Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Ilo

Jahven ja ihmisen kohtaaminen. Jes. 55:8-9 "Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella."

Bileamin oppi, Ilm. 2:14


15.8.2021


Ilm. 2:14 Mutta kaikkea en sinussa hyväksy: Luonasi on sellaisia, jotka seuraavat Bileamin oppia, tuon miehen, joka opetti Balakille, miten virittää israelilaisille ansa ja vietellä heidät syömään epäjumalille uhrattua lihaa ja harjoittamaan siveettömyyttä.

Juutalaiselle kansalle oli annettu Jahven laki ja tarkat säädökset. Ne oli annettu noudatettavaksi, vaikka enkeli taivaasta tulisi sanomaan jotakin muuta. Sama koski Bileamin oppia.

Bileam oli Jahven suuri profeetta, joka pääsi taivaaseen jo elinaikanaan. Miksi sitten tässä jakeessa Herra puhuu Bileamin opista, joka ei ollut Herran Jeshuan tahdon mukaista? Herra puhuu aina totuutta. Vaikka Bileam oli Jahven profeetta, niin Hän tuo julki myös hänen lankeemuksensa. Hän nimittää tuon lankeamisen seuraamuksia jopa Bileamin opiksi. Miten tällainen oppi pesiytyi israelilaisten mieliin niin, että vielä Jeshuan aikana se teki tuhojaan? Miksi Bileam lankesi?

Bileam kyllä epäili pahan henkivallan viestiä, jonka hän sai välitettäväkseen kuningas Balakille, mutta hän totteli sitä silti, koska hän kuvitteli sen olevan Jahve ja hän sokeutui. Jokainen sokeutuu 1-3 kertaa elämänsä aikana. Se on väistämätöntä, sanoo Ralf K. Hänen on täytynyt saada tästä viimeisestä tapauksesta rahaa, kun miettii Uuden testamentin jakeita Juud. 1:11 ja 2. Piet. 2:15. Muistutan mieliinne vielä, että Bileam ei ollut luonnostaan rahan ahne - hän ei välittänyt siitä yhtään (4. Moos. 22:18, 24:13). Myöhemmin hän huomasi erehtyneensä ja langenneensa pahan henkivallan pyydykseen. Tapahtuman seurauksena israelilaiset ja moabilaiset uhkailivat häntä tappamisella. Hänen kunniansa vietiin ja lopulta henkikin. Miksi Bileam aina vain jatkoi profeettana? Hänellä oli oikea sydämen tila. Hän ei vain voinut toisinkaan toimia. Hän rakasti Jahven lisäksi ihmisiä yli kaiken. Jahve halusi käyttää häntä loppuun asti.

Tämä blogi liittyy olennaisesti toiseen blogiini Bileam ja kirous 1. ja 2. Siksi en avaa sitä uudestaan enempää. Paha henkivalta teki vastaiskun ja tekeytyi taas Jahveksi, mikä on Pyhän Hengen pilkkaa ja antoi Bileamin kautta ohjeita Balakille israelilaisten langettamiseksi. Vastaisku tarkoittaa sitä, että koska Jahve oli ohjannut Bileamia, niin nyt oli pahan henkivallan vuoro. Miksi paha henkivalta kävi niin kovin asein juuri Bileamia vastaan? Hänen maineensa on ryvettynyt. Bileam oli ollut nuoruudesta lähtien Jahven opissa ja lähestyi jo Luvatun maan, paratiisin, portteja. Silloin paha henkivalta aktivoitui. Se painosti Bileamia kaikin tavoin. Heillä oli tiedossaan, että kun Bileam pääsee sinne, niin siellä alkaa Jahven hallintavalta, eikä paha henkivalta voi tehdä enää yhtään mitään ilman Jahven suostumusta.

Samoin Jahve panostaa kaikkensa, jos ihminen on joutumassa paholaisen hallintavallan alle, kuten Mooseksen aikainen Egyptin farao. Faraolle näytettiin tunnustekoja myös siksi, että hän havahtuisi paatumuksestaan. Näin ei käynyt ja paholainen voitti taas yhden ihmisen tuonelan ”kaikkein pyhimpään,” jota itse kutsuisin kyllä kaikkein pimeimmäksi. Täytyy muistaa jakeen 14 merkityksestä se, että Jahven aivoitukset ovat meille salatut, mutta Ralf K. ja minä kyllä paljastamme kaiken.

