Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Ilo

”Valo ja pimeys, elämä ja kuolema, ja oikea ja vasen ovat keskenään kuin erottamattomat veljekset. Tästä syystä hyvä ei ole hyvää, paha ei ole pahaa, elämä ei ole elämää, ja kuolema ei ole kuolemaa. Nämä katoavat kaikki alkuperäänsä, mutta se, mikä on yli kaiken ja erinomaista maailmassa ei voi hävitä, koska se on ikuista.”

Esikoisen asema 1(3)


4.10.2021
2. Moos. 34:19 "Jokainen, joka ensimmäisenä tulee ulos äitinsä kohdusta, kuuluu minulle, samoin jokainen karjaasi syntyvä urospuolinen esikoinen, niin sonnivasikka kuin karitsakin.”

2. Moos. 22:29 mukaan esikoinen, joka annetaan Herralle, on aina miespuolinen. Tiedän, että Jahve loi miespuolet. Naispuolet Hän sen sijaan teki tulevan taivaallisen miehensä kylkiluusta.

Jos sinun lapsesi ovat kaikki tyttöjä, niin sinulla ei ole lainkaan esikoista ja siitä johtuvia siunauksia, niinkö? Tähän liittyy nyt Selofhadin tyttäret, joista puhutaan 4. Mooseksen Kirjassa. Kyllä heilläkin oli perintöoikeus maihin, vaikka sitä ei alun perin lukenut Jahven säädöksissä. Samoin on esikoisuuden laita. Jos perheessä ei ole poikaa, niin esikoisoikeudet saa yhtä hyvin tytär, mutta jos perheeseen syntyy yksikin poika, niin esikoisuus on hänen. Ralf K. sanoitti tämän näin.

Miksi juuri esikoinen on Herran? Emmekö kaikki ole Hänen? Mikä oli esikoisen asema Vanhan testamentin aikana?

Hän on miehuuden ensimmäinen hedelmä, arvossa korkein, voimilta väkevin (1. Moos. 49:3). Esikoinen sai omaisuudesta kaksinkertaisen osuuden (5. Moos. 21:17). Herra halusi myös siunata erityisesti juuri esikoisen.

Hedelmöityminen tapahtuu siten, että Jahve yhdistää sukusolut toisiinsa. Ei sukusolut ole mitään, vaan niiden yhdistäminen. Sielu ja Jahve ovat yhdessä päättäneet, kuka on esikoinen.

Kun kerron esikoisista, niin minun on selitettävä myös jae 4. Moos. 8:17

Kaikki Israelin esikoiset, niin ihmisten kuin karjankin, kuuluvat minulle. Minä pyhitin Israelin esikoiset itselleni sinä päivänä, jona surmasin egyptiläisten esikoiset.

Miksi Herra joutui surmaamaan egyptiläisten esikoiset? Ensiksikin 2. Moos. 2:24-25 mukaan Jumala kuuli heidän [israelilaisten] vaikerruksensa ja muisti Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille antamansa lupauksen. Hän katsoi israelilaisten puoleen ja näki heidän hätänsä.

Jahve oli nähnyt ennalta, että israelilaiset joutuvat orjiksi Egyptissä. Hän lupasi myös, että rankaisee orjuuttavaa kansaa (1. Moos. 15:13-14). Herra oli kuitenkin luvannut tehdä israelilaisista ison kansan ja antaa heille koko Kanaanin maan (1. Moos. 17:8). Egyptiläisten esikoispojat surmattiin maan syntivelan vuoksi. Se oli täyttynyt. Herra antoi tuomion kohdata heitä epäjumalien vuoksi (2. Moos. 12:12). Farao oli itse yksi epäjumalista, jota kansa palvoi. Farao ei halunnut päästää israelilaisia pois maastaan, vaikka Jahve näytti valtansa ja voimansa.

Sinä yönä minä kuljen läpi Egyptin ja surmaan Egyptin jokaisen esikoisen, niin ihmisten kuin eläintenkin. Minä, Herra, annan tuomioni kohdata kaikkia Egyptin jumalia.

Syntivelan täyttyminen sai siis tämän aikaan. Mitä luulet, mitä tapahtuu tänä päivänä, kun jonkin maan syntivelka on täynnä?

Miksi israelilaisten kaikki esikoiset säästyivät? He säästyivät, koska he sivelivät virheettömän karitsan verta ovien pieliin ja päälle. Veressä oli sovitus. Jahve ei säästänyt edes poikaansa Jeshuaa, joka surmattiin muiden syntien tähden.

