Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Ilo

Aamurusko koittaa pimeimmänkin yön jälkeen

Ruutin kirja: kolme hienoa ihmistä-> Jahven tahdon toteutuminenRuut, Noomi ja Boas

Haluan kertoa teille Ruutin, Noomin ja Boasin tarinan. Ruutin kirja sijoittuu tuomarien aikaan eli noin 1300-1000 eKr. Ruut oli leski ja hänen anoppinsa Noomi oli menettänyt miehensä ja molemmat lapsensa. He asuivat vielä Moabin maassa, johon Noomi perheineen oli saapunut aikanaan Israelista nälänhätää pakoon. Nyt hän halusi palata takaisin kotimaahansa. Köyhien leskien lähes ainut tapa hankkia elantonsa noina aikoina oli myydä itseään, jos ei päässyt avioliittoon. Siksi Noomi yrittää puhua Ruutia ympäri, ettei tämä lähtisi pois isiensä maasta, Moabista. Ruut vastaa anopilleen näin:

Mutta Ruut sanoi: "Älä pakota minua eroamaan sinusta ja lähtemään luotasi. Minne sinä menet, sinne minäkin menen, ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun Jumalasi on minun Jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne minut haudattakoon. Rangaiskoon minua Jumala nyt ja aina, jos muu kuin kuolema erottaa minut sinusta!" (Ruut 1:16-17)

Moabilaisten jumalat olivat epäjumalia, mutta Ruut oli oppinut tuntemaan Israelin Jahven. Ruut oli nähnyt, miten Noomin perhekunta palveli Jahvea. Hän oli mielistynyt Jahveen ja Noomiin. Hän oli löytänyt jotakin arvokasta, josta ei halunnut luopua, vaikka hän tiesi ettei hänellä tulisi olemaan helppoa. Hän ei halunnut luopua Jahvesta, eikä Noomista. Hän jätti vapaaehtoisesti oman maansa, kansansa, turvatummat olot ja ystävänsä. Hän halusi myös huolehtia vanhasta anopistaan Noomista, jota hän rakasti. Hän oli valmis luopumaan kaikesta ja muuttamaan täysin vieraaseen maahan. Hän oli rohkea ja lojaali anopilleen.

Israeliin saavuttuaan Ruut lähtee poimimaan viljan tähkiä viljankorjaajien jäljiltä.

3. Moos. 23:22 "Kun korjaat maassasi satoa, älä leikkaa pelloiltasi viljaa reunoja myöten äläkä korjaa maahan pudonneita tähkiä leikkuun jälkeen. Jätä ne köyhiä ja muukalaisia varten. Minä olen Herra, teidän Jumalanne."

Sattumia ei ole, näin Herra on minulle kertonut. Ruut on tietämättään mennyt pellolle, jonka omistaa Boas, joka on hänen sukulunastajansa. Sukulunastaja tarkoitti sitä, että lähin/vanhin isän puolen suvun miespuolinen sukulainen osti suvun pellot ja muun omaisuuden. Sen lisäksi tavoitteena oli saada miespuolinen jälkeläinen jatkamaan tätä sukulinjaa, joka oli sammumassa.

Kristus on meidän sukulunastajamme. Mitä se tarkoittaa? Me menetimme Aadamin ja Eevan syntiin lankeemuksessa pääsyn paratiisiin, taivaaseen. Hän on ostanut meille takaisin perintöoikeutemme taivaan kotiin. Hän on ostanut meidät vapaaksi paholaisen orjuudesta sovittamalla syntimme jo 2000 vuotta sitten.

Entä sitten Kristuksen sukulinja? Eikö olekin tärkeää, että se jatkuu? Ole huoletta: kyllä se jatkuu. Minä (Sirkka) olen jo huolehtinut siitä. Nyt me odotamme riemuvuotta, jolloin Hän saapuu noutamaan meidät. Se on lähellä. Mitä Raamattu puhuu riemuvuodesta? Riemuvuotena maa palautui sille, jolta se oli ostettu ja jonka perintömaata se oli ollut alun perin. (3 Moos. 27:24). Riemuvuosi oli siis yleinen omistusoikeuksien palautus (3 Moos. 25:10), silloin jokainen sai palata omalle maalleen (3 Moos. 25:13). Toistan vielä: me saamme palata perintömaahamme taivaaseen. 

Jes. 61:2 Julistamaan Herran riemuvuotta, päivää jona Jumalamme antaa palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, antamaan Siionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan..”

Jes. 63:16 ..Sinä, Herra, olet meidän isämme. Ikuinen Lunastajamme, se on sinun nimesi.

Herra on sukulunastaja, joka riemuvuotena tuhoaa lopullisesti paholaisen vallan ja sinetöi taivaan herruuden. Perintöosamme on taattu. Saamme palata taivaaseen, kuolema on nielty. Meille on luvattu taivaassa myös jälkeläisiä, jotta sukulinjamme jatkuisi. Nekin ihmiset, jotka eivät maailmassa ole saaneet jälkeläisiä, saavat niitä taivaassa. Herra Jeshua on saavuttanut ristinkuolemallaan senkin, että suvun jatkaminen ei ole enää syntiä taivaassa.

Mitä Boasista kerrotaan? Hän näyttää olleen Jahvea kunnioittava ja pelkäävä. Hän tunsi 3. Moos. 23:22 säädöksen (kts. jakeet yläpuolella). Työväki piti hänestä siunaten häntä (Ruut 2:4). Hän kohtelee Ruutia tuttavallisesti ja ystävällisesti, eikä kuten vierasmaalaista pakolaista saatettiin kohdella (Ruut 2:10). Boas on ymmärtänyt Ruutin rakkauden ja uskollisuuden hänen sukulaistaan Noomia kohtaan. Hän huolehtii Ruutin hyvinvoinnista ja ruoasta (jae 14, 21). Boas laittaa muun työväen kuriin, jotta Ruut saa poimia tähkiä rauhassa ja ahdistelematta (jae 15, 16). Ruut on nöyrä, sitä osoittaa jakeet 2:10, 13.

Kun Boas haluaa varmistaa sen, että hänen viljaansa ei varasteta, niin hän jää nukkumaan viljakasan viereen. Hänellä on peite päällään. Ruutin anoppi on ohjeistanut nuorta naista Ruutia menemään Boasin jalkojen juureen makaamaan lämmittäen hänen jalkojaan. Ruut tekee anoppinsa tahdon mukaan. Noomi tietää mitä tehdä. Herra on ohjeistanut häntä, mitä pitää tehdä. Kun Boas havahtuu yöllä hereille, niin hän huomaa, että hänen jalkojensa juuressa on nainen, hyvämaineinen Ruut. Ruut ilmoittaa olevansa hänen palvelijansa – niin kuin tuohon aikaan oli tapana – ja muistuttaa häntä siitä, että Boas on sukulunastaja.

Boas haluaa salata Ruutin vierailun viljapellolla ja säilyttää hänen hyvän maineensa. Ruut lähtee paikalta mukanaan Boasin lahjoittamat noin 40 kg viljaa kotiin viemiseksi sekä lupauksen siitä, että hän toimii sukulunastajana. Kun Ruut kertoo asiasta Noomille, niin hän vastaa hienolla tavalla:

Silloin Noomi sanoi: "Odota rauhassa, tyttäreni, kunnes saat tietää, miten asia ratkeaa. Se mies ei hellitä, vaan vie asiansa päätökseen vielä tänä päivänä." (Ruut 3:18)

Noomi tietää nyt, että Herra hoitaa asian, hän on näkijä: miksi hän muuten olisi tiennyt, että asia ratkeaa samana päivänä? Mietitäänpä vielä lopuksi näitä kolmea hienoa Jahven ihmistä. Anoppi Noomi on kärsinyt paljon. Hän on kärsinyt nälänhädästä Israelissa. Sitten hän on muuttanut Moabin maahan. Siellä kuolevat hänen miehensä ja kaksi poikaansa. Jäljelle jäävät hänen lisäkseen kaksi miniää Ruut ja Orpa. Noomi päättää muuttaa takaisin sukunsa luo Israeliin. Siellä hänestä huolehtii hänen miniänsä Ruut.

Ruut 1:20 Mutta Noomi sanoi heille: "Älkää kutsuko minua enää Noomiksi, vaan Maraksi, sillä Kaikkivaltias on koetellut minua ankarasti. (Mara tarkoittaa ”onneton”)

Noomi tukeutuu silti Kaikkivaltiaaseen. Jahve ei koskaan hylkää ketään. ”Koettelee, vaan ei hylkää Herra.” Ihminen kääntää Herralle selkänsä, mutta Jahve ei koskaan ihmiselle. Mitä tässä tapahtuu? Minusta Herra vaikuttaa näiden kolmen ihmisen elämässä hienolla tavalla. Hän ratkaisee näiden kolmen ihmisen ongelmat kauniisti nivoen yhteen heidän elämänsä tarinat. Nämä ihmiset kykenivät ymmärtämään ja noudattamaan Jahven tahtoa elämässään, he kykenivät oikeisiin valintoihin. He kuuntelivat Jahven ääntä enemmän kuin omaa syntiinlangennutta luontoaan. Heidän osansa oli lopulta hyvä, erinomainen. Me emme käsitä Jahven suurta suunnitelmaa. osamme on vain pieni tilkku isossa kudelmassa. Emme hahmota kokonaisuutta. Emme tiedä missä olemme mukana. Vasta, kun katsomme taakse päin, näemme osan suunnitelman hienoudesta. Emme pysty nyt ja tässä hahmottamaan tilannetta, eikä Herra kerro sitä kenellekään meistä kuin vasta taivaassa. Kaikki perustuu siihen, että uskomme Jeshuaan ja luotamme Jahveen. Tuntuu miltä tuntuu.

Ruut, kovia aikoja kokenut hänkin, ei valita missään kohden Raamatussa sitä, että hänen miehensä on kuollut, lapsia ei ole ja kaikki tuttu Moabin maassa jäi taakse. Hänellä on hieno, positiivinen asenne. Hän on valmis elättämään Noomin ja itsensä kovalla työllä. Hän ei ole katkeroitunut, eikä vihainen. Mitä Herralla on hänelle varalla koettelemusten jälkeen? Hän saa nyt uuden aviomiehen, hyvämaineisen Boasin. Heille syntyy poika, nimeltään Obed, joka oli Israelin kuninkaan Daavidin isän isä. Ja Herra Jeshua syntyi Daavidin suvusta. Ruutilla ja Boasilla on siis kunnia olla Herran sukupuussa!

Samalla Noomi, joka menetti kaiken, sai kuitenkin lopulta hienon perheen ja pojan pojan, joka jatkoi heidän sukulinjaansa. Herra huolehti hänestä, kuten myös Ruutista, kuten Raamattu lupaakin:

5. Moos. 10:18 Hän huolehtii leskien ja orpojen oikeuksista, hän rakastaa muukalaista ja ruokkii ja vaatettaa hänet.

Mietitäänpä vielä vähän: Ruut oli moabilainen. Moabilainen oli muukalainen. Edeltävässä jakeessa Jahve sanoo rakastavansa muukalaista. Miten kummassa hän pääsi Herran sukupuuhun, kun katsoo seuraavaa jaetta?

5. Moos. 23:3-4 "Ketään ammonilaista tai moabilaista ei saa lukea Herran kansaan kuuluvaksi. Kukaan heidän jälkeläisistäänkään, edes kymmenennestä sukupolvesta, ei pääse Herran kansan joukkoon. He eivät antaneet teille ruokaa eivätkä juomaa, kun te olitte tulossa Egyptistä, vaan palkkasivat Bileamin, Beorin pojan Mesopotamian Petorista, kiroamaan teidät.

Näen tämän asian niin, että yksi ihminen pystyi purkamaan y.o. jakeiden kirouksen. Hänen nimensä oli Ruut. Jahve tarvitsi yhden moabilaisen, joka toimii hienosti juutalaisen ihmisen puolesta. Tässä tapauksessa se oli Noomi. Se riitti. Kirous oli syntynyt siitä, kun moabilaiset kirosivat juutalaisen kansan. Tästä johtuu sekin, kun sanotaan, että sillä on kirouksensa, jos kohtelee juutalaisia väärin. Mitä nämä jakeet tarkoittavat lisäksi? Ruutin ansiota on se, että moabilaiset pääsevät kaikki taivaaseen. He kuuluvat Herran kansaan. Lisään vielä: Jahve näki kaiken ennalta: jokainen kansa, joka saa kirouksen päälleen, saavat myös siitä vapautuksen. Mutta se tulee aina jonkun ihan tavallisenkin ihmisen kautta, joka ymmärtää kuulla Jahven sanaa koko elämänsä ajan. Näin maailmankaikkeus toimii. Se on lahjomaton.

Ruut ja Boas sekä Noomi pääsivät elinaikanaan Luvattuun maahan. Tähän vaikutti se, että heillä oli sydämen oikea tila. He ymmärsivät kuunnella Jahven tahtoa. He ymmärsivät myös Jahven olevan yli kaiken – kaiken Herra. He rakastivat, arvostivat ja kunnioittivat Häntä Isänään. Tästä sydämen oikeasta tilasta johtui myös se, että he rakastivat, arvostivat ja kunnioittivat itsensä lisäksi myös lähimmäisiään.

Näen niin, että kun nämä kolme hienoa ihmistä lyöttäytyivät yhteen ja puhalsivat yhteen ja samaan hiileen, niin se roihahti liekkeihin siten, että he ylittivät sen tavoitteen kukin, mitä Jahve oli jo taivaassa heille antanut tehtäväksi maailmassa. Parhaimmillaan ihminen kykenee tähän yhdessä Jahven kanssa. Kunnioitettava suoritus. Jahven palkka näille kolmelle hienolle ihmiselle on kukkuramitallinen!


Lähteet: Raamattu ja bible project Ruth youtube