekstissä. Sitten teksti jatkuu näin: ”…after a while…but that one (or he) has come to drink of water for the paradise of God, and the [race or generation] that will endure, because [that one] will not defile the [way of life of] that generation, but…from eternity to eternity.

Tiedän, että tähti tarkoittaa sitä, että se johtaa sinut perille. Sinä sitten valitset sen, kuljetko suoraan perille, vai mutkitteletko ja eksytkö matkalla. Lopputulos on joka tapauksessa selvillä. Sinun asemasi taivaassa riippuu valinnoistasi. Sielusi tietää, että maailman testaus on pätevä, vaikka et koko aikana tietäisi, mistä on kysymys. Sinun luonteesi on muokkautunut valintojesi myötä tietynlaiseksi ja se määrää kohtalosi. Alun alkaen, kun tulit maailmaan, niin vain taivas oli rajana. Mikä on tilanteesi tällä hetkellä aksentilla tuonela – taivas?

Entä loppuosa tekstistä, mitä Jeshua tarkoitti? Käännän sen niin kuin sen itse ymmärrän. Jouduin siksi vääntämään ja lisäämään tekstiin sanoja, jotta siitä tulee ymmärrettävämpi. ”…jonkin ajan kuluttua... mutta tämä henkilö on tullut juodakseen vettä Jahven paratiisista ja sukupolvelle, joka kestää, koska kyseinen henkilö ei saastuta tuon sukupolven elämäntapaa, vaan tuo totuuden ilmi asioista, jotka ovat olleet valideja ikuisuudesta ikuisuuteen.”

Otetaanpa tähän väliin osa Tuomaan evankeliumista, jakeesta nro 13, koska Viisauden henki toi sen mieleeni. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, ”Verratkaa minua johonkin ja kertokaa millainen olen… Tuomas sanoi hänelle,”Opettaja, suuni on täysin kykenemätön sanomaan millainen olet.” Jeesus sanoi, ”Minä en ole opettajasi. Koska olet juonut, olet tullut huumatuksi kuplivasta lähteestä, jonka olen mitannut.

En selitä muuten tätä jaetta kuin vain sen osalta, mitä puhutaan kuplivasta lähteestä. Tuomaksesta sanotaan, että hän oli epäilijä (Joh. 20:25). Hän oli pikemminkin etsijä, kyselijä ja ihmettelijä. Hän oli juonut kuplivasta lähteestä. Hän oli maistellut juomaansa viisautta, jonka Herra Jeshua on kaikille etsijöille valmis antamaan. Kun puhutaan näkymättömästä maailmasta, niin jokainen pyrkii sinne Pyhässä Hengessä, mutta kuitenkin yksin. Jeshua ei olekaan opettaja siinä mielessä, että hän antaisi vastauksia, vaan sinun pitää itse mietiskellä ja pohtia, niin viisaus koputtaa ovellesi ja kutsuu sinut luokseen juomaan lähteestä.


*) Jälkikirjoitus näkyjen pelottavuudesta: kirjoitin, että Herran antamat näyt eivät koskaan ole pelottavia. Se ei ole totta, vrt. Daniel ja apostoli Johannes, Ilmestyskirja. Miksi minun näkyni ovat kaikki rauhaisia, vailla pelkoa? Johtuuko se Ralf K:n armosta? Sitten saan ymmärryksen siitä, että Danielin ja Johanneksen näkyjen oli tarkoitus kauhistuttaa myös Raamatun lukijoita, jotta lukijat varautuisivat tuleviin tapahtumiin vavistuksella ja pelolla. Meidän pitäisi käsittää Herran Kaikkivaltius. Maailmaa ei johda paha henkivalta, vaan kaikessa on Herran Viisaus, vrt. Ps. 2.