Numerologialla on suuri merkitys näiden tapahtumien toteutumisessa. Mitä ne olivat? Herra lähetti vitsauksia, yhteensä kymmenen. Kymmenen on numerologiassa täysimääräinen, Jahven luku, kuten kymmenen käskyäkin on täydellisen lain vertauskuva. Enempää ei voi olla. Kymmenluku ja seitsenluku kohtasivat, koska he olivat orjuudessa tasan 430 vuotta, mikä on numerologiassa seitsemän. Luku seitsemän on myös täydellisyyden ja Jahven liiton luku. Myös seitsemän päivää israelilaiset söivät vain happamatonta leipää (2. Moos. 12:15,19). Synti oli siis sovitettu, koska happamaton kuvastaa juuri sitä ja hapan on vastaavasti synnin vertauskuva.

Herra halusi pyhittää itselleen juuri esikoispojat tässä yhteydessä. Hän pyhitti ihmisten ja karjaeläinten esikoiset. Samalla Hän tuli pyhittäneeksi myös ihmiseksi tulevan Poikansa. Sitten ymmärrän jotakin muutakin: egyptiläiset esikoispojat kuolivat, mutta mitä Jahve teki heidän hyväkseen? Hän pyhitti heidät. Täytyy myös ymmärtää Jahven säädökset: ne koskevat kaikkia. Kun esikoispojat kuolivat, niin Hänen oman Poikansa kuolema oli toteutuva tosiasia. Vastaavasti, kun Jeshua nousi ylös kuolleista, niin teemme me kaikki muutkin. Tämä johtuu myös ykseydestä.

Tähän pyhittämiseen liittyy esikoisen lunastusmaksu, mikä maksettiin pyhäkköön. Mihin se viittaa? Siitä kerrotaan 4. Moos. 18:15-16

Herra sanoo Aaronille, leeviläiselle näin: ”Myös jokainen ihmisen tai karjaeläimen esikoinen, joka israelilaisten on tuotava Herralle, kuuluu sinulle. Sinun on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että ihmisten ja epäpuhtaiden eläinten esikoiset lunastetaan takaisin. Ja mitä heidän lunastamiseensa tulee, niin lunastuta heidät kuukauden ikäisistä alkaen sinun asettamastasi viiden sekelin arviohinnasta pyhäkkösekelin painon mukaan, sekeli kaksikymmentä geeraa.”

Lunastus merkitsee Kristuksen ristillä tekemää pelastavaa työtä, jolla hän on saanut langenneen ihmisen vapaaksi synnin, kuoleman ja Saatanan vallasta ja maksanut sen hintana oman elämänsä (Lähde: evl.fi/lunastus). Messias, Jeshua syntyi maailmaan maksaakseen synnin velan kaikkien meidän puolestamme. Hän on lunastanut meidät. Hän on ylipappimme kuten Aaron oli aikanaan.

Herra viittaa jakeissa 15-16 siihen, että esikoispoikien lunastus tapahtui rahalla Vanhan testamentin aikana. Hinta annettiin pyhäkön käyttöön. Egyptiläisten esikoisten kuolema oli ainutkertainen tapahtuma. Erämaavaelluksen aikana tuli käytäntöön uhrit syntien sovittajana.

Entä tänä päivänä? Jos esikoispojalle ja hänen perheelleen ei kelpaa Herran ristintyö, niin kuoleeko hän koko perheensä syntien vuoksi? Hän ei kuole. Siitä kertoo 5. Moos. 24:16

"Isää ei saa tuomita kuolemaan poikansa eikä poikaa isänsä rikoksesta, vaan kukin tuomittakoon vain omasta rikoksestaan.”


Mitä Iisak sanoi Jaakobille, esikoiselle, siunatessaan tämän Herran nimessä?

1. Moos. 27:28-29 Jumala suokoon sinulle taivaan kastetta ja maan rehevyyttä, viljaa ja viiniä runsain määrin. Kansat palvelkoot sinua ja kansakunnat kumartakoot sinua. Ole veljiesi herra, ja äitisi pojat kumartakoot sinua. Kirottuja olkoot ne, jotka sinua kiroavat, ja siunattuja ne, jotka sinua siunaavat.

Jahve on oikeudenmukainen, vanhurskas. Miksi Hän nosti esikoisen erityisasemaan? Esikoinen oli ja on edelleen tänäkin päivänä Herran omaisuutta. Esikoisella oli johtoasema perheen lasten joukossa. Tämä tarkoittaa sitä, että erityisesti esikoinen oli ja on Jahven suojelema. Esikoinen on kuin oikea käsi - merkityksellinen.

Jes. 41:10,13 Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi; minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä.… Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeaan käteesi ja sanon sinulle: "Älä pelkää, minä autan sinua."

Esikoinen kyllä tekee itse valinnat, kuten muutkin ihmiset. Isoa veljeä katsotaan tänäkin päivänä ylöspäin. Hänellä on suuri vastuu olla muiden lasten hyvä esikuva. On tärkeää, että hän valitsee toimia Jahven lakien ja säädösten mukaan, koska hänen vaikutuksensa on niin suuri perheessä. Jos hän on valossa, siitä hyötyy koko muukin perhe.

