Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Ilo

Pietari kieltää Jeesuksen, mutta Jeesus armahtaa hänet ja antaa suuren tehtävän

Pietari rakastaa Jeesusta


Puhutaanpa tänään siitä, miten tärkeää on kokonaan omistautua ja sitoutua Herralle Jeesukselle. Jos rakastat Häntä syvästi, niin annat kaiken muun elämässäsi mennä: pidät kaikkea muuta roskana (Fil. 3:8). Tätä on oikea sydämen tila ja asenne. Kerron tässä yhdestä sellaisesta miehestä, jolla oli tällainen sydän. Kerron Pietarista, Jeesuksen yhdestä opetuslapsesta, joka kuului 12 opetuslapsen joukkoon. Hän oli samanlainen kuin sinä ja minä: heikko, mutta Jeesuksessa Kristuksessa voimakas (väkevä). Tämä kirjoitus on kunnianosoitus Pietarille ja ylistystä Herralle Jeesukselle, joka mahdollistaa meidän muuttumisemme kirkkaudesta kirkkauteen. 

Taustaa:
Kun Jeesus joutui tuomittavaksi ja myöhemmin ristiinnaulittavaksi, niin Pietari oli seurannut taustalta, mitä hänelle tapahtuu. Kolme eri ihmistä tunnistaa Pietarin. Sen, että hän on ollut myös Jeesuksen kanssa läheisesti tekemisissä. Pietari tulee kieltäneeksi Jeesuksen kolme kertaa sanomalla ettei ole Jeesuksen opetuslapsi (Joh. 18.luku). Hän pelkää joutuvansa vangittavaksi, kuten Jeesus. Jeesus oli sanonut hänelle etukäteen, että "Totisesti: tänä yönä, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut." Pietari sanoi: "Vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä." Samaa vakuuttivat muutkin opetuslapset. (Matt. 26:34-35). Näin kuitenkin tapahtui, Jeesus oli myös profeetta. Pietari poistuu paikalta kiellettyään Jeesuksen kolmesti ja purskahtaa katkeraan itkuun.

Käsittelen jakeita: Joh.21:1-19. Mitä tapahtui myöhemmin? Pietari ja muita opetuslapsia on kalassa Tiberiaan järvellä. Tämä tapahtuu Jeesuksen kuoleman jälkeen. Jeesus ilmestyy heille rannalla ruumiillisessa hahmossa. Jakeessa 7 opetuslapset ovat veneessä ja Johannes sanoo Pietarille: "Se on Herra!" Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän kietaisi ylleen viittansa, jonka oli riisunut, ja hyppäsi veteen. Mieti sitä, että Pietari hyppää veneestä heti veteen, matkaa rannalle on noin 100 metriä. Hän toimii vaistomaisesti, ajattelematta asiaa sen kummemmin. Tiedätkö: hänellä on kiihkeä halu päästä Herraa lähelle. Herra on hänen johtotähtensä.

Kun hän on maissa, hän ei ryntääkään Jeesuksen luo, niin kuin hänen aikomuksensa ensi alkuun näyttää olleen. Hän auttaa ensin veneen maihin. Miksi hän kääntyy Jeesuksesta poispäin ja alkaa laskea kaloja? Hän laskee ne, koska kertomuksessa sanotaan, että niitä oli 153 kappaletta. Hänen innokkuutensa kohdata Herra häviää matkalla vedestä rantaan. Häntä hävettää. Hän on pettynyt itseensä pahan päiväisesti. Hän oli sanonut, että hän ei koskaan Jeesuksesta luovu vaikka muut sen tekisivätkin, eikä häntä koskaan kiellä (Matt. 26:33, 35). Mutta juuri niin hän oli tehnyt. Hän ajattelee, että hän on kelvoton, hänet on murrettu, hänet on rysäytetty alas maan pinnalle. Kerron lisää tästä asiasta hetken päästä.

Mitä hänen olisi pitänyt mielestäsi tehdä? Hänen olisi pitänyt mennä Jeesuksen luo, juosta hänen luokseen ja selvittää asia, jotta hänen syntinsä, syyllisyytensä ja ahdistuksensa olisivat poistuneet. Ristin luona paras paikka on.

Siionin kannel, virsi 244: Ristin luona kiusatulla, / langenneella vaivatulla / paras paikka on, paras paikka on. / Siksi älä koskaan lähde, / älä minkään synnin tähden / ristin luota pois, ristin luota pois. / Ristin luona ainoastaan synnin turmelusta vastaan voitto saatu on. / Ristin luona ainoastaan / Isä armahtavi lastaan, / rauhan julistaa, rauhan julistaa. / Ristin luona kiusatulla paras paikka on.

Mitä Jeesus tekee sen jälkeen, kun opetuslapset ovat syöneet pyytämiään kaloja? Hän armahtavi lastaan ja julistaa Pietarille rauhaa. Pietari paranee haavoistaan, kaikista haavoistaan.

Joh.21:15-17 kuuluu näin:
15 Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille: "Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset?
Pysähdytäänpä kuitenkin heti tähän. Mitä Amplified Bible sanoo tästä jakeesta? ..Do you love Me more than these [others do-with total commitmet and devotion]?" Ja suomeksi: Rakastatko Minua enemmän kuin nämä toiset (opetuslapset)? Rakastatko Minua täydellä sitoutumisella ja omistautumisella?"

