Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Ilo

Paholaisen nyrkin alla

Esterin kirja 3(3)


Olen ymmärtänyt, että juutalaisen kansan olisi nyt muutettava takaisin Israeliin. Nyt on sen aika. Juutalaisia on tällä hetkellä - muualla kuin Israelissa - monta miljoonaa. Miten Israelin kantokyky kestää tämän? Ratkaisu on Jahven käsissä. Tiedän vain sen, että tämä juutalaisten paluumuutto on edelleen Jahven tahto. He ovat paremmassa turvassa Israelissa kuin muualla.

2. Aik. 36:23 "Näin sanoo Kyyros, Persian kuningas: Herra, taivaan Jumala, on antanut minulle kaikki maan valtakunnat. Hän on nyt käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin Juudan Jerusalemiin. Kaikkien teidän, jotka kuulutte hänen kansaansa, tulee lähteä sinne. Olkoon Herra, teidän Jumalanne, teidän kanssanne!"

Tiesitkö, että Kserkses oli Dareios I:n ja Kyyros Suuren tyttären Atossan poika? Kyyros kuunteli Jahven ääntä, mutta Kyyroksen tyttären poika ei. Miksi Jahve salli tällaisen miehen päästä valtaan? Herra siunasi kuningas Kyyroksen suvun kolmanteen sukupolveen asti. Palvelijansa Kyyroksen tähden Hän sen teki (vrt. 1. Kun. 11:13).

Näin on tänäkin päivänä: jos sinä ymmärrät noudattaa Jahven sanaa, niin sinut siunataan jo elinaikanasi. Sen lisäksi Hän siunaa myös alenevat polvet kolmanteen sukupolveen asti!

Kserksesillä oli kaikki mahdollisuudet onnistua tehtävässään. Hän oli saanut hyvän mallin äidin isältään. Hän valitsi kuitenkin väärin ja lopputuloksen tiedätte. Kserkses ei selvinnyt koetuksesta. Hänen osaltaan näen ikään kuin mätäpaise valuisi mätää ympärilleen.


Verenhimo ja kostonhimo

Tämä kudelma, minkä saa aikaan kuningas Kserkses, Haman, Mordokai ja Ester, ei ole kaunista katseltavaa. Herra puhuu minulle veren himosta. Se on myös himo himojen joukossa. Paholainen aiheuttaa sen. Jos et turvaudu Jahveen, niin ihmisen heikkous, kykenemättömyys ja syntiinlankeemus ohjaavat ihmisen valitsemaan paholaisen tiet. Näin kävi näille kahdelle miehelle Hamanille ja Mordokaille sekä lisäksi Esterille. Numerologiassa numero kolme tarkoittaa tässä yhteydessä kokonaisvaltaista täyspottia paholaiselle. Kysyn Jahvelta, että miksi Jahven nimeä ei mainita Esterin kirjassa lainkaan? Hän vastasi, että Hän ei sallinut sitä, koska Hän ei pystynyt vaikuttamaan näiden ihmisten valintoihin.

Puhutaanpa sitten kostonhimosta. Sinä koet tulleesi väärin kohdelluksi. Sinun rajojasi on ylitetty. Joku tai jotkut ovat sivaltaneet miekkansa syvälle sydämeesi tai jopa sieluusi asti. Sinä vuodat verta. Olet loukkaantunut. Silloin tunteet saavat helposti yliotteen. On kuitenkin niin, että järki ja tunteet pitää pitää aina jonkinlaisessa tasapainossa toisiinsa nähden.

Miten kostonhimo saadaan kuriin? Ihmisen pitää rukouksessa kääntyä Jahven puoleen.
Matt. 19:26 Jeesus katsoi heihin ja sanoi: "Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista."

Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon, näin sanoi Jeshua (Joh. 14:27).

Kostonhimoisen ja sellaisen ihmisen, jonka tunteet käyvät kuumina pitää kääntyä Jahven puoleen Hänen Poikansa Kristuksen kautta. Ihmisen pitää saada se Herran rauha, jotta hän tyyntyy ja pääsee tasapainoon. Vasta sen jälkeen hän kykenee selkeisiin ratkaisuihin ja vallan käyttöön. Kostonhimoa ei edes synny, jos sinulla on Jahven laki sydämessäsi. Se on valtaapitävien ensimmäinen ja sanoisinko ehdoton tapa toimia. Päätöksiä tehtäessä on pyydettävä tuumaustaukoja ja rukoiltava johdatusta sekä pyytää asiantuntijasuosituksia, strategiat on selvitettävä ja mahdolliset lopputulokset kustakin toimintatavasta riippuen. Jahven käskyjen päätarkoitus pitäisi olla silmien edessä kaiken aikaa: Jahven ja ihmiselämän sekä luomakunnan kunnioitus ja arvo. Toisaalta taas, jos ihminen kuulee Jahven äänen, niin se riittää: niin on toimittava.

