Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Ilo

Jahven profeetta on yksin vihollisten keskellä näkyväisissä, mutta hänellä on suojanaan Herra ja taivaan sotajoukot.

Kirouksista sekä Bileamin tarina 1(2)24.5.2021Kiroamisessa on pohjimmiltaan kyse siitä, että pyydetään pimeyden voimia aiheuttamaan jollekin pahaa. Se on siis tavallaan vastakohta esirukoukselle, jossa Jumalaa pyydetään jonkun avuksi. Kiroamisen voidaan ajatella vaikuttavan siihen, että pahat henget koettavat tuottaa vahinkoa kirotulle ihmiselle (www.luterilainen.net).

Ihminen kiroaa toisen ihmisen. Mitä tällainen oikein on? Olen saanut selville, että ihmiset, joissa pahat henget ovat saaneet liian suuren otteen, voivat kirota toisia ihmisiä. He sanovat, että se kiroamistulva vain tulee ulos heidän suustaan heidän kykenemättä tai haluamatta sitä estää. Tällainen ihminen on niin sokeutunut, että ei halua kääntyä Herran puoleen, joka vapauttaisi hänet paholaisen vallasta.

Ihminen, joka kiroaa toisen ihmisen, voi myös itse purkaa sen. Hän voi lukea kirouksen sanat päinvastaisessa järjestyksessä ja yhtä monta kertaa kuin kirosikin. Hänen olisi tarpeen myös siunata kiroamansa henkilö. Hän kärsii itse kaikista eniten langettamistaan kirouksista. Miksi? Koska hänen sydämensä on sen johdosta hirveässä kunnossa. Jo kolme kirousta riittää tekemään sydämestä käyttökelvottoman. Mitä luulet ihmiselle tapahtuvan, kun hänen sydämensä on pahojen valintojen johdosta kuollut henkisesti? Minä sitten murskaan näitä kuolleita, paholaisen vaikuttamia sydämiä. Kyllä ymmärsit ihan oikein: joudun hävittämään nämä sydämet. Murskaantuneen sydämen tilalle Ralf K, sitten tekee uuden lihasydämen. Samalla minä johdatan nämä ihmiset taivaan kansalaisiksi: annan heille Ralf K:n valtuuttamana uskon armolahjan.

Kiroukset johtuvat siitä, että ihminen valitsee sokeudessaan seurata pahojen henkien tahtoa. Lopulta pahat henget saavat nämä ihmiset sitten jo kiroamaan toisia ihmisiäkin. He kuvittelevat kaiken huipuksi, ettei se haittaa. Näin he haluavat pettää itseään, jotta ei tarvitsisi vieläkään tulla katumukseen ja parannuksen tekoon. Jotkut näistä ihmisistä sanovat, että pahat henget ovat heidän ystäviään. Kyllä he kaikki sitten tulevat ennemmin tai myöhemmin totuuden tuntoon. Yksi hyvin yleinen syy tulla Herran luo on se, kun ihminen menettää puolisonsa ja ystävänsä, koska toimii sokeutuneena pahojen henkien ohjeiden mukaisesti. Paha henki tahtoo sinulle aina pahaa, ei koskaan hyvää. Paha henki tappaisi mielihyvin sinut henkisesti ja hengellisesti, jos Herra sen sallisi.

Ralf K. haluaa, että Bileamin, Beorin pojan, maine puhdistetaan kokonaan. Bileam joutui pahan henkivallan pyöritykseen, mutta pystyi silti toteuttamaan Jahven tahdon. Pyhä Henki virtasi hänessä suuresti. Hän puhui aina vain ne sanat, jotka Herra antoi hänelle sanottavaksi. Hän eli nuoruutensa Herran töissä. Herra saattoi käyttää häntä hyvin aikaisessa vaiheessa, koska Hän oli mielistynyt Bileamiin. Bileam oli tarkka Herran lain noudattaja. Hän ei livennyt syrjäpoluille. Hän teki aina Herran tahdon. Hän tiesi, että seurauksena voi olla kuolema. Herra oli varoittanut häntä siitä. Hän tahtoi jatkaa silti, koska hän oli sen ajan ainoa profeetta. Herra käytti häntä loppuun asti.

Paha henkivalta meni alla olevissa Raamatun jakeissa liian pitkälle. Siksi se tuli yllätyksenä Bileamille. Bileamille ei ollut koskaan ennen käynyt niin, että Herran ääni ei olekaan Herran ääni, vaan pahan henkivallan edustajien. Katsotaanpa sitten ne Raamatun jakeet, joissa Bileamista, Jahven palvelijasta ja suuresta profeetasta, puhutaan.