Jahvella on aina se etu puolellaan, että Hän tietää, mitä tapahtumista seuraa. Hän näki, että Bileam ei käännä Hänelle selkäänsä, mikään ei voinut sitä aiheuttaa. Lisäksi israelilaisten sokeutuneet silmät aukenivat vain tällaisissa suurissa synneissä ja lankeemuksissa ja palasivat mahdollisesti takaisin Herran luo. Samalla Jahve käytti hyödykseen väistämättömän pahan hengen vastaiskun koettelemalla ihmisen. Jahve oli koetellut israelilaiset jo erämaassa matkalla kohti Luvattua maata, mutta kaikkia ei oltu koeteltu. Nyt oli ollut näiden ihmisten vuoro. Hän koetteli siis israelilaisten lisäksi ihmiset pahoine henkineen, Balakin ja Bileamin. Suuri osa israelilaisista lankesi, paholaisen riivaamista puhumattakaan. Koettelemiset tehdään aina pahan henkivallan kautta. Tämä on ollut myös paholaisen tahto. Voi kunpa pahat henget saataisiin jo sammutettua pois! Niin paljon pahaa nämä ihmiset aiheuttavat meille. Kyllä Ralf K. voi koetella meidät toisellakin tapaa. Pahojen henkien riivaamat ihmiset ovat ovelia ja julmia.

4. Moos. 22-24. luvuissa kerrotaan Jahven profeetasta Bileamista. Jahve käytti kyllä hyödykseen pahan henkivallan halun kirota israelilaiset. Hän iski takaisin. Vaikka paha henkivalta näytti voittavan saadessaan Bileamin tulemaan paikan päälle, niin Jahve veti kuitenkin pidemmän korren, koska Hänen profeettansa teki kuitenkin lopulta Jahven tahdon mukaan ja siunasi kansan. Siunaus oli ensiarvoisen tärkeää kansalle.

Jahve salli pahan henkivallan koetella israelilaisten siveellisyyden Bileamin elinaikana. Israelilaisia jopa luopui Herrasta moabilaisten naisten vuoksi. Siveettömyys yhdistää myös kaksi ruumista yhdeksi, ja ruumishan on Pyhän Hengen temppeli. Siveettömyydellä Herra tarkoitti paitsi siveettömyyttä konkreettisestikin, niin myös sitä, että on uskoton Herralle.

Herra Jeshua vastustaa tiukasti Bileamin oppia Ilmestyskirjassa. Hän näki, että koko ajan lopun ajan päätöshetkiä kohti mentäessä ihminen yhä etenevässä määrin lankeaa tähän syntiin, eikä edes pidä sitä minään. Siitä oli syytä varoittaa selvästi vielä Raamatun viimeisessä kirjassa.

1. Kor. 10:14-21
14 Rakkaat ystävät, pysykää siis erossa epäjumalien palvelemisesta.
16 Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen?
17 Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä.
18 Ajatelkaa Israelin kansaa! Eivätkö papit, jotka syövät uhrilihaa, joudu läheiseen yhteyteen alttarin kanssa?
20 Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille eivätkä Jumalalle, enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa.
21 Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta, ette voi olla osallisina sekä Herran pöytään että pahojen henkien pöytään.

Herra Jeshua tarkoitti, että samalla tavalla kuin Vanhan testamentin papit, jotka söivät alttarin uhrilihaa, söivät lihaa, josta oli tullut pyhää, mutta epäjumalille uhrattu liha on saastunutta pahojen henkien vuoksi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että ihminen, joka uskoo Jeshuaan pyhittyy edelleen, mutta ihminen, jossa on yksikin paha henki, saastuu saastumistaan.

Paha henkivalta haluaa myös ryvettää etenkin Jahven profeettojen maineen. Tulee mieleen ylipäätään profeettojen kohtalot, esimerkiksi Jeremia. Ihminen pahoine henkineen on toiselle ihmiselle paholainen. Niinkö? Paholaiselle Jahven profeetat ovat avointa riistaa. Heidän elämänsä on vain Jahven varassa. Profeetat saavat palkkansa vasta taivaassa. Tiedän, että Raamattuun on lisätty salakieli. Siinä toivottavasti selviää kaikki loputkin mysteerit.

Miksi Jahve koettelee kaikki ihmiset? Hän käyttää niitä kortteja, mitkä ovat pöydällä. Hän taistelee ihmisen kanssa, jonka loi, kääntääkseen pahankin hyväksi. Hän haluaa testata sydämesi tilan. Pysytkö Hänelle uskollisena ja otollisena. Kärsimyksissä henkinen kehityksesi kasvaa. Hän haluaa irrottaa sinua sidonnaisuuksistasi. Mihin tehtävään Hän sinut laittaisi maailmassa ja taivaassa. Herralla Jeesuksella on palkka kädessään, kun Hän noutaa meidät taivaan kotiin. Palkka määräytyy taivaallisten ja hengellisten ansioittesi mukaisesti.


Jälkikirjoitus I:

Olen kirjoittanut Ilmestyskirjan selitysosaa. Olen parhaillaan luvussa 17. Sen lisäksi Ralf K. pyysi minua palaamaan lukuun 2:14. Se vaati siis huomiotamme. Uusia näkökohtia tuli esiin. Myös luku 12. kaihertaa mieltä. Ihminen maalataan eteeni mustin sävyin kaikissa näissä aihealueissa. Sitten huomaan, miten toivo viriää minussa. Ralf K. on sanonut, että kudelma, joka syntyy tästä maailman ajasta, on juuri se, minkä hän näki ennalta. Hän on siis hyväksynyt sen. Mieleeni muistuu niitä mahdottomia tilanteita, jotka ovatkin muuttuneet Ralf K:lle kiitokseksi ja suorastaan ylistykseksi. Kaikki nämä ovat tärkeitä: usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus, Jahven (Ralf K:n) rakkaus meitä ihmisiä kohtaan.

Jälkikirjoitus II:
Eräs henkilö kysyy minulta, että miksi Bileam kuoli? Se on hyvä kysymys. Se ansaitsee selityksen. Bileam pääsi Luvattuun maahan eli taivaaseen vielä elinaikanaan. Miksi kummassa hän sitten kuoli, koska Jahve hallitsee siellä? Raamattu kertoo, että israelilaiset tappoivat Bileamin. En tiedä nyt, kun kirjoitan tätä, mitä Bileamille tapahtui, mutta kerron mitä minulle tapahtui. Olin päässyt taivaaseen 17.3.2019. Heinäkuussa aloin kirjoittamaan blogia. Se ei sopinut kolmelle kristitylle ystävälleni. Heidän sanansa haavoittivat minua syvästi. Tämä oli pahan henkivallan halu. Heidän tarkoituksensa oli se, että en uskaltaisi enää koskaan kirjoittaa, enkä käyttää muitakaan armolahjojani. Onneksi pääsin tästä vaiheesta yli. Jos nämä kristityt eivät olisi sitä tehneet, paha henkivalta olisi kyllä löytänyt jotkut muut tekemään saman. Niin ainakin uskon. Mietin usein ihmeissäni sitä, että kun uudistuin uskossa v. 2012 ja rukoilin ja kysyin Jahvelta, että mihin seurakuntaan tai raamattupiiriin liittyisin, niin Hän ei koskaan vastannut siihen kysymykseen. Hän halusi suojella minut tarpeettomilta hyökkäyksiltä.

Miten Bileamille sitten kävi? Israelilaiset, joissa oli pahoja henkiä, surmasivat suuren profeetan Bileamin. Katsotaan vielä se jae Raamatusta.

Joos. 13:22 Muiden mukana, jotka kaatuivat, israelilaiset surmasivat miekalla myöskin Bileamin, Beorin pojan, tietäjän.

Viisaus (henkiolento) kertoo: ”Bileam, Peorin poika, oli Jahvelle erityisen rakas. Siihen aikaan ei ollut muita profeettoja kuin hän. Hän oli uskollinen kuolemaansa asti. Sokeutumiselle ei ihminen voi mitään. Sirkkakin tietää tämän.”

Hän jatkaa: ”Kaikkina aikoina on ollut niin, että kaikki ne ihmiset, jotka taivaaseen pääsevät elinaikanaan, ovat joutuneet hyökkäysten kohteeksi. Sirkan kohdalla ajattelimme, että on parempi, että hän ei osallistu mihinkään seurakuntatyöhön enää vastaisuudessa.”