Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Ilo

Kuningatar Ester käyttää valtaa

Esterin kirja 1(3)


Taustaa: Otan varoittavaksi malliksi Raamatusta tarinan, jossa neljä ihmistä tekivät paljon pahaa: he kuuntelivat paholaisen ääntä. Jahve unohtui. Avaan teille Esterin kirjaa. Tarina osoittaa mitä tapahtuu, kun Jahvea ei kuunnella. Otan esille vain pääkohtia tästä kertomuksesta. Haluan erityisesti käsitellä koston- ja verenhimoa sekä vihan kierrettä Esterin kirjan tapahtumien pohjalta siihen maailman aikaan sekä nykypäivänä.

Esterin kirja on kirjoitettu ajanjaksona, jolloin juutalaista kansaa oli jäänyt pakkosiirtolaisuuteen, vaikka he olisivat voineet jo palata kotimaahansa. He eivät siis noudattaneet Jahven tahtoa, jonka kuningas Kyyros oli heille ilmoittanut. Palaan siihen myöhemmin tässä tekstissäni. Kuningas Kserkses hallitsi Persiaa 486-465 eKr eli tämä tarina sijoittuu sille aika välille. Kserkses valitsee kuningattarekseen Esterin, joka on hänen tietämättään juutalaista syntyperää.

Ensin korkeassa virassa oleva Haman suuttuu juutalaiselle Mordokaille, koska hän ei osoita Hamanille samanlaista kunnioitusta kuin muut. Muut kumartavat häntä heittäytyen hänen edessään maahan asti. Haman raivostuu silmittömästi ja haluaa surmauttaa Mordokain ja sen lisäksi kuningas Kserkseen valtakunnassa (Persiassa) olevat kaikki juutalaiset.


Hamanin heikkous

Haman on sisimmässään heikko. Kun ihminen on heikko, niin hän on Jahvessa väkevä, kun hän turvautuu Jahveen. Haman ei osaa turvautua Jahveen. Hänellä on toinen jumala. Hän itse ja muut epäjumalat. Heikolle ihmiselle on kova paikka, kun korttitalo romahtaa. Hän on pitänyt itseään vahvana, mutta yhtäkkiä hän onkin sen tosiasian edessä, että hänen oma heikkoutensa näyttäytyy hänelle kaikessa voimassaan. Hän ei kykene käsittelemään asiaa ja siksi hän raivostuu silmittömästi. Hän ei kestänyt yhden ihmisen, Mordokain, asettumista poikkiteloin. Se tuntui hänestä siltä, että häntä ei arvostettu, eikä kunnioitettu. Raivoa ja omaa heikkouttaan hän tilkitsee kirjoituttamalla määräyksen, joka käskee surmauttamaan kaikki juutalaiset Persiassa! Hän saa itseltään kuninkaalta siihen suostumuksen. Paholainen on iskenyt hänessä kipeään kohtaan juutalaisen Mordokain avulla.


Mordokain heikkous

Entä Mordokai sitten? Miksi hän ei kumartanut Hamania, joka oli korkeassa virassa ja kuningas oli antanut siitä määräyksenkin? Hän katsoi noudattavansa Jahven käskyä. 2. Moos 20:2-5 kuuluu näin:

"Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala.”

Mordokai olisi voinut kumartaa Hamania, kuten kaikki muutkin. Ei hän silti olisi tehnyt väärin tai syntiä Herraa vastaan, koska ei hän olisi sydämessään ollut uskoton. Mordokai näki Hamanin läpi ja halveksi häntä. Hän ei kyennyt osoittamaan hänelle arvostusta. Paholainen sai otteen Mordokain tunnetilasta ja lakihenkisyydestä ja käytti niitä hyväkseen. Tilanne ryöstäytyi hänen käsistään. Miksi Mordokai ei voinut kunnioittaa Hamania? Apostoli Pietari sanoi:”Kunnioittakaa kaikkia!” (1. Piet. 2:17)


Esterin heikkous

Ensinnäkin Jahven vaikutuksesta tapahtui totisesti se, että juutalaisesta Esteristä tuli kuningatar. Sattumia ei ole. Mikä oli nuoren Esterin kovin koetinkivi? Niitä oli itse asiassa kaksi. Ensimmäinen oli se, että hän suostui kasvatti-isänsä Mordokain ukaasiin mennä kuninkaan luokse ilman tämän erillistä kutsua. Se ei ollut tavanomaista. Hän olisi saattanut menettää henkensä. Hän pelkäsi henkensä edestä, mutta mentävä oli. Hänen kasvatti-isänsä sanoi:

"Vaikka asutkin kuninkaan palatsissa, älä kuvittele, että voit juutalaisista ainoana pelastaa henkesi. Jos sinä nyt tässä tilanteessa pysyt vaiti, niin juutalaiset saavat kyllä avun ja pelastuksen muualta, mutta sinua ja isäsi sukua kohtaa tuho. Ja kukaties sinusta tulikin kuningatar vain tällaisia aikoja varten” (Est. 4:13-14).

Nuoren naisen harteille asetetaan raskas taakka. Hänestä riippuu kaikki: hänen kansansa, juutalaisten, kohtalo ja hän itse. On kyse elämästä tai kuolemasta. Hän pelkää. Kehen hän voisi turvautua? Hänellä ei ollut turvaa linnassa. Mordokain tuki hänellä oli, mutta hän ei ollut saatavilla joka hetki.

Koko Esterin kirjassa ei Jahvesta, eikä juuri rukouksestakaan puhuta. Kyllä he silti rukoilivat ja paastosivat ja Jahve vaikutti heidän elämässään, mutta ihminen valitsee. Valinnat eivät olleet hyviä kuten jatkossa käy ilmi. Jakeissa 13 ja 14 Mordokai odottaa apua ja pelastusta ”muualta.” Mordokai tiesi, että Jahve kyllä hoitaa asian jollakin muulla tavalla, jos Ester ei onnistu tehtävässään. Mordokai hallitsi Esteriä näissä jakeissa pelon avulla sekä kasvatti-isän auktoriteetilla. Mordokain pelko siirtyi Esteriin vielä kovempana kuin se oli Mordokailla itsellään. Ihme on, että nuori Ester ylipäätään pystyi toimimaan. Hän toimi järkevästi: hän paastosi kolme päivää ja rukoili.

Ester otti asian esille lopulta kuninkaan kanssa, vaikka yrittää sysätä ratkaisun hetkeä tuonnemmaksi. Hän onnistui taivuttamaan kuninkaan puolelleen. Hän ja hänen kansansa, juutalaiset, pelastuivat ja sen lisäksi pääsivät vihollisistaan yhden päivän aikana. Syntyi verilöyly. Juutalaisten vainoajat eivät saaneetkaan surmata heitä. Sen sijaan juutalaiset saivat oikeuden hävittää ja surmata vastustajansa.


Kuningas Kserkseen heikkous – Esterin valta

Ester 9:12 "Susan kaupungissa juutalaiset ovat tappaneet ja tuhonneet viisisataa miestä, myös Hamanin kymmenen poikaa. Mitä he lienevätkään tehneet kuninkaan muissa maakunnissa! Mitä haluat nyt? Saat kaiken mitä haluat! Mitä tahtoisit vielä pyytää? Joka pyyntö täytetään!"

Mitä sanotte tästä jakeesta? Näen, että Jahve tarttuu Kserksekseen ja kuningas parahtaa surmattujen määrää. Jahven tarkoitus on saada kuningas havahtumaan tragediaan, jotta hän muuttaisi vastaisuudessa tapahtumien kulkua ja omaa toimintatapaansa. Mutta sitten tulee paholaisen vastaisku ja se vetää pidemmän korren, koska Kserkses haluaa niin valita: Kserkses haluaa hukuttaa pahan olonsa naisen helmaan. Jae 12 osoittaa kuninkaan heikkouden. Raamattu ei kerro miksi kuningas, jolla on kaikki valta, siirtääkin Esterille päätösvallan. Ester on kietonut kuninkaan pikkusormensa ympärille. Ohjasiko Mordokai häntä siihen? Ainakin kuninkaan hovi opasti Esteriä miellyttämään kuningasta (Est. 2:12). Nuori nainen ei ollut vallanhimoinen, mutta Mordokai oli. Kuningas pelästyy tuhoa ja väkivaltaa, mutta haluaa antaa Esterille kaiken. Näen tämän jakeen niin, että Ester istuu kuninkaan sylissä ja katsoo rakkaasti häneen. Kuningas ei voi vastustaa häntä. Kuningas ei toimikaan järjen mukaan, vaan tunteet saavat hänessä kohtalokkaan yliotteen. Kuningas vaikuttaa hiireltä tässä jakeessa. Esteri sen sijaan kuulostaa verenhimoiselta leijonalta seuraavassa jakeessa 13.

Est. 9:13 Ester sanoi: "Jos suvaitset, kuningas, niin sallittakoon Susan juutalaisten toimia vielä huomenna samoin oikeuksin kuin tänään, ja ripustettakoon Hamanin kymmenen pojan ruumiit hirsipuuhun."

Esterin toinen koetinkivi on se, kun hän käyttää valtaansa väärin. Esterissä syntyy verenhimo. Ester haluaa antaa juutalaiselle kansalle oikeuden tappaa viholliskansoja vielä toisenkin päivän. Hän tekee väärin. Hän lankeaa syntiin. Tappaminen ei ollut Herran tahto alun perinkään. Nuori Ester ei hallitse tilannetta. Hänen mottonsa on tällä hetkellä: kosto on suloista. Hän ei kykene aikuismaiseen, viisaaseen harkintaan. Hänen koston ja verenhimonsa ylittää kaiken. Hän oli pelännyt hirveästi kuolemaa. Nyt saman tilanteen edessä on muita ihmisiä. Hän ei kykene tuntemaan empatiaa heitä kohtaan tässä vaikeassa tilanteessa. Paholaiselle tilanne on taas herkullinen: lisää pelkoa ja väkivaltaa. Väkivalta on vain lopetettava, sille ei ole oikeutusta missään tilanteissa. Tuo aikakausi oli kuitenkin väkivaltaa täynnä. Voisiko se olla lieventävä asianhaara? Ei voi: vääryys on vääryys, ei se siitä muutu.

Tuohon aikaan oli tapana surmata syyllisen lisäksi koko perhe, jotta muut perheen jäsenet eivät tulisi myöhemmin kostamaan tapahtunutta. Se ei silti ollut silloinkaan Jahven lain mukaista toimintaa.

5. Moos. 24:16 Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden.

Synnin palkka on kuolema, mutta muut perheenjäsenet olivat syyttömiä. Jahve on luonut ihmisen sielun. Jokaisen ihmisen sielu on täydellinen. Veressä on ihmisen sielu. Verta ei saa vuodattaa.

Esterille oli varmaan kova paikka, kun hän joutui anelemaan kuningasta, jotta juutalaisia kohtaan suunniteltu joukkotuho saatiin peruutettua. Mikä Esteriin meni? Hän janosi kostoa. Hän oli joutunut venymään yli rajojensa. Hän oli pelännyt hirveästi. Kun pelko laukesi, hän oli haavoittuvainen ja kosti silmittömästi.

Tämä kirja kertoo heikkouksista, pelosta, vihasta, kostosta ja niiden tyydyttämisestä. Tämä kirja kertoo heikosta kuninkaasta, jolle Jahve on antanut vallan. Esivaltahan on Jahven palvelija (Room. 13:4). Kuninkaan olisi pitänyt ottaa saamansa valta tukevasti käsiinsä sekä kunnioittaa ja rakastaa Jahvea sekä rukoilla. Kuningas ei voi luottaa kehenkään ihmiseen, koska kaikki ihmiset ovat erehtyväisiä. Kuningas epäonnistuu täysin Jahven antamassa tehtävässä. Jahve näyttää unohtuneen ja Hänen tahtonsa. Ester ei näytä myöskään noudattavan Jahven tahtoa, vaan Mordokain. Hän toimii myös lihastansa, omasta voimastaan, käsin. Mordokai on hänen mielessään Jahvea ylempänä. Hänen koston- ja verenhimonsa näkyy tässä jakeessa 13. Alun perinhän Jahve on antanut vallan valtikan kuninkaalle. Ei Esterille. Ester on vain kuningatar. Hänelle ei ole annettu valtikkaa, eikä sitä olisi saanut hänelle antaakaan. Hän ei kykene siihen. Mutta hänen vaikeat kokemuksensa, hänen historiansa, hyökyvät hänen päälleen ja hän tekee tunteidensa pohjalta ikäviä ratkaisuja. Hän on heikko. Hän on uhri, mutta samalla myös vastuussa valinnoistaan. Hän ei kyseenalaistanut Mordokain viisautta. Hän käyttää naisellista valtaansa mieheensä. Lopputuloksena on verilöyly.

Ryöstämään juutalaiset eivät silti ryhtyneet, vaikka kuningas Kserkses oli antanut siihen luvan. Miksi Jahve oli kieltänyt omaisuuden ryöstön tällaisissa tapauksissa? Siksi, että eloon jääville omaisille piti jättää elämisen mahdollisuudet.

Esterin valtaa osoittaa jakeet Est. 8:7, jossa hän sai Hamanin omaisuuden. Oliko niin, että Hamanilta ei jäänyt ketään omaista, kun näin tehtiin? Est. 9:29 mukaan Esterillä oli arvovaltaa. Hän käytti sitä yhdessä kasvatti-isänsä Mordokain kanssa. He velvoittivat juutalaiset viettämään purim-juhlaa heidän säätämänään määräaikana. Näin purim-juhlan viettoa koskevat määräykset vahvistettiin vielä Esterin käskyllä (jakeet 31-32).

Kun ihmisillä on yhteinen vihollinen, niin oikeudenmukaisuus unohtuu. Yhteinen vihollinen oli juutalaisia vieroksuva väki. Lampaasta tuli susi. Altavastaaja alentui samalle tasolle kuin heitä vieroksuva väki. Väkivaltaisuus puhkesi samana päivänä kuin Haman oli sen tarkoittanut ja Jahven edessä juutalainen kansa teki suuren synnin. Mikä päivä se oli? Se päivä oli kahdennentoista kuukauden, adar-kuun, kolmastoista päivä. Kaksitoista tarkoittaa numerologiassa täydellistä. Tässä yhteydessä se tarkoittaa täydellistä tuhoa. Mitä tarkoittaa numero 13? Se osoittaa ihmisen kapinaa ja syntiä Jahvea vastaan. 1)

Yhä tänä päivänä purim-juhla on suuri juhla. Juutalainen kansa pelastui, mikä oli suurenmoinen asia, mutta sitä ei saa viettää mielestäni juhlana. Se pitää lopettaa. Sisäisillä silmilläni näen, että tämän juhlan päällä on ikään kuin synkkien pilvien muodostama paksu peite. Se kuvastaa sitä vahvaa väärintekoa, jolloin juutalaiset surmasivat paljon muita kansoja. Veri on virrannut liikaa. Ihmishenki on hyvin arvokas, siksi se vie pohjan pois koko juhlinnalta.