Mitä eroa on kostonhimolla ja verenhimolla? Esterille tuli verenhimo. Voin melkein kuulla hänen mietteensä: ”Minä voin pahoin: melkein kuolin ja kansani myös. Jouduin ylittämään itseni ja polvistumaan ja nöyrtymään kuninkaan eteen. Se oli kova paikka.” Esterin tunteet vievät ylivallan. Hän muistelee kärsimäänsä pahaa. Ihmisen ensimmäinen reaktiohan on kun hän kärsii pahaa, että hän lyö takaisin. Ihminen luulee jotenkin syntiinlangenneessa olemuksessaan, että se paha joka iski häneen lähtee pois, kun sivallan muita. Mutta näin ei ole. Se on pahan henkivallan myötävaikuttama tunne, jonka takana on paholainen. Jos joku ”sivaltaa sinua miekalla”, niin sinun on istuttava alas, kärsiä se tuska, pyytää Herraa Jeshuaa apuun, kun et pysty antamaan anteeksi. Hän vaikuttaa sinussa jopa vapautuksen katkeruudesta ja vihasta.

Esterillä syntyy kokemansa kauhun myötä verenhimo. Hän haluaa, että useampi juutalaisten kiusaaja saa surmansa. Huomaa, että hän ei pyydä kuninkaalta mitään muuta. Ei sitä, mitä naiset yleensä pyytävät. Hän haluaa vain kostoa ja verenvuodatusta. Hän ei sano edes, että hänen on paha olla, voisiko hän puhua jonkun asiantuntijan kanssa asiasta, että hän pääsisi tasapainoon. Hänen välitön reaktionsa on, että surmataan lisää viattomia ihmisiä. Viattomia he olivat, koska he eivät olleet henkilökohtaisesti vastuussa Hamanin vääristä päätöksistä. Mitä Raamatussa sanotaan kostosta?

Room. 12:19 Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu: "Minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan" -- näin sanoo Herra.

Room. 12:17 Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä.


Israelin ja Hamas-järjestön yhteenotoista

Kun mietimme Esterin kirjaa ja sen opetuksia, niin emme voi olla ajattelematta Israelin ja Hamasin yhteenottoja ja sotia. Tekeekö Israel oikein puolustaessaan rajusti maatansa? 2. Moos. 21:23-25 oikeuttaisivat jonkinlaiseen kostoon, jos vielä noudattaisi Vanhan testamentin säädöksiä. Niitä ei voi kuitenkaan enää noudattaa, koska ne olivat Jahven pyyntö kansansa opettamiseksi siihen aikaan, mutta Herra Jeshua opasti kansaansa sitten jo uuden liiton mukaisesti. Kun mietin näitä jakeita, niin näin mielessäni kädet, jotka ovat täynnä verta. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että Israelin ja Hamasin yhteenottojen seurauksena kuolee viattomia ihmisiä. Yksikin menetetty elämä on liikaa. Tästä on ollut lisäksi seurauksena henkistä ahdinkoa, fyysisiä vammoja, pelkoa, taloudellista vahinkoa ja varmaan muutakin, mitä en huomaa ajatella. Gazan yhteiskunta rapautuu ja molemmat satsaavat paljon resursseja kiistoihinsa. Molemmat osapuolet ovat myös turhautuneita ja vihan ja koston kierteessä.

Mitä mieltä Jahve on siitä, että Israelissa joku antaa käskyn surmata toinen ihminen? Tai siitä, kun Hamas-järjestö tekee saman? Tapahtuu surma, mikä on Jahven laissa kielletty. Jos surmasta päättäneet eivät ole uskossa, niin he vastaavat teoistaan tässä maailman ajassa sekä tuonelassa kuolemansa jälkeen. Jos he uskovat Herraan Jeshuaan, niin he saavat tekonsa anteeksi ja pääsevät taivaaseen. Mutta jos he tekevät tahallaan tämän synnin, vaikka ovat päässeet totuuden tuntoon, niin he kantavat tästä teosta aiheutuneen taakan itse. Herra Jeshua ei nimittäin kantanut ristille tällaisia syntejä.

Hepr. 10:26 Jos me näet teemme syntiä ehdoin tahdoin, senkin jälkeen, kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mitään uhria syntiemme sovitukseksi.

Entä ne, jotka tottelevat määräystä tappaa? He ovat myös osittain vastuussa teoistaan. Sellainen ihminen tosin, joka on pakotettu se tekemään, vapautetaan synnistä. Tällaisen ihmisen on syytä vaihtaa ammattia. Muitakin poikkeuksia on. Maata pitää toki puolustaa, missä raja kulkee? Näitä asioita pitää miettiä Jahven kanssa myöhemmin.

