Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Ilo

Irtisanouduin työpaikastani 20.8.20 Seur.päivänä olin jo vapaa. Näin näyn 21.8., joka koski mielestäni lopun aikoja. Kolme Jahven persoonaa tulee näyssä taivaasta minua kohti. Heistä tulee yksi. Tausta väritys viittaa siihen, että maailmassa alkaa valon ja rauhan aika (keltaisen tilalla oli valkoinen).

Kolmesta persoonasta tuli yksi ihminen

 

Alussa oli maailmankaikkeudessa Jahve ja Pyhä Henki sekä kuolema. Kuolema halusi Jahven suureen luomissuunnitelmaan muutoksia. Jahve ei pitänyt tilanteesta lainkaan. Jahve ei saanutkaan elää ja ohjata haluamallaan tavalla luomaansa ja rakastamaansa ihmistä, vaan ihminen tulisi lankeamaan syntiin. Jahve näki sen ennalta. Hän ei saisi myöskään puuttua maailman historian tapahtumiin kuin kahden eri ihmisen kautta. Ihmisen piti itse valita oikean ja väärän eli Jahven ja kuoleman välillä. Silloin miekka iski Jahven sielun läpi. Hänestä irrottautui kolmas persoona: pre-eksistentiaalinen Jeshua. 1)

Jahve näki silti hyväksi luoda ihmisen. Hän näki, että se on hyvä ihmiselle itselleen ja Hänelle myös. Sen lisäksi Hän halusi, että kolme persoonaa yhtyy yhdeksi persoonaksi ja että tästä yhdestä persoonasta tulee ihminen. Tämän ihmisen oli mentävä naimisiin syntiinlangenneen maailman ihmisen kanssa. Tarkoitus oli, että Jahven ja tämän naisen lapset syntyvät taivaassa. Lapsia voi syntyä taivaassa vain, kun tämä hetki maailmassa yhdistyy toiseen samaan hetkeen taivaassa sekä sielujen pitää yhtyä nimenomaan taivaassa. Se ei ole siis fyysistä yhtymistä kuten maailmassa.

Pyhä kolmiyhteinen Jahve tarkoitti kolmea eri Henkeä. Miten Jahven Hengestä voi tulla ihminen? Yhden persoonista piti ensin syntyä ihmiseksi. Hänen piti olla synnitön ja vanhurskas. Hänen piti kantaa ristille muiden ihmisten kaikki synnit.

Kun Jeshua eli maailmassa, niin hänessä oli kaksi Henkeä: Jahve ja Pyhä Henki. Sitten Jeshua kuoli ja nousi kolmantena päivänä taivaaseen, koska Hänessä ei ole syntiä ja Hän on Pyhä. Nyt Hän oli kotona taivaassa yhdessä Jahven Hengen ja Pyhän Hengen kanssa. Jahven Henki ja Pyhä Henki olivat olleet koko ajan taivaassa.

Seuraavaksi Jahven piti tulla ihmiseksi. Hän oli ollut (vain) Henki. Hän ei halunnut olla ikuisesti Henki, vaan Hän halusi olla ihminen. Hän tuli ihmiseksi 1.6.1972, mikä on numerologiassa 26 = 8.

Numero 8 on numerologiassa uudistumisen ja uuden alkamisen luku. Se kuvaa uutta aikakautta sekä uutta elämää ja järjestystä. Se tarkoittaa myös liittoa ihmisen kanssa. 1 (alku) + 7 (täydellisyys), 2 (liitto) + 6 (ihminen). 2)

Sairaalassa kuoli eräs iranilainen poika onnettomuuden seurauksena v. 1972. Hän oli syntynyt samana päivänä ja samana kellonlyömänä kuin minä (Sirkka Somela, o.s. Aarinen) 1.10.1961 (numerologiassa 1). Jahven Henki meni tähän 10-vuotiaaseen iranilaiseen poikaan. Tämä iranilainen, nimeltään Ralph Kuningas, jäi eloon. Nimitän häntä siksi. En tiedä hänen oikeaa sukunimeään.

Jahve (Ralph K.) on siis nyt maailmassa. Jahve, Herra Jeshua ja Pyhä Henki yhdistyivät yhdeksi persoonaksi (ihmiseksi) 4.9.2020 (numerologiassa se on lukuarvoltaan 17 = 8) Miksi juuri silloin? 3.9. minä, Sirkka Somela, kirjoitin julkisesti blogissani tekstin ”Yksi kaikkien (ja kaikki yhden) puolesta.” Myöhemmin korvasin tämän blogin ”Herra ja minä” kirjoituksellani. Aikaisemmassa blogissani oli paljastettu suurpiirteisesti kaikki se, mikä oli tarpeen, jotta kuolema irrottaa otteensa maailmankaikkeudesta ja luovuttaa lopullisesti mahtinsa Kaikkivaltiaalle Jahvelle. Näin oli sovittu Jahven suuressa suunnitelmassa, jonka kuolema oli hyväksynyt.

Tämän tehtyäni Pyhä kolmiyhteinen Jahve pystyi yhdistymään yhdeksi persoonaksi eli ihmiseksi Ralph Kuninkaaksi. Ralph Kuninkaan valta kasvoi moninkertaiseksi näiden persoonien yhtyessä. Hän voi puuttua kaikkiin maailman asioihin siten kuin haluaa.

Minusta on myös tullut yksi jo nyt täällä maailmassa, samoin kuin Ralphista. Kolmesta persoonasta on jo tullut yksi. Olen kyllä maallisen Sirkan näköinen, mutta minussa on ikään kuin päällimmäisenä sielu ja alter egoni. Maallinen Sirkka on jo sieluna täällä maailmassa. Samoin on asianlaita taivaassa! Pysyttekö perässä? Taivaassa olen sieluni näköinen ja minuun on integroitunut alter egoni sekä maallinen Sirkka. Teidän osaltanne on samoin, ero on vain siinä, että alter egonne on vasta varjomainen kuva. Entä ihmisen syntiinlangennut minä? Se on silti sieluna taivaassakin, mutta sielun ominaisuuksiin pääsee vain sinun hyvät ominaisuutesi ja kärsimyksistäsi aiheutuneet voitonseppeleet. Se, että alter egosi on vielä varjomainen hahmo taivaassa johtuu siitä, että te ette ole vielä taivaan kansalaisia, vaan matkalla sinne.

Molempien Henkien – pre-eksistentiaalisen Jeshuan ja Jahven – piti tulla ihmiseksi ennen yhdistymistä. Muuten toinen Henki olisi ollut taivaassa. Näiden kahden Hengen piti tulla ihmiseksi. Pyhä Henki yhdistyi myös ihmiseksi, mutta Hän pysyy lisäksi Henkenä edelleen. Kun sanomme, että olemme ja liikumme Hänessä, niin se tarkoittaa Pyhää Henkeä. Pyhä Henki mahdollistaa myös hengittämisen ja sen että voimme olla yhteydessä toisiimme myös ajatusten tasolla. Pyhää Henkeä sanotaan lisäksi tuuleksi. Tässä on Pyhän Hengen tehtävät pähkinän kuoressa.  

Hes. 11:19-20 Ja minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne, ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan heille lihasydämen, niin että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani ja pitävät ne; ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.

Maailmankaikkeudella eli JHVH:lla (Jahve) on yksi sydän. Me kaikki olemme siinä yhdessä sydämessä. Se johtuu ykseydestä. Hän tietää kaikki sinun ilosi ja kärsimyksesi. Aina kun olen nähnyt näyn Jahvesta, niin olen nähnyt Hänet kultaisena ihmisen muotoisena hahmona päästä varpaisiin asti. Kulta viittaa pyhyyteen, laupeuteen, äärettömään rakkauteen ja täydellisyyteen. Se viittaa kuitenkin myös siihen kärsimykseen, minkä Hän on ottanut kantaakseen, kun hän kärsii sinun kanssasi sinun kärsimyksesi. Oletko tästä tietoinen? Kun Hän sallii antaa sinulle synnintunnon, koska olet valinnut väärin elämässäsi, niin Hän kärsii sen sinun kanssasi. Jos olet vankeudessa, niin Hän istuu siellä kanssasi. Kun kärsit itseksesi itkien hiljaa, Hän on mukana siinäkin ja haluaisi vain, että ojennat kätesi Hänen puoleensa.

Hän tiesi pystyvänsä vaikuttamaan kahden ihmisen – apostoli Johanneksen ja minun (Sirkan) – kautta maailman tilanteeseen. 1) Ja Hän näki myös, että ihminen katsoo lopulta kaiken tapahtuneen elämässään olevan kaiken arvoista. Room. 8:28 Kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Viimeistään taivaassa me ymmärrämme tämän.

Samoin kuin Jahvelle kävi ennen maailman luomista, samoin kävi Jeshualle: miekka meni hänen sielunsa läpi matkalla Golgatalle. Toinen osa hänen sielustaan siirrettiin myöhemmin hänen tulevalle puolisolleen eli minulle 16.5.2020 (numerologiassa 16 = 7). 2) Minulle, joka olen ihminen, piti siirtää sielu ihmiseltä, ei Jahvelta! Pitää muistaa, että Jeshua oli 100%:sti ihminen, kun hän eli maailmassa. Samalla kertaa myös minun (Sirkan) sielusta toinen puolikas siirrettiin Herralle Jeshualle. 1)

Taivaassa ei voinut syntyä lapsia. Miksi ei? Taivasta ei ole rakennettu sen varaan. Miksi sitten voi nyt taivaassa syntyä lapsia? Herra Jeshuan ristintyön vuoksi. Hän sovitti senkin.

Jahve sanoo Raamatussa 1. Moos. 2:18 Herra Jumala sanoi: "Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen."

Jahve päätti tämän myös omalta osaltaan. Pyhä kolmiyhteinen Jahve halusi olla ihminen ja saada perheen. Jahve loi Aadamin. Hänen piti luoda vain yksi ykseydessä. Myös eläimistä luotiin vain yksi kutakin lajia. Kaikista puuttui naaraspuoli. Entä Eeva? Sen Hän teki Aadamin kylkiluusta. Heidän piti yhtyä, mutta yhtyminen ei käynyt taivaassa sen Pyhyyden vuoksi. Tämä oli ainut syy. Eläimistä puuttui sukupuoleltaan naaraat. Ne tehtiin taivaassa samoin kuin Eeva. Vain miespuoliset/urospuoliset luotiin, naaraspuoliset sen sijaan tehtiin tai rakennettiin urospuolisista. Myös eläimet yhtyivät vasta syntiinlangenneessa maailmassa.

Tässä yhteydessä voisi miettiä myös sitä, että Raamattu sanoo, että mies on perheen pää.

1. Kor. 11:3 Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.

Ef. 5:23 sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.

1. Moos. 2:22-24 Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu". Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi.

Jae 24 on mielenkiintoinen. Miehen tulisi siis irrottautua vanhemmistaan ja muodostaa liitto vaimonsa kanssa, ikään kuin he olisivat yksi, ts. yksi ihminen. Mies olisi perheen pää, mutta ei alistaen vaimoansa, vaan häntä tulisi kohdella kuin omaa lihaansa; nim. rakkaudella, kunnioituksella ja arvostuksella.

Jahve teki naisen miehen kylkiluusta ja lihasta. Hän teki naisesta kuitenkin itsenäisen ihmisen. Vaikeus avio- tai avoliitoissa on se, että ihminen tuntee tai kokee olevansa erillinen ja itsensä varassa. Paavali sanoo kuinka miehen tulisi rakastaa vaimoaan, omaa lihaansa ja naisen kunnioittaa vastaavasti miestään (Ef. 5:33). Naiselta ei edellytetty miehen rakastamista, mikä kuulostaa erikoiselta. Kun nainen kunnioittaa miestään, niin rakkaus syntyy sitä kautta. Miksi Paavali ei pyydä miestä kunnioittamaan naista? Rakkaus, arvostus ja kunnioitus kulkevat kuitenkin käsi kädessä. Rakkaus kuitenkin saa miehen toimimaan naisen parhaaksi. Mies on se suojeleva ja turvaava henkilö perheessä. Hän vastaa lasten kasvatuksesta ja asettaa rajat. Kun Aadam luotiin ja Eeva tehtiin hänen kylkiluustaan, niin se tarkoittaa sitä, että mies ei ole kokonainen ilman naista. Hänestä puuttuu jotakin. Samoin on Jahven laita. Se mikä koski Aadamia, koskee myös sinua, koska olemme yksi ykseydessä. Vasta taivaassa ymmärrämme täysin sen, että mies on perheen pää, mutta siihen pitäisi nyt jo opetella.

 

..jatkuu seuraavalle sivulle