Ja Pietari vastaa: "Rakastan, Herra", Pietari vastasi, "sinä tiedät, että olet minulle rakas." Jeesus sanoi: "Ruoki minun karitsoitani. Amplified Bible: "Yes, Lord; You know that I love You [with a deep, personal affection, as for a close friend]" Jesus said to him, ”Shepherd My sheep.”
Pietari vastaa rakastavansa Jeesusta sisimmästä kumpuavalla syvällä rakkaudella (vapaasti käännettynä)

16 Sitten hän kysyi toistamiseen: "Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua?” (täydellä sitoutumisella ja omistautumisella) "Rakastan, Herra (syvästi)", Pietari vastasi, "sinä tiedät, että olet minulle rakas." Jeesus sanoi: "Kaitse minun lampaitani."

17 Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi: "Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas ?" (täydellä sitoutumisella ja omistautumisella). Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä: "Olenko minä sinulle [really=todella] rakas?", ja hän vastasi: "Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas (rakastaa syvästi)." Jeesus sanoi: "Ruoki minun lampaitani.

Miksi Jeesus kysyy Pietarilta kolmesti, että ”Rakastatko sinä minua?” Luuletko sinä oi ihminen, että hän ei sitä tiennyt? Tietenkin tiesi. ”Hän ei tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on” (Joh. 2:25). Pietari on ahdistunut ja alakuloinen siitä, että hän on kieltänyt Mestarinsa kolme kertaa. Tuntuu, että hänen on vaikea keskustella Jeesuksen kanssa. Jeesus kysyy kysymyksensä, jotta Pietarin ajatusprosessi lähtee liikkeelle, että Pietari itse ymmärtäisi, mikä hänen omistautumisensa on Kristukselle: se on täydellinen! Hän rakastaa Jeesusta syvästi ja palavasti. Neljättä kertaa Jeesus ei enää kysy Pietarilta, koska Pietari tajuaa vihdoin, mitä Jeesus ajaa takaa. Joka kysymyksensä jälkeen Jeesus antaa saman tehtävän tälle ihmiselle. Se on tärkeä alkuseurakunnan paimenen tehtävä.

Herra tarvitsi suuren sydämen omaavan ihmisen suurta tehtäväänsä varten. Sillä ihmisen sydän on se, joka koetellaan ja Pietari läpäisi seulan. Se riittää, kun sydän sykkii Herralle.
Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari*, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita. [Nimi Pietari, kreikaksi Petros, pohjautuu sanaan 'kallio'.], näin sanoo Jeesus ennen kuolemaansa (Matt. 16:18).

Jeesus oli rukoillut Pietarin puolesta ennen pidätystään: Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi. Ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljiäsi (Luuk. 22:32). Jeesus tiesi, mitä tuleman pitää. Hänen tehtävänantonsa ei ole poistunut siitä, että Pietari hänet kielsi. Jeesus halusi, että Pietari kaatuu. Mutta Jeesus tiesi, että Pietari selviää rysähdyksestä. Hän tulee nousemaan ahdingostaan ja tekemään sen, minkä Herra haluaa. Ja mitä hän itsekin kiihkeästi haluaa. Se on hänen sielussaan valmiina avautumaan hänelle. Muistathan kuinka innostunut Pietari oli Jeesuksen opetuslapsena? Pietarin omavoimaisuus ja itseriittoisuus oli kitkettävä juurineen pois: hänen oli tyhjennyttävä, jotta Pyhä Henki voisi toimia pidäkkeettömästi. Sille, jolle on paljon annettu, paljon vaaditaan.

Mitä Raamattu sanoo asiasta? Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää (Joh. 12:24).

Tästä syystä Jeesus siis antoi hänen itsetuntonsa romahtaa. Pietari ei sen jälkeen kuvitellut itsestään enää mitään. Hän oli kuin nisun jyvä, joka kuolee ja alkaa sen jälkeen itää uutta vartta. Hän tiesi että hän on itsessään, lihassaan heikko ja mahdoton. Mutta kun ihminen ymmärtää täysin oman tilansa, niin Herra saa tehdä työnsä. Ihminen lakkaa estämästä Hänen työtään. Ihminen antautuu Jeesukselle täysin. Näin Pietarille tapahtui. Samalla kun Herra rysäyttää Pietarin alas itsevarmuudestaan, niin hän tulee paikalle ja parantaa Pietarin haavat. Nyt Pietari on koulutettu Herran työhön. Hän rakastaa ja ruokkii Jeesuksen karitsat ja lampaat ja pitää heistä huolen pimeänä ja sateisena päivänä. Pietari tekee tämän kaiken Jeesuksessa Kristuksessa.

1. Piet. 5:2-3
2 Kaitkaa sitä laumaa, jonka Jumala on teille uskonut, älkää pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, älkää myöskään alhaisesta voitonhimosta, vaan sydämenne halusta.
3 Älkää herroina vallitko niitä, jotka teidän osallenne ovat tulleet, vaan olkaa laumanne esikuvana.


Nämä ovat Pietarin omat sanat. Hän teki, mitä teki sydämensä halusta.

Kun Jeesus oli antanut tehtävänantonsa Pietarille, niin hän varoittaa sen lisäksi Pietaria seuraavissa jakeissa näin: Joh. 21:18-19
18 Totisesti, totisesti: Kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo."
19 Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi: "Seuraa minua."

Jatkuu seuraavalle sivulle ->