Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Ilo

Jumalan sydän 1(2)


Ja minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne, ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan heille lihasydämen, niin että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani ja pitävät ne; ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.

Mutta joitten sydän vaeltaa heidän iljetystensä ja kauhistustensa mieltä myöten, niitten vaelluksen minä annan tulla heidän oman päänsä päälle, sanoo Herra, Herra
(Hes. 11:19-21, -38 käännös).

Mikä tämä jakeessa 19 mainittu yksi sydän on? Se on Jumalan sydän. Kun uskot Jeesukseen Kristukseen, niin olet Jumalan sydämellä. Kaikilla uskovilla on tämä yksi yhteinen sydän, Jumalan.

Yksi sydän on ykseyttä. Ykseyttä parhaimmillaan. Jumala on luonut meidät Jeesuksessa Kristuksessa, häneen ja hänen kauttaan. Jumala on joka hetki meidän kanssamme. Hän ei nuku, eikä torku. Hänen silmänsä alati näkevät meidät. Hän huolehtii meidän hyvinvoinnistamme ja kasvatuksestamme.
Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella (Jes. 55:8-9).
Hän tietää, mikä sinulle on parasta kaikissa tilanteissa. Hän näkee ennalta, mitä sinulle tapahtuu, mitä valintoja teet. Ja mikä niiden kautta on oman sydämesi tila.

Hänen sydämensä tuntee sinun kaikki kipusi ja tuskasi. Se, mikä sinua riistää ja raastaa -sen Hän tuntee myös sydämessään. Hän tuntee kaikki sydämessään. Hänen sydämensä särkyi, kun Jeesus vietiin ristille. Hän oli Jeesuksessa silloin, kun hän alkoi joutua tuskaan, ennen vangitsemistaan. Silloin, kun Jeesuksen tuska purkautui verisinä pisaroina öljymäellä (Luuk. 22:44). Silloin kun yksi hänen ystävistään, Juudas, petti hänet. Silloin, kun lainvalvojat tulivat vangitsemaan Jeesuksen, viattoman. Silloin kun he veivät hänet syytettäväksi, hakattavaksi, syljettäväksi, ruoskittavaksi ja lopulta verisenä taivaltamaan tiellä Golgatan. Silloin kun hänet ristiinnaulittiin. Hän, Jumala kärsi ja itki yhdessä Jeesuksen kanssa. Jeesus sanoo ristillä: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? (Matt. 27:46) Mutta ei Jumala häntä hylännyt, Hän oli Jeesuksen kanssa, vaikka hän ei sitä tuntenut juuri sillä kuoleman hetkellä.

Samoin on sinun laitasi: Isän sydän ei jätä sinua koskaan. Se on mahdotonta. Olisi hyvä, jos ymmärtäisimme sen, mitä se tarkoittaa. No mitä se tarkoittaa sinulle? Jos et vielä usko Jeesukseen Kristukseen, niin ala ottamaan heti selvää, kuka hän oli ja on. Tämä siksi, että se on iankaikkiseksi parhaaksesi. Et voi hukata aikaa hetkeksikään. Nyt on juuri oikea aika. Ei sitten joskus, vaan nyt. Ei ole itsestään selvää, että ymmärrät myöhemmin tarttua Hänen käteensä. Meillä on etsikkoaikamme. Ja kestää aikansa ennen kuin sisäistät kunnolla Jumalan sanaa. Pyhä Henki opettaa