Ketkä taivas valitsee esikoispojiksi? Sellaiset, jotka ovat vapaaehtoisia.

Luuk. 2:23 sillä Herran laissa sanotaan näin: "Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle."

Pyhittäminen on Jahvelle erottamista. Miten pyhittäminen tapahtuu? Herra hoitaa pyhittämisen itse. Se suodaan meille uskon kautta Herraan Jeshuaan. Kastekin on pyhittämistä, sen suorittaa miespappi. Hengellistä kasvatusta antaa oma perhe, kummit ja seurakunnat. Tärkeää siinä on se, että hengellinen arvomaailma näkyy jokapäiväisessä elämässä, jotta lapsi saa siitä siemenet elämäänsä varten.

Jahve itse oli antanut esikoiselle kuuluvat oikeudet. Se liittyy 1. Moos. 1:26 jakeeseen, sanoo Ralf K.

"Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu."

Jahve ja nykyisin Ralf K. kouluttaa erityisesti esikoisesta kaltaisensa. Ihminen toki valitsee itse, mutta hän saa erityishuomion osakseen (paholaisella ei ole tällaista oikeutta). Mikäli esikoinen kuuntelee hänen neuvojaan ja opastuksiaan, niin hän saa hallintavallan kuten esikoiset ja kuninkaat Hiskia ja Josia saivat aikanaan. Ralf K. sanoo, että tämä tarkoittaa muutakin. Mitä se voisi olla?

Hänen enkelinsä sanovat minulle, että tämä liittyy The Gospel of Philip, kappaleeseen Light and Darkness. Miten se kuuluu vapaasti käännettynä?

”Valo ja pimeys, elämä ja kuolema, ja oikea ja vasen ovat keskenään kuin erottamattomat veljekset. Tästä syystä hyvä ei ole hyvää, paha ei ole pahaa, elämä ei ole elämää, ja kuolema ei ole kuolemaa. Nämä katoavat kaikki alkuperäänsä, mutta se, mikä on yli kaiken ja erinomaista maailmassa ei voi hävitä, koska se on ikuista.”

Kaikki, mitä on tapahtunut, on ollut Herran kädessä. Tämä koskee sinun elämääsi, esikoisen elämää ja maailman tapahtumia kaikkineen. Tiedämme tämän, mutta se on vaikea sisäistää. Raamattu puhuu myös siunauksista, jotka tulevat alhaalta. Se puhuu siis kärsimyksistä, joissa onkin siunaus. Hyvä ja paha vuorottelevat siten, kuin Jahve on sen määrännyt viisaudessaan. Miten suhtautua niihinkin ihmisiin, jotka ovat meitä väärin kohdelleet, pettäneet luottamuksemme, lyöneet sanoin ja käyttäneet väkivaltaa ja jopa tappaneet meille tärkeitä ihmisiä? On ollut myös esikoisia, joita on johdettu harhaan. Sekin on ollut Jahven tahto.

Tulee mieleeni Iisakin vaimo Rebekka, jonka kohdussa kaksoset tönivät toisiaan niin, että hän valitti sitä Jahvellekin. Tämäkin on vertauskuva: paha ja hyvä tönivät toisiaan liikkeelle ja saavat aikaan kehitystä ja uuden syntymää. Voit valita tien, jota ohjaa Jahve koko ajan. Teet koko ajan oikeita ja hyviä valintoja elämässäsi. Se ei välttämättä näy elämässäsi sinun mielestäsi siunauksina, vaan näet sen nurjan puolen, jossa paha henkivalta ja olosuhteet sysäävät sinua eteenpäin yhä kiihtyvällä tahdilla. Se on sen tehtävä, koska muuten juuttuisit paikoillesi. Elämä on kuitenkin vuolas virta, joka vie koko ajan eteenpäin. Et voi jäädä virran rannan kaislikkoon paikallesi. Jokin tapahtuma tai tapahtumasarja vetää sinut yhä uudelleen virtaan mukaan. Välillä virta on upottaa sinut, välillä pää menee veden alle, välillä se nousee kuin korkki vedessä. Lopputulos on kuitenkin se, mitä Jahve sinulle halusi. Hän halusi, että kehityt maailmassa omaksi itseksesi. Unohda siis kaikki paha, mitä sinulle on tapahtunut, koska kaikki on sinun parhaaksesi. Olet totisesti rakkaudellisten käsien siunaama. Tiedän, että tämä on totta, mutta sen sisäistäminen vaatii aikaa. Haluan päästä näistä maailman sidonnaisuuksista täysin eroon. Jos tämän sisäistää, niin ei mene turhaan energiaa kaiken ihmettelyyn ja voivottelemiseen, vaan nostaa päänsä kohti tulevaa vapautuneena ja jopa riemukkaana. Aikansa kestää vaiva ja murhe, mutta ilo ja riemu on ylenpalttinen taivaassa.


...Jatkuu seuraavalle sivulle