Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Ilo

The Gospel of Philip: Wearing the Light (Valo kuin vaate). The powers cannot see those who have put on the perfect light, and they cannot seize them. One puts on the light in the mystery of union. Voimat (henkivallat) eivät voi nähdä (tai ymmärtää) niitä, jotka ovat valaistuneet, eivätkä he voi vaikuttaa heihin. Eräs (voima) tuo valoon liiton mysteerin. Tämä tarkoittaa sitä, että valaistuneen ihmisen tietoisuustaso nousee. Siten hänen on mahdollista käsittää Herran avulla suurempia mysteereitä, kuten kaiken olevaisuus.

Enlightened Insight 1(2)

4.5.2021, Raisio


Nag Hammadi Scriptures kirjassa on tekstiosa The Secret Book of John. Sen alussa käy ilmi, että puhutaan apostoli Johanneksesta, joka kertoo keskustelustaan Herran kanssa. Kirja vilisee käsitteitä, jotka vaativat tarkempaa analyysia. Yksi tällainen on sanapari enlightened Insight.

Sight tarkoittaa näkökykyä ja Insight sisäistä, todellista näkökykyä. Mitä sitten tarkoittaa enlightened, kun se on liitetty sanaan Insight? Enlightened (valaistunut) tarkoittaa ”free from illusions” eli olla vapaa havaintoharhoista ja harhakuvitelmista. Se tarkoittaa niin suurta valoa, että se voittaa tietämättömyyden, kuvitelmien ja valheiden pimeyden.

Enlightened Insightin vastakohta on harhaluominen. Me kaikki harhaluomme. Ajatuksemme eivät ole merkityksettömiä, koska ne vaikuttavat fyysisten aistiemme havaintokykyyn. Ihminen luo itse itselleen maailman. Kullakin on oma vankilansa. Vain totuus avaa ovet ja vapauttaa sinut. Totuus on hyvin tärkeää pienimmissäkin asioissa, koska kaikkinainen valhe on paholaisesta, eikä ole Herran tahdon mukaista. Taivaassa ei ole valhetta. Kristittyjen pitää jo nyt opetella elämään taivaan valtakunnan täysivaltaisina kansalaisina.

Vastaani tulee nuori nainen, joka sanoo noituvansa kiviä. Hän sanoi, että ne liikkuvat, kun hän noituu ne. Olen eri mieltä, vaikka en tunne tapausta. Pyysin häntä kuvaamaan kivet ennen noitumista ja sen jälkeen. Pyysin häntä myös tutkimaan ja vertailemaan keskenään ottamiaan kuvia vielä muutaman päivän jälkeenkin, koska ihmisen fyysiset havainnot eivät ole aina totta. Ihminen näkee ja kokee oikeaksi sen, mihin hän uskoo. Tämä nainen uskoi noitumiseen ja näki vääristyneesti, koska kivet eivät ainakaan minun nähdäkseni voi liikkua.

Otetaan vielä toinenkin esimerkki vääristyneestä mielestä, joka vaikuttaa elämään. Tämä seuraava on hyvin yleinen tapaus. Työpaikoilla voi nähdä ihmisiä, jotka harhaluovat eli muuttavat todellisuutta. Voit olla palaverissa yhdessä heidän kanssaan. Palaverin loputtua keskustelette yhdessä siitä. Hämmästykseksesi jotkut ihmiset näkevät palaverin annin aivan eri valossa kuin sinä. He näkevät puheenjohtajan esityksessä uhkaa. Hänen puheensa on tuntunut heistä ikävältä. He tulkitsevat puheenjohtajan ilmeitä ja eleitä omalla tavallaan. Itse sanoma hukkuu mielikuvien alle, joka voi olla täysin vinoutunut ja menee harhaan. Me harhaluomme kaikki, kunnes totuuden valo syttyy sisimpäämme.

On yleensä niin, että sinä valitset olla joko uhri tai alistaja. Kumpikin ylentää itseään sairaalla tavalla. Alistaja ylentää itseään sotkemalla uhrin jalkoihinsa. Hän saa sillä heikon egonsa, itsetuntonsa kohotettua. Uhri taas valitsee roolin, jossa hän väheksyy itseään ja saa henkistä tyydytystä siitä. Vähitellen uhri lakkaa kunnioittamasta, arvostamasta ja rakastamasta itseään. Silloin hän ei myöskään pysty rakastamaan lähimmäistäkään. Hänestä tulee siis välinpitämätön, jopa julma.

Mihin Raamatun kohtaan tämä perustuu? Matt. 5:7 "Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan." Tämä tarkoittaa sitä, että koska et armahda itseäsi, et armahda myöskään muita.

Alistaja taas mitätöi uhrinsa niin, että hänestä tulee myös välinpitämätön, jopa julma. Hän korottaa pahimmassa tapauksessa itsensä taivastakin ylemmäksi. Kukaan ei ole kuitenkaan parempi toista. Älä alenna, äläkä korota itseäsi. Sinun pitää ajatella itsestäsi kohtuudella. Hahmotatko sinä, kumpi olet? Kumman roolin sitten valitsetkin – pelaat sillä paholaisen pussiin.

Kohdatessamme Herran Hän haluaa, että luovut roolistasi. Hän kertoo aina, millainen sinä olet. On tärkeää rakastaa totuutta. Helppoa se ei ole, koska pidät kiinni kynsin hampain siitä, minkä koet olevasi. Sinä et ole todellisuudessa kumpikaan näistä. Ahdinkosi ja kärsimyksesi myötä kohtaat itsesi silmästä silmään. Näky ei ole kaunis. Sinä kauhistut. Muistan kuinka Herra sanoi minulle eräästä henkilöstä, jonka käytös hirvitti minua: ”Sinä et ole yhtään parempi kuin hän.” Totuuden vastaanottaminen on sinulle kauhistus, tiedän sen itse omasta kokemuksestani. Mutta Herra ei syytä sinua mistään, vaan Hän rakastaa sinua ja haluaa vain, että päästät irti siitä sisimpäsi kauhistuttavasta turmeluksesta ja annat Hänen pestä sinut taivaallisella lipeällä. Voi kuinka pelkäämme turhaan tätä pesoa! Kirkkautesi riippuu tästä pesosta olennaisesti.

Herra sanoo kirjassa Foundation for Inner Peace (Ihmeiden Oppikirja), että kun valo syttyy sisimpääsi, niin tiedät aina, mikä on totta ja mikä valhetta. Elämä helpottuu silloin olennaisesti. Ihmisen harhaluominen loppuu siihen. Silloin ihminen on totisesti taivaan kansalainen. Taivaan kansalaisuudessa on eri kehitysvaiheita, kunnes totuus käy ilmi. Taivaan kansalaiseksi pääsee toki jo uskoon tullessa, mutta sinä luot itse itsellesi edelleen vääristyneen maailman kunnes koko totuus paljastuu sinulle.

Se, mitä näet, kuulet ja koet, on ajatusvirheittesi heijastumaa, eikä totta ollenkaan. Oletko huomannut, että välillä olet arvioinut ja jopa tuominnut ihmisiä ja asioita? Myöhemmin on käynyt ilmi, että olet ollut väärässä, totaalisen väärässä. Maailma on valhe. Miten siis voisit nähdä sen oikein ja havainnoida oikein? Ihmisellä voi olla hyökkääviä ajatuksia, mutta niistä on luovuttava. Hyökkäävyys on aina harhaluomista ja tällainen ihminen pelkää ja alkaa puolustautua – ja on väistämättä luomassa taas itselleen vinoutunutta todellisuutta. Voit luopua tukeutumasta siihen, mitä näet ja ajattelet, koska ne eivät merkitse mitään. Samalla teet tilaa sille, minkä voit nähdä ja ymmärtää. Se on totuus. Totuus korvaa valheen. Valhe pimittää ja sokeuttaa silmäsi ja mielesi. Valhe haavoittaa eniten sinua itseäsi. Annetaan Herran vaihtaa näkemämme valhemaailma siihen, mikä on totta ja rakkaudellista.

Kerron lyhyesti taustatietoa v. 1945 löytyneistä pyhistä kirjoituksista. Tämä on tekstistä nimeltään The Secret Book of John. Taivaan valtakunnassa oli henkiolento nimeltään Sophia. Hän on Wisdom of Insight eli (sisäisen näkökyvyn) Viisaus. Hänessä on valtavasti valoa, se on suuri voima. Hän sai jälkeläisen, joka on nimeltään Yaldabaoth. Yaldabaoth sai äitinsä kautta valon voiman ja hänestä tuli syntiinlangenneen maailman hallitsija. Valo, joka häneen siirtyi ei ollutkaan täysi, koska hän syntyi taivaallisen ajatuksen kautta ilman mieskumppania – ilman taivaallisen Isän lupaa. Yaldabaoth sai aikaan pahan maailmassa. Hän on toiselta nimeltään paholainen. Kauan Yaldabaoth ei voinut nauttia suuresta voimastaan, sillä taivaan henkiolennot saivat hänet puhaltamaan henkeään luomansa Aadamin kasvoille. Silloin Yaldabaothin voima, ts. henkiolento Viisauden välittämä voima, siirtyikin hänestä Aadamiin. Sen jälkeen Aadam vasta alkoi liikkua ja hänestä tuli älykäs ja voimakas Yaldabaothin sijasta. Samalla Aadam täyttyi valolla, eikä hän tiennyt pahasta. Silloin Maailmankaikkeuden Luoja lähetti ihmisen, Aadamin, avuksi henkiolennon. Avun nimi oli enlightened Insight. Toiselta nimeltään enlightened Insight on Elämä. Hänet on annettu meille kaikille. Aadamin kuoresta, egosta, tuli syntiinlangennut. Vaikka hän olikin Yaldabaothin ja hänen kumppaniensa luoma, niin taivaallinen sielu ja sisäinen ja ulkoinen toimintaedellytys tulee Herralta.

Miksi meille on siis annettu Elämä? Elämä on henkiolento (aeon). Tarkoituksena on täydentää Viisauden antamaa valon voimaa. Tällöin ihmisellä on mahdollista päästä täyteyteensä hänen avullaan. Ihmisen mieleen voidaan palauttaa alkutieto alkuperästään taivaassa sekä opettaa tie takaisin taivaan täyteyteen, jossa ilmenee totuus kaikesta.

Yaldabaoth ja hänen kanssahallitsijansa näkivät valon heijastuksen Aadamissa. He olivat kateellisia. Siksi he vaikuttivat Aadamissa unohduksen. Kirja kertoo unohduksen kahleesta. Hän vieraantui siten Luojastaan, koska ei muistanut alkuperimäänsä ja kokemaansa taivaassa ykseydessä Luojan kanssa. Unohdus on ollut näihin päiviin asti hyvä, koska muuten paholainen olisi kiinnittänyt ihmiseen vielä enemmän huomiota kuin nyt teki. Unohdus loppuu, kun taivaallinen Isämme tekee itsensä tunnetuksi. Nyt sille ei ole enää estettä, koska paholainen on lyöty ja aika on tullut Isän valtakunnan tulla maan päälle.

Tällainen unohduksen kahle on meissä kaikissa ja tarvitsemme kaikki tietoisuutemme valaisemista, joka tapahtuu sisäisen näkökyvyn kautta. Sisäisen näkökyvyn avulla voit nähdä näkymättömän taivaankin. Se avautuu vain sisäisten silmien kautta. Sinun on haastettava itseäsi kulkemaan sitä polkua, mitä Herra osoittaa. Se on varmaa, että jos keskityt ulkoiseen itseesi sekä egosi nostattamiseen, niin tämän polun kulkeminen ei onnistu. Teoriassa tämä asia on minulle selkeä, mutta siihen se sitten jääkin. Aina, kun saavutan jonkin etapin, niin tuntuu, että minulle avautuu taas uusi polku – tuntuu, että se vain jatkuu jatkumistaan. Missä oikein on polun pää? Voi miten mielellään panostaisin vain ulkoiseen. Löydän jatkuvasti kaikenlaista puuhaa, mitä pitäisi tehdä. Herra kuitenkin sanoo, että minun pitää opetella olemista – sitä etten tee yhtään mitään, jotta sisin kasvaisi edelleen.

Sama unohduksen ongelma on jokaisella ihmisellä, joka syntyy tähän maailmaan. Me kaikki, jotka taivaallinen Isämme loi, elämme taivaassa. Sen sijaan ”varjosinä” elät maailmassa – Yaldabaothin tekojen vuoksi, joka loi maailmallisen Aadamin ja Eevan ja joiden kautta olemme me muutkin syntyneet tämän maailman köyhyyteen.

Luoja ei antanut sinua kuitenkaan paholaisen hallitsemaan maailmaan, vaan elää itse elämäänsä sinussa. Paavalihan sanoi: ”En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa!” Me olemme täällä maailmassa kaikki kuolleita, meissä on vain egokuori, joka maatuu, kun aika meistä jättää. Kun kuolemme ja sielumme vapautuu meistä, niin koemme, että olemmekin eläneet koko ajan taivaassa ja tämä maallinen elämämme on ollut kuin syvää unta.

Herra kertoo apostoli Johannekselle (The Secret Book of John), että kun Mooses puhuu siitä kuinka Aadam nukkui syvään uneen, niin kyseessä oli aistien ja ymmärryksen menetys (a loss of sense). Jesaja puhuu samasta asiasta Jes. 6:10

Paaduta tämän kansan sydän, sulje sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se silmillään näkisi, ei korvillaan kuulisi eikä sydämellään ymmärtäisi -- ettei se kääntyisi ja tulisi terveeksi.

Ralf K:n mukaan me kaikki koemme tällaisen suuren sokeutumisen 1-3 kertaa elinaikanamme. Sokeutuminen on hyväksi. Ihminen tarvitsee tällaisen pysähdyksen kokeakseen, että maailmassa on vain kaksi hyvin suurta valtaa ja voimaa: Jahve (Ralf K.) ja paholainen. Ihmisen järki voi sumentua täysin ja hän näkee olemattomia asioita sekä toimii niiden mukaisesti. Se on hänen todellisuuttaan, mutta valhe kuitenkin. Ihmisen on vapauduttava sellaisesta ymmärryksestään, että hänessä itsessään olisi voimaa ja viisautta. Hänessä ei ole sitä. Hän ei ole koskaan oman itsensä herra. Kaikki voima tulee Herralta tai paholaiselta. Ja jos tarkkoja ollaan, niin paha henkivalta murtuu pois päivä päivältä yhä enemmän. Tämä näkyy jo. Nyt vielä hitaasti, mutta pahan henkivallan loppu käy äkisti.


...jatkuu seuraavalla sivulla

Älä harhaluo! Valhe väistyy, kun totuus saa sijaa sinussa. Valaistuminen on totuutta.