Israelin pitäisi keskittyä puolustamiseen ja avustamaan Gazan aluetta. Vihan kierre on vain katkaistava. Aika ajoin Israel menettää pitkämielisyytensä ja hyökkää yhä uudelleen Gazaan. Näin ei voi jatkua. Näen, että avustuslaatikoiden kyljissä lukisi avun antajan eli Israelin nimi. Näin voi jo ollakin, en tiedä. Sen myötä Gazan alueen ihmiset saisivat tietää, ketkä heitä avustavat ja auttavat. Hamasin myyrän työ ja agiteeraaminen voisivat ajan oloon loppua, kun kansa itse näkisi, kuka heitä oikeasti auttaa. Hamas on luokiteltu terroristijärjestöksi. Miten saada heidän sokeat silmänsä näkemään totuus? Totuus siitä, että me olemme kaikki veljiä keskenämme.

Verikosto tarkoittaa sitä, että himoitaan veren vuotavan. Voisi kuvitella, että nämä ihmiset Gazan alueella olisivat tällaisia ihmisiä. Pommeja viskotaan harva se päivä. Kahakoita syntyy. Itsemurhaiskuja. Gazalaiset haluavat (veri)kostaa juutalaisille. Olen kuullut, että siellä aivopestään lapsiakin. Vihaa lietsotaan tahallisesti. Maa on aivan kaaosmaisessa tilassa taloudellisesti, kun siellä sijoitetaan paljon rahaa kostoon ja vihaan eli maanalaisiin tunneleihin ja muihin rötöstelyihin. Oman maan kansalaisten hyvinvointi kärsii, kun isot rahat liikkuvat koston näkökulma edellä. Entä juutalaiset sitten? haluavatko juutalaiset kostaa? Mieleeni tulee, että juutalaisilla on tapana auttaa sairaaloissaan myös gazalaisia. He eivät kysele onko sairastunut vihollinen. He katsovat asiakseen auttaa. Välillä Israel tekee hyökkäyksiä Gazan alueelle. Aina tulee jossakin vaiheessa raja vastaan. Viha ylittää järjen. Aivan kuten gazalaisilla. Tämä noidankattila ja noidankehä on ollut vuosikymmeniä. Kuka tämän vihollisuuden lopettaa? Paholainen on se, joka näyttää riehuvan siellä, koska ihminen on sokaistunut, eikä ota lusikkaa oikeaan käteensä. Valtaapitävät ovat vastuussa päätöksistään Jahvelle. Näen, että tällaisilta valtaapitäviltä otetaan valta pois.


Yhteenveto Esterin kirjasta

Koston asiantuntija numero yksi on paholainen. Se saa yhden ihmisen, Hamanin, raivostumaan. Tämä raivostuu Mordokaille. Hän raivostuu niin paljon, että haluaa tuhota Mordokain ja koko juutalaisen kansan. Sen jälkeen juutalainen kansa raivostuu Hamanille. Asia kääntyykin päälaelleen ja loppujen lopuksi juutalainen kansa tappaa Hamanin ja hänen kymmenen viatonta poikaansa sekä juutalaisten viholliskansat. Jäikö ketään henkiin Hamanin sukulaisista? Entä muista juutalaisten viholliskansoista? Ja jos jäi henkiin, niin kosto elää. Hamanin ja muiden viholliskansojen suvut vastaan juutalaiset jne. loputtomasti.

Piirränpä kaavion asiasta, että menee oikein tajuntaan:
PAHOLAINEN -> HAMAN->MORDOKAI+JUUTALAINEN KANSA ->K U O L E M A HAMANILLE+ 10 VIATTOMALLE LAPSELLE+JUUTALAISEN KANSAN VIHOLLISILLE.
Kylläpäs viha ja kosto ryöpsähti valloilleen. Mitä vielä? Sielun vahingot kaikille! Sydän kärsi vahingon ja sitä kautta Jahven luomat sielut. Paholainen siis pääsi rökittämään kunnolla taivaallista Isää Jahvea. Se on paholaisen päätarkoituskin, koska Jahve on sen arkkivihollinen. Jokainen ihminen on tässä kertomuksessa pässi, jota vedetään narusta. Koska itse opit sanomaan ei pahoille hengille, kääntymään Herran puoleen ja tekemään oikeita ratkaisuja ja valintoja elämässäsi?

Haluan vielä tähdentää: neljä ihmistä päättivät väärin. He eivät kuunnelleet Jahven tahtoa. Olen kertonut yläpuolella, mitä silloin tapahtuu. Miten on nyt? Nyt täällä jyllää korona. Kuka sen aiheutti? Sen aiheutti Kiinassa se, kun eläviä eläimiä myydään toreilla. Sitä ei aiheuttanut Jahve, mutta Hän salli sen. Miksi? Siksi, koska ihminen on asetettu pääksi hallitsemaan vaihtuvia olosuhteita. Miten näet? Olemmeko onnistuneet hyvin? Saisiko jo Jahve ottaa teidän mielestänne ohjat käsiinsä?

Lähteet:
1) Moshe Zew/http://www.kolumbus.fi/gematria/lukuja.htm