4. Moos. 22-24. luvut kertovat hänestä. Haluan oikoa virheellisen käsityksen Bileamista: hän ei eksynyt väärille teille rahan houkuttamana. Selitän asiaa ohessa.

Baalak oli Mooabin kuninkaana ja pelkäsi suurilukuista Israelin kansaa. Hän halusi, että Bileam tulisi kiroamaan tämän kansan, jotta voittaisi sen taistelussa ja karkottaisi sen pois mailtaan.

Jahven palvelija ei ensinnäkään kiroa ketään, paitsi jos kyseessä on kansa, jonka syntitaakka on ylittynyt. Näin ei ollut juutalaisen kansan suhteen. Tänä päivänä asia on jo aivan toinen kuin Vanhan testamentin aikana, eikä ole tarpeen enää ollenkaan, Herran ristintyön ja ylösnousemuksen vuoksi.

Silloin Jahve sanoo Bileamille 4. Moos. 22:12: "Älä lähde heidän mukaansa äläkä kiroa sitä kansaa, sillä se kansa on siunattu."

Bileam noudattaa Jahven pyyntöä, eikä mene Mooabin päämiesten mukana kiroamaan juutalaista kansaa. He tulevat kuitenkin takaisin Bileamin luo ja uudistavat pyyntönsä. Bileam estelee vieläkin, mutta sitten tuleekin yöllä yllättäen vastaisku.

4. Moos. 22:20 kuuluu näin: ”Yöllä Jumala tuli Bileamin luo ja sanoi hänelle: "Jos nuo miehet ovat tulleet sinua kutsumaan, niin lähde vain heidän mukaansa. Mutta tee ainoastaan se, minkä minä käsken sinun tehdä."

Vaikka tämä jae käyttääkin sanaa ”Jumala,” niin kyseessä on kuitenkin paholainen. Jahvehan oli sanonut jo Bileamille, että kyseinen kansa on Hänen siunaamansa, eikä sitä pidä kiroaman. Sitten Bileam lankeaa paholaisen ansaan, sillä hän satuloi aasinsa ja lähtee matkaan yhdessä Mooabin päämiesten kanssa.

Käytän tässä tekstissäni sanaa paholainen, mutta ikävä kyllä se tarkoittaa ihmistä, joka on kääntynyt paholaisen puoleen Herran sijasta. Ihminen alentaa sillä itsensä ja oman arvokkuutensa Herran luomana. Tällainen ihminen kykenee hirmutekoihin näiden henkien avulla. Pyhä Henki on elämää suojeleva suuri voima, mutta paha henki on valehtelija ja tappaja – kuoleman ja pimeyden edustaja. Nämäkin ihmiset, jotka eivät enää muistuta ihmisyyttä, eikä inhimillisyyttä, Herra haluaa pelastaa taivaan kotiin. Kaikki ovat kutsutut ja kaikki haluavat tulla. Näin käy lopulta. Kukaan ei halua jäädä tuonelaan, eikä joutua iankaikkiseen kadotukseen.

Mietitäänpä asiaa hiukan. Jahven palvelija joutuu koettelemukseen. Miksi Bileam edes harkitsee israelilaisten kiroamista? Jahve on sanonut hänelle aivan suoraan, että koko kansa on Hänen siunauksensa alla. Hän lähtee heti aamulla matkaan. Hän on tottunut tottelemaan Herraa viivyttelemättä. Hän ei kysele Herralta, että nyt on kyseessä kaksi täysin erilaista käskyä. Se johtuu siitä, että paholainen on lykännyt lusikkansa soppaan ja Bileam sokeutuu pahasti.

Edeltävässä jakeessa 18 Bileam on vannonut, että hän ei voi rikkoa Jahven käskyä vastaan, vaikka saisi mitä rikkauksia hyvänsä. Kuitenkin hän lähtee ja satuloi heti aasinsa. Tämä on esimerkki sokeutuneesta ihmisestä, johon paholainen iskee kyntensä ja ihmisestä tulee uhri. Bileam unohtaa Jahven antaman määräyksen ja menee paholaisen virittämään ansaan. Hän pitää jälkimmäistä käskyä totena.

Tarina jatkuu. Silloin syttyy Jahven viha ja Herran enkeli asettuu tielle estämään häntä. Enkeli oli näkymättömissä ja Bileam ei heti nähnyt häntä, mutta aasi näki ja laskeutui maahan Bileamin alla. Enkeli sanoo, että Bileam oli lähtenyt matkalle ajattelemattomasti ja että se oli vastoin Hänen tahtoaan (4. Moos. 22:32). Herra haluaa palauttaa Bileamin mieleen alkuperäisen, todellisen käskynsä. Tapahtuman seurauksena Herran profeetta sanoo heti palaavansa takaisin kotiinsa. Sitten tulee toinen paholaisen vastaisku, jonka Bileam taas uskoo.

4. Moos. 22:35 kuuluu näin: ”Herran enkeli sanoi Bileamille: "Kulje noiden miesten mukana, mutta puhu ainoastaan se, mitä minä käsken sinun puhua."

Niin Bileam jatkoi matkaa yhdessä Balakin lähettiläiden kanssa. Nyt paholainen ilmestyy siis Bileamille jo Herran enkelin ominaisuudessa. Ikävää näissä molemmissa vastaiskuissa on se, että paholainen matkii Jahven ääntä ja tekeytyy Häneksi. Jahve ei voi puuttua tapahtuneeseen, koska niin on sovittu jo Jahven suuressa suunnitelmassa. Ihminen vaikuttaa heittopussilta, vai mitä? Tässä Bileamin tarinassa on kaksi tahoa, jotka ovat joutuneet väärinymmärretyiksi. Jahven nimi joutuu häväistyksi – paholainen pukeutuu valkeuden enkeliksikin. Lisäksi Bileam sai virheellisesti maineen rahan ahneena miehenä. Hän ei ollut rahan ahne. Hän sitä vastoin sanoo 4. Moos.22:18 mukaan näin:

Silloin Bileam vastasi Balakin miehille: "Vaikka Balak antaisi minulle palatsinsa täydeltä hopeaa ja kultaa, minä en voi missään asiassa, en pienessä enkä suuressa, rikkoa Herran, Jumalani, käskyä vastaan

sekä jakeessa 38 Bileam sanoi Balakille: "Nyt minä joka tapauksessa olen tullut sinun luoksesi. Tosin en voi sanoa mitään oman mieleni mukaan. Voin sanoa vain sen, minkä Jumala käskee minun sanoa."

Tiedätkö sinä, että kun Jahven profeetta toimii, niin pahan voimat raivoavat aina hänen ympärillään? Näkymätön maailma hyökkää näkyväisiin asti. Bileam haluttiin saada kiroamaan juutalainen kansa. Se oli paholaisen tahto. Ihminen sokeutuu 1-3 kertaa pahasti elämänsä aikana, näin minulle on Ralf K. kertonut. Nyt oli kyseessä niin suuri taistelu, että oli Bileamin vuoro sokeutua. Tämän jälkeen Herra antaa Bileamin jatkaa matkaa, mutta on mukana taistelussa koko ajan. Hän tietää, mitä tulee tapahtumaan ja mitä Hän aikoo tehdä.

Näkymättömissä olevassa taistelussa Herra vetää pidemmän korren. Hänen profeettansa Bileam sanoo juuri ne sanat, mitä Herra haluaakin tuoda ilmi (4. Moos. 23:8): ”Kuinka voisin kirota sen, jota ei Jumala kiroa, miten solvata sitä, jota Herra ei solvaa?

Baalak haluaa viedä Bileamin toiseen paikkaan, jossa Bileam edelleen siunaa kansan, ei taaskaan kiroa. Näin tapahtuu Baalakin ja hänen seuralaistensa harmiksi.

Bileam sanoo: Minä sain tehtäväkseni siunata, ja kun Jumala siunaa, en minä voi siunausta peruuttaa (4. Moos. 23:20).

Baalak ei vieläkään peräänny, vaan vetää Bileamin mukanaan vielä kolmanteen ja ratkaisevaan tilanteeseen, jossa Bileam, Jahven nöyrä palvelija, edelleen siunaa Jahven kansan ja sen lisäksi Bileam nyt sanoo puhuen Jahven siunatusta kansasta:

”Siunattuja ovat ne, jotka sinua siunaavat, kirottuja ne, jotka sinua kiroavat” (4. Moos. 24:9).

Sitten Bileam taas toistaa 4. Moos. 24:13 mukaan näin: Vaikka Balak antaisi minulle palatsinsa täydeltä hopeaa ja kultaa, minä en voisi rikkoa Herran käskyä vastaan enkä tehdä mitään oman mieleni mukaan, en hyvää enkä pahaa. Niin kuin Herra puhuu, niin on minunkin puhuttava.


... jatkuu seuraavalle sivulle