Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Ilo

Pyhä ehtoollinen, tekijä: Leonardo da Vinci, v. 1498

Johannes rakastaa Jeesusta 1(2)


Johannes ja hänen veljensä Jaakob, Sebedeuksen pojat, olivat Jeesuksen serkkuja. He olivat kalastajia. Jeesus kutsui heidät työhönsä ihmisten ”kalastajiksi”, levittämään evankeliumia. He halusivat sydämestään seurata Jeesusta. Johannes eli n. 6-100 jKr. Hän oli siis alle 30-vuotias Jeesuksen kuollessa. Johanneksen luonteesta ei ole paljon mainintoja. Jeesus kutsui veljeksiä Boanerges -nimellä, ukkosenjylinän pojiksi (Mark. 3:17). Nimitys liittyy siihen, kun opetuslapset olivat kulkeneet pitkän matkan ja saavuttuaan perille kohteeseensa, he havaitsevat, että eivät voikaan evankelioida, koska Samarian kansa ei ota heitä vastaan.

53 Kyläläiset kuitenkin kieltäytyivät ottamasta Jeesusta vastaan, koska hän oli matkalla Jerusalemiin.
54 Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes kuulivat tästä, he sanoivat: "Herra, tahdotko, että käskemme tulen iskeä taivaasta ja tuhota heidät [niin kuin Eliakin teki, 2. Kun. 1]?"
55 Mutta Jeesus kääntyi ja nuhteli opetuslapsia ja sanoi: "Te ette tiedä, minkä hengen omat te olette.
56 Ihmisen Poika ei tullut ihmisten sieluja kadottamaan vaan pelastamaan." Yhdessä he jatkoivat matkaa toiseen kylään (Luuk. 9:53-56).

Tämä on se hetki, jolloin ukkosenjylinän pojat näyttävät purkavan pettymyksensä sanoin. Kyseessä oli ns. sekakansa. Juutalaiset eivät seurustelleet samarialaisten kanssa. Jaakob ja Johannes olivat kulttuurinsa vankeja, heillä oli ennakkokäsityksiä, joka purkautui tässä sanoina. Lisäksi he olivat tulessa Jumalan Sanan puolesta.

Voimme olla varmoja siitä, että myös meillä on ennakkokäsityksiä lähimmäisistämme. Kyseessä ei jakeen 55 mukaan ole Pyhän Hengen toiminta. Jumalan sydämellä on kaikki aitavierenkin kulkijat, alkoholistit, varkaat, tappajat, eri seksuaalisen suuntautumisen omaavat lähimmäisemme, pahaa puhuvat ihmiset, väärin toimivat ihmiset. Kaikki. Meidän pitäisi havahtua siihen, että Jumala haluaa, että kaikki uskovat Jeesukseen Kristukseen. Tässä ei ole poikkeuksia. Ja aina, kun evankelioimme, niin emme jätä koskaan mitään ihmisryhmää pois ilosanoman piiristä. Evankeliumi on tarkoitettu kaikille. Herra Jeesus haluaa pelastaa kaikki ihmiset ikuiseen elämään.

Miksi pyhä ehtoollinen -maalauksessa on Jeesuksen rintaa vasten nojautuneena, naisen näköinen, opetuslapsi Johannes? Johannes nojaa Jeesuksen rintaa vasten, koska hän tukeutuu ja turvautuu Jeesukseen täydellä, puhtaalla sydämellä. Miksi taiteilija on halunnut näyttää Johanneksen naisen hahmossa? Taiteilija on nähnyt näyn, jonka hän kuvittaa tauluunsa. Näky on ollut niin vaikuttava, että vaikka taiteilija tietää, että Johannes oli mies, niin hän on sen toteuttanut maalauksessaan. Johannes kuvastaa maalauksessa sitä, mitä hän todellisuudessa oli: puhdassydäminen. Koska hän oli puhdassydäminen, hän sai nähdä Jumalan (Matt. 5:8). Jumalaa ei voi silmin nähdä, mutta kokea voi ja nähdä sisäisillä silmillä Hänen kunnianarvoisan luonteensa. Johannes näyttää kuvassa erityisen kauniilta. Hän oli hyvin kaunis sydämeltään ja sitä kautta sielultaan. Miksi näin? Hän oli aina valinnut oikein. Sen, mikä on oikein Jumalan silmissä.

Miksi Johannes osaa valita aina oikein? Hän näkee aina valon. Mikä se valo on? Herra Jeesus Kristus. Kun tulee valintatilanne, niin hänen puhdas sydämensä kyllä tietää, miten hän valitsee. Hän tuntee sydämessään sen, että hänen on toimittava tietyllä oikealla tavalla, koska hänen sydämensä sitä vaatii. Hänen sydämensä on kiinnittynyt Jumalaan, Kaikkivaltiaaseen. Hänen sydämensä vaatii sitä ja hänen lihansa muuta. Mutta vaikka hänestä tuntuu välillä melkein mahdottomalta noudattaa Jumalan tahtomaa, niin hän ei voi muuta kuin noudattaa sitä jopa oman lihansa kustannuksella.

Onko vaikeaa valita aina oikein? Ei ole. Toistan uudelleen: ei todellakaan ole! Se on aivan helppoa, mutta sinun pitää ensin tajuta syvällä sisimmässäsi, että Jumala on kunnianarvoisa auktoriteetti, maailman Luoja ja ylläpitäjä. Hän on Ykkönen. Meidän kaikkien pitää ymmärtää, että meillä on oma vastuumme lastemme ja lasten lastemme kasvatuksessa. Meidän tulee puhua heille Jumalasta, Isästä Kaikkivaltiaasta, joka rakastaa heitä enemmän kuin heidän omat vanhempansa. Lasten pitää oppia jo pienestä pitäen turvaamaan Häneen, joka on suuri, armollinen ja hyvä iankaikkinen Isämme.

Johannes muuttuu rutosti, paljon, paljon. Hän muuttuu, koska hän antaa luvan Herralle tehdä sen, mitä Herra katsoo olevan hänelle ja maailmalle hyväksi. On aina niin, että kun alat uskoa Herraan Jeesukseen, niin sinä muutut. On yhdentekevää, täysin yhdentekevää, millainen sinä olet aikaisemmin ollut. Jos annat tämän maallisen elämäsi Herralle kokonaan, niin hän tekee sinusta jalon astian, kultaisen astian, hyvää käyttöä varten.
Millainen astia Johanneksesta tuli? Häntä kutsuttiin rakkauden apostoliksi. Hän puhuu paljon rakkaudesta, sillä Jumala on Rakkaus. Siitä pitääkin puhua, koska se on kaikki.

Raamatussa kerrotaan, että Johannes ja Jaakob halusivat istua Herran Jeesuksen oikealla ja vasemmalla puolella taivaassa ja äitikin oli mukana sitä kysymässä. Näistä kolmesta tiedämme, että he seurasivat Jeesusta. Tämä kysymys ja tieto siitä, että Johannes nojasi aterioilla Jeesuksen rintaa vasten tuovat esiin sen, että he olivat luopuneet elämästään ja halusivat elää lähellä Jeesusta. Nojautuminen kuvastaa myös sitä, että Johannes nojautui ja uskoi sen, mitä Jeesus opetti ja toteutti sitä elämässään konkreettisesti ja sydämen halulla. Jeesus ei pakota ketään nojautumaan Häneen, mutta toivottavaa se olisi. Se on välttämätöntä, että sisäisesti itse asiassa ymmärtäisi, mitä Herramme meiltä haluaa.

Nojata johonkuhun tarkoittaa suomisanakirjan mukaan: luottaa, uskoa, turvata, lepuuttaa (ts. olla levossa), rakentua jonkin perustalle. Johannes rakasti Herraa Jeesusta ja Hänen käskynsä eivät ole silloin vaikeaa noudattaa. Sen sijaan, jos et rakasta, et myöskään nojaa, et turvaudu ja käskyt ovat vaikeat noudattaa. Itse asiassa se on mahdotonta, koska sydän pitää olla mukana. Tällöin me toisessa ääripäässä nojaudummekin ”Juudakseen”, johonkin ystäväämme sen sijaan, mutta sen myötä koemme aina karvaan pettymyksen, koska ihminen on itsekäs ja vaillinainen ilman Herraa Jeesusta. Tässä toisessa vaihtoehdossa sinun ominaisuutesi on väistämättä lakihenkisyys, vain rakkaus suojaa siltä!

On erityistä, että nuori Johannes tunsi Jeesuksen jo niin läheisesti, ei vain sukulaissuhteensa vuoksi, vaan hän tunnisti Jeesuksen Jumalallisuuden jo nuorena. Hän oli yhdessä veljensä Jaakobin ja Pietarin kanssa kirkastusvuorella. Siellä Jeesuksen muoto muuttui. Hänessä tapahtui muodonmuutos kirkkauteen. (Matt. 17:1–2 Mark. 9:2). Jeesus halusi, että Pietari ja Sebedeuksen pojat ovat näkemässä tämän näyn. He näkivät Jeesuksen valon, hänen Jumalallisen luontonsa. Jeesus otti nämä kolme miestä mukaansa, koska hän näki, että he edistyvät paljon uskossaan, koska heidän sydämensä oli omistautunut hänelle ja rakastivat häntä. Nuori ikä ei ollut este edistymisessä uskon tiellä. Johannes kyllä tunsi kirjoitukset. Raamattu antaa ymmärtää, että Jeesuksen veljet eivät huomanneet Jeesuksen merkitystä kuin vasta hänen kuolemansa jälkeen. Se, että elää lähellä toista voi sokeuttaa ihmisen. Ihmisen ulkoiset silmät ja ymmärrys ei aina tuo viisautta, viisauden tuo vain sisäinen ymmärrys. Johanneksella oli sisäinen viisaus ja ymmärrys Jeesuksen Jumaluudesta. Myös sinä voit nähdä Jeesuksen Jumalallisuuden, mutta se on vain sisäisillä silmillä nähtävänä. Jeesus on Jeshua Ha Mashiach.

Johanneksen evankeliumissa kerrotaan Jeesuksen sanoneen näin: ”Minä olen Isässä ja Isä on minussa” (Joh.14.). Jeesus tarkoitti, että hänen sydämessään asui itse Jumala. Siksi Jeesus oli niin rakkaudellinen. Jeesus vastasi: ”Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen” (Joh. 14:23). Tiedämme, että kun alamme uskoa, niin Pyhä Henki tulee meihin. Hän johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Pyhää Henkeä sanotaan myös Jeesuksen Hengeksi tai Jumalan Hengeksi. Jae 23 tarkoittaa Johanneksen kohdalla sitä, että koska hän rakasti Jeesusta, niin ensinnäkin Jumalan lakia ei ollut vaikea noudattaa, vaan helppo. Tämä siksi, että kaikki lähtee ja virtaa rakkaudesta. Johannes rakasti ja sitä kautta Jeesus ja itse Jumala tulivat hänen sydämeensä asumaan. Autuaita ovat puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan (Matt. 5:8). Nähdä tarkoittaa kokea, oppia tuntemaan paremmin Jumalan luonteen ja syvyyden. Johanneksen sydämessä asui itse Jumala, Kaikkivaltias. Se on mahdollista, kun ihminen on puhdassydäminen.

Johanneksen, Jaakobin ja Pietarin silmiä alkoi uni painaa raskaasti ja he nukahtivat kokonaista kolme kertaa, vaikka Jeesus herätteli heitä välillä ja olisi halunnut tukea heiltä, ystäviltään. Jeesus joutui kokemaan hylkäämisen rakkaiden ystäviensä kautta. Paimenen lauma hajotettiin ja paimen itse lyötiin maahan ja ristille. Hän on täysin yksin tästä eteenpäin. Ristillä hän kokee lisäksi Isänsä hylkäämisen. Jeesus tiesi tämän ennalta, mutta sen kokeminen on silti raskas isku. Herra Jeesus kantoi kaikkien ihmisten kaikki synnit. Myös niiden synnit, jotka hylkäsivät ja hylkäävät hänet ja myös niiden kärsimykset, jotka joutuvat muiden ihmisten hylkäämisestä kärsimään. Muista Jeesuksen reaktio: ettekö sen vertaa jaksa minun kanssani valvoa, vaikka tätä yhtä asiaa pyydän. Hän ajattelee: Olen tässä niin yksin! Mutta Jeesus ei voi, ei saata ajatella pahaa opetuslapsistaan, rakkaistaan, koska hänen piti olla synnitön. Hän ei siis voinut ajatella opetuslapsistaan pahaa. Opetuslasten syvä uni viittaa saatanan vaikutukseen. Ei Jumalan tahtoon. Tapahtuma satuttaa häntä, mutta hän ymmärtää siirtää katseensa Isäänsä, Jumalaansa. Häneen hän turvaa, hän rukoilee kauan. Hän on vain ihminen ja hän pelkää omaa kuolemaansa, kivuliasta sellaista. Hän rauhoittuu rukoiltuaan ja hän pääsee irti myös loukkaantumisen tunteestaan.

Kun Jeesus tullaan heti y.o. tapahtuman jälkeen vangitsemaan öljymäellä ja tuskien taival Golgatalle on alkamassa, niin opetuslapset jättävät hänet yksin ja pakenevat paikalta (Mark. 14:50). Miksi näin? Toki he aiheesta pelkäsivät sitä, että heidät myös vangitaan. Toinen syy on se, että kun vaikeudet alkoivat, niin he halusivat vetäytyä pois Jeesuksen luota. Opetuslapsilla oli ollut hyviä hetkiä Jeesuksen kanssa. Nyt mitattiin heidän halunsa seurata Jeesusta loppuun asti. Opetuslasten ansioksi voi sanoa, että he myöhemmin saatuaan Pyhän Hengen rohkaistuivat ja kestivät sen, että joutuivat juomaan saman maljan kuin Jeesus. Johannes kuitenkin eli noin 100-vuotiaaksi. Muut opetuslapset kuolivat väkivaltaisesti, moni ristiinnaulitsemisella.

Jatkuu seuraavalle sivulle..