Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Ilo

"Saanhan tehdä työni Sinussa?"

Raivatkaa itsellenne uudispelto! Älkää kylväkö enää orjantappuroiden sekaan 1(2)

7.7.2020

Mitä uudisraivaus tarkoittaa? Uudisraivausta on metsämaan, suon tai niityn raivaaminen viljelyskelpoiseksi pelloksi. Tulevasta pellosta poistetaan järein keinoin puusto, vesaikko, puunkannot, juurakot ja kivet. Raivaaminen tapahtui ennen kuokkimalla, auralla, kirveellä, kangella ja lapiolla. Sittemmin räjähdysaineilla, kaivinkoneilla ja puskutraktoreilla. Nykyisin jo järeillä maatalouden koneillakin traktoreilla jyrsimen avulla, joka jyrsii kannotkin hienoksi silpuksi ja jauhaa maaperää jopa 30-40 cm:n syvyydestä. Lopputuloksena saadaan viljelyskelpoinen maaperä ja kunnon sato.
(lähteet: Wikipedia, www.mericrusher.com/fi/kayttokohteet/pellonraivaus)


Jer. 4:3-4 Näin sanoo Herra Juudan ja Jerusalemin asukkaille: -- Raivatkaa itsellenne uudispelto! Älkää kylväkö enää orjantappuroiden sekaan. [Hoos. 10:12, Matt. 13:7] Ympärileikatkaa itsenne Herralle kuuluviksi, ympärileikatkaa sydämenne, te Juudan ja Jerusalemin asukkaat! Muuten minun vihani leimahtaa teidän pahojen tekojenne tähden ja palaa kuin tuli, eikä kukaan voi sitä sammuttaa.

Nämä jakeet tuovat mieleeni sen, millainen ihminen on todellisuudessa syntiinlangenneessa olomuodossaan. Ihminen on kuin pettävä, upottava, viljelyskelvoton suomaa tai hoitamaton metsä täynnä kiviä, juurakkoja, vesaikkoa, orjantappuroita, puun kantoja ja kaatuneita puita.

Mutta näin ei tarvitse olla syntymästä kuolemaan asti. Meidän ei pidä tähän tyytyä Raamatunkaan valossa. Voimme tehdä parannusta. Annamme luvan Herralle raivata kelvoton maaperä kuohkeaksi ja ravinteikkaaksi, hyvää satoa tuottavaksi elinkelpoiseksi maaksi.

Miten raivata huono maaperä viljelyskelpoiseksi pelloksi? Sellainen uudispelto, josta kaikki kivet, juurakot, puusto, orjantappurat ja ihan kaikki on raivattu pois tieltä? Tähän tarvitaan Herramme Jeesus. Hän on se massiivinen traktori jyrsimineen, joka jyrsii ja jauhaa olemattomiin kaiken elinkelvottoman. Hän puhdistaa meidät pimeimpiä nurkkiamme myöten, koko syvyytemme huomioiden. Hän tekee työtään kuolinhetkeemmekin asti. Hän ei lepää, eikä torku. Hän näkee edessään meidät sellaisina kuin meidän täydellinen ja puhdas sielumme on. Siksi Hän ei lepää, vaan Hän jatkaa työtään meidän hyväksemme.

Isä Jumala on luonut sielumme. Sielun päämäärä on päästä Jumalan yhteyteen ja muuttua kirkkaudesta kirkkauteen Herran kuvan kaltaisuuteen. Meidän tulisi olla täydellisiä, niin kuin Isä täydellinen on.

Pyhä Henki kysyy minulta: ”Mitä luulet, Sirkka, saako Herra tehdä työnsä?” Herra ei saa tehdä työtänsä siten kuin pitäisi. Me emme anna siihen lupaa. Me haluamme hallita itse sitä elinkelvotonta suomaata tai aarniometsäksi muuttunutta metsää. Me pidämme kiinni tästä oikeudestamme. Jos Herra osoittaa jotakin isoa kiven järkälettä maastossa, että se pitää viedä pois. Silloin me haraamme vastaan ja istumme kiven päällä, ettei sitä vaan vietäisi pois. Me voimme kyllä hahmottaa, että kaikki ei ole ihan hyvin meidän Jumala-yhteydessämme, mutta me pelkäämme muutosta. Me haluamme lähtökohtaisesti pitää kaiken entisellään. Kaiken sen, minkä olemme vuosien varrella haalineet. Meillä on siihen rakkaussuhde. Tästä ja tästä en kyllä luovu.

Sitten me ihmettelemme, miksi meidän Jumala-suhteemme ei ole niin läheinen kuin pitäisi olla. Miksi emme saa siunauksia niin paljon kuin tuo toinen kristitty? Pitäisikö katsoa peiliin ja sen jälkeen vielä muistaa miltä näytti? Se, joka kuulee sanan mutta ei tee sen mukaan, on kuin mies, joka kuvastimesta katselee omien kasvojensa piirteitä. Hän kyllä tarkastelee itseään, mutta poistuttuaan hän unohtaa saman tien, millainen on (Jaak. 1:23-24). Onko sinulla Jumalan sijasta rakkaussuhde vanhaan luontoosi? Voisitko jo havahtua? Voisitko jo vihdoin herätä? Jos et anna mitään, et saa yhtään mitään. Jos annat kaikki Herralle, saat kaiken. Sinun rakkaussuhteesi vanhaan luontoosi pitää lopettaa. Se ei tuota satoa Herrallemme, koska kivet ja kannot ja ryteikkö vie maasta kaiken voiman.

Sielusi kaipaa pellon raivausta. Sen tunnistaa siitä, että jokin hiertää sinussa. Minä hahmotan sen sellaisena tilana tai varmana tietona siitä, että minun on välttämättä muututtava sellaiseksi ihmiseksi, jonka sieluni hyväksyy. Se on Jumalan luoma. Sielu on aarre siellä pellossa (ts. maailmassa), joka oli kätketty ja jonka mies löysi ja meni ja osti koko pellon (Matt. 13:44). Sielumme on kätketty meihin samalla tavalla sisimpäämme kuin aarre peltoon. Sielu on lihan ja pahan vastakohta. Huomioidessamme sielumme kaikessa, se voi hyvin ja sitä kautta sinä voit hyvin.

Sielu on siis kuin vanki meidän ihmisruumiissamme. Sielu on altavastaaja ja vanha luonto hallitsee, vaikka asian pitäisi olla päinvastoin. Jumalan tahto olisi, että sielu pääsee esiin ja vanha luonto kuolee. Vanha luonto on itse asiassa jo kuollut ristillä, mutta jos et sitä hahmota, niin et saa otetta kallisarvoiseen itseesi, sieluusi. Hänet voidaan nujertaa täysin. Pahimmassa tapauksessa sielusi paatuu ja kuolee ellei Herra tule väliin. On elintärkeää, että jo täällä maailmassa sielusi vapautuu vankilastaan, siitä orjan asemasta, mihin hänet olet työntänyt. Jos keskityt ulkoiseen elämääsi, olemukseesi, rahaan, valtaan, maineeseen, egoosi tai/ja rikkauteen, niin sielusi on pulassa.

Mistä sielusi pitää? Murheesta, kivusta ja kärsimyksestä. Miksi? Paavalikin puhui siitä, että hän on mielistynyt kurjuuteen. Siksi koska kun sinun ulkoinen olemuksesi, lihasi kärsii ja päivä päivältä menehtyy, niin sielusi uudistuu ja voimistuu. Kun puhuttelet, opetat, neuvot ja evankelioit ihmisiä ja sinusta tuntuu hyvältä itsessäsi, niin sielusi ei voi hyvin. Sinun omanarvon tunteesi nousee ja vaikka et sitä kenties huomaakaan, niin arvostat itseäsi taas piirun verran enemmän. Nostat itse itseäsi ja egoasi ylös jalustalle -ja painat siten rautakengissäsi muita ihmisiä alas. ”Kun kumarrat toista, niin samalla pyllistät toiselle”. Mutta se joka ylentää itsensä, se alennetaan. Ja sen lisäksi sielusi voi huonosti, hyvin huonosti. Sinä ahdistat itsearvostuksellasi ja vanhan luonnon mukaisilla tempauksillasi sielusi nurkkaan. Kun siis korotat oman vanhan luontosi, niin se mikä on ydinsinä, täydellinen -sen sinä valitset pitää unohduksiin vaipuneena nurkassa lyötynä. Näin se menee. Siksi sanon, että sinun pitää herätä. Et saa nukkua kuin ne viisi neitsyttä, joilla ei ollut enää öljyä lampuissaan, kun Herra tuli. Näetkö itsesi, mikä sinä olet vanhassa luonnossasi? Tämä on meidän kaikkien ongelma ellemme puutu siihen. Puutumme siihen niin, että rukoilemme henkemme hädässä ja sielumme pelastamiseksi vaikka näin:

Herra Jeesus tule ja raivaa minunkin ryteikköni elinkelpoiseksi.
Pelasta sieluni siitä vankilasta, mihin olen itse hänet halunnut ahdistaa.
Kiitos Herra, että teet mahdottomasta mahdollista.
Kiitos, että olet jo ristinkuolemassasi myös minun vanhan luontoni kuolettanut ja nyt olen valmis antamaan itseni Sinun käsiisi Herrani.
Kiitos ettet luovuta, vaan vaikutat senkin, että vastaan pyristelyni loppuvat tähän.
Haluan tuottaa Sinulle ja lähimmäisilleni hyvää ja puhdasta satoa.
Haluan, että Sinä vain, Pyhä Kaikkivaltias, saat kaiken kunnian.
Ja että saisin palvella vain Sinua, en mammonaa, enkä etenkään itseäni. Aamen.

Puhutaan sitten ympärileikkauksesta (jae 4). Vanhan testamentin mukaan ympärileikkaus piti tehdä kahdeksan päivän ikäiselle poikalapselle. Wikipedia sanoo ympärileikkauksesta näin: ”Usein suurimpana juutalaisena filosofina pidetty Moses Maimonides perusteli ympärileikkausta seksuaalisen halun ja kyvyn vähentämisellä moraalin korjaamiseksi sekä ryhmään sitouttamisella”.

Miksi sydänkin pitää ympärileikata? Matt. 15:19 Juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Tämä on ihmisen sydämen tila tässä maailman ajassa. Sydän pitää ympärileikata poistaen siitä halu ja kyky pahan tekemiseen, jotta uskoon tullessa meihin istutettu uusi luonto pääsee esiin. Vanhan luonnon on väistyttävä. Leikkauksen tekee Jumala. Tapahtuma pitää uskoa omalla kohdalla toteutuneeksi. Sydämen ympärileikkaus sitouttaa sinut Jumalaan ja muihin kristityihin. Kun sydän on ympärileikattu, niin se synkronoi sielusi kanssa. Se tarkoittaa taas sitä, että ensimmäisellä tilalla sydämessäsi on kolmiyhteinen Jumala ja että kunnioitat Häntä.

5. Moos. 10: 16 Ympärileikatkaa siis sydämenne -- taipukaa kuuliaisiksi Herralle älkääkä enää niskoitelko.


..Jatkuu seuraavalle sivulle