Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Ilo

Uppiniskainen ihminen ei ymmärrä, että hän on Jahven lapsi.

Herra ja Hänen voideltunsa

5.2.2021

1 Miksi kansat kapinoivat, kansakunnat juonia punovat?

Room. 13:1 Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin, häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa.

Kysymys kuitenkin kuuluu: valitseeko esivalta kuunnella Jahven lakia ja säädöksiä? Vai tekevätkö he oman mielensä mukaan? Voi vain kuvitella kuinka ei-uskovat vähintäänkin kapinoivat, toiset raivostuvat, kun Herra osoittaa valtansa. Kapinointi ja raivoaminen on kuitenkin turhaa: Jahve loi tämän maailman omaksi kuningaskunnakseen. Ihmisellä oli kyllä mahdollisuus näyttää, mihin hän pystyy.

Sananl. 8:15,16 Minun avullani kuninkaat hallitsevat, maan mahtavat säätävät oikeat lait. Minun avullani valtiaat pitävät valtaa, kansan johtajat antavat oikeat tuomiot.

Herra sanoo näissä jakeissa, että hallitakseen sekä voidakseen säätää oikeat lait ja tuomita oikein, ihminen tarvitsee Hänen apunsa.

Kapinoinnista Herra sanoo näin:
Sananl. 24:21,22 Pelkää Herraa, poikani, ja kuningasta. Vältä niitä, jotka hankkivat kapinaa, sillä yhdessä hetkessä he kukistuvat. Millainen onkaan heidän rangaistuksensa!

1. Kor. 10:22 Emme kai halua herättää Herran kiivautta? Olemmeko muka häntä vahvempia?

2 Miksi kuninkaat nousevat kapinaan, hallitsijat liittoutuvat keskenään Herraa ja hänen voideltuaan vastaan?

Herra tarkoittaa tässä Jahvea ja voideltu tarkoittaa hepreaksi messiasta eli Herraa Jeshuaa. Ihmiset liittoutuvat keskenään voittaakseen yhdessä Herran. Miten käy? Siitä puhuu jae 9.

3 "Me heitämme pois ikeemme, katkomme orjuuden kahleet!"

Ne ihmiset, jotka eivät tee Herran tahdon mukaisesti, sidotaan. Jahve alkaakin vaatia kansalaisiltaan erilaisia menettelytapoja, mihin he ovat aikaisemmin tottuneet. Ihmisellä, joka on tottunut vallankäyttöön tai kuvittelee olevansa oman elämänsä herra, ei ole helppoa, jos hän vastustaa Jahvea.

4 Hän, joka hallitsee taivaassa, nauraa, Herra pilkkaa heitä.

Ei ihminen voi mitään tehdä, kun vastassa on kaikkivaltias Luoja. He saavat tekojensa mukaan.

Sananl. 1:26-33 Niinpä minä nauran, kun teidän käy huonosti, pilkkaan, kun tulee aika jota kauhistutte, kun pelko tulee yllenne kuin rajuilma ja onnettomuus iskee tuulispäänä, kun osaksenne tulee ahdinko ja vaiva. Silloin te huudatte minua, mutta minä en vastaa, etsitte minua, ettekä löydä. Te vihasitte tietoa, ette halunneet totella Herraa, te vähät välititte, kun teitä neuvoin, ette antaneet arvoa ohjeilleni. Niinpä saatte syödä tekojenne hedelmät, niellä kurkun täydeltä juonianne. Uppiniskaisuus on tyhmälle tuhoksi, huolettomuuteensa hullu kuolee. Mutta joka minua kuulee, on turvassa, hänen ei tarvitse pelätä mitään pahaa."

5 Hän puhuu heille vihassaan ja kauhistuttaa heidät kiivaudellaan:

Herra on pitkämielinen sekä laupias, armosta rikas. Nyt Hän kuitenkin suuttuu ja näyttää kiivautensa ja vihansa.

Jer. 10:10 Mutta vain Herra on Jumala, hän on elävä Jumala ja ikuinen kuningas. Hänen vihastaan maa vapisee, kansat eivät kestä hänen kiivauttaan.

6 "Minä itse olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni!"


Ps. 110:1 Daavidin psalmi. Herra sanoo minun herralleni: "Istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle, korokkeeksi valtaistuimesi eteen.

Sak. 8:3 Näin sanoo Herra: -- Minä palaan takaisin Siioniin ja asun Jerusalemissa. Silloin Jerusalemin nimenä on Uskollinen kaupunki ja Herran Sebaotin vuoren nimenä Pyhä vuori.

Jes.11:9 Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta niin kuin meri on vettä tulvillaan.

Ps. 99:9 Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, kumartukaa hänen pyhää vuortaan kohden! Herra, meidän Jumalamme, on pyhä.

7 Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.

Hepr. 1:5 (Ps. 2:7) Ei Jumala ole yhdellekään enkelille milloinkaan sanonut: -- Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ei myöskään näin: -- Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani.

Dan. 7:13 Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. (-38)

8 Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi, ja maan ääriin ulottuu sinun valtasi.

Sak. 9:10 Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista, sotajouset hän lyö rikki. Hän julistaa kansoille rauhaa, hänen valtansa ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääriin asti. Herran on valta, voima ja kunnia. Hänellä yksin.

9 Sinä alistat kansat rautaisella valtikalla, murrat ne kuin saviastiat.

Ilm. 19:15 Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Sillä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa kaikkivaltiaan Jumalan hehkuvan vihan viinin.

Herra loi maailman sanallaan ja sanallaan Hän hallitsee. Ihminen tulee kyllä noudattamaan Hänen tahtoaan.

10 Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat! Ottakaa opiksenne, maan mahtavat!

11 Pelätkää Herraa, palvelkaa häntä, vaviskaa, kohottakaa hänelle riemuhuuto
.

Uppiniskaisten ihmisten on ymmärrettävä sentään pelätä Herraa vavistuksella Hänen suuruutensa ja voimansa edessä. Jokainen polvi on notkistuva Herran edessä.

Jes. 45:23 Minä olen vannonut itseni kautta, minun suuni on lausunut tämän totuuden, peruuttamattoman sanan: -- Minun edessäni on notkistuva jokainen polvi, jokainen suu on vannova minun nimeeni!

Fil. 2:10,11 Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra."

Ps. 2:11 kehottaa itse asiassa rakastamaan Jahvea kaikesta sydämestään, sielustaan ja voimastaan ja kaikella ymmärryksellään, jonka johdosta juuri Hänen todellinen kunnioituksensa, ylistyksensä ja palvelemisensa mahdollistuvat.

12 Tervehtikää poikaa, hänen voideltuaan, suudelkaa häntä, muuten Herra vihastuu teihin ja te suistutte tieltänne tuhoon, sillä hetkessä syttyy hänen vihansa. Hyvä on sen osa, joka turvaa häneen!

Ps. 34:9-10 Katsokaa, nähkää omin silmin! Maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä! Onnellinen se, joka turvaa häneen. Pelätkää Herraa, te hänen pyhänsä! Mitään ei puutu niiltä, jotka häntä pelkäävät.

Jes. 30:18 Kuitenkin Herra vain odottaa, että voisi olla teille armollinen, hän nousee armahtamaan teitä. Herra on oikeuden Jumala. Autuaita ne, jotka häntä odottavat!

Jes. 9:7 (9:6) Suuri on hänen valtansa, ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Oikeus ja vanhurskaus on sen perustus ja tuki nyt ja aina. Tämän saa aikaan Herran Sebaotin pyhä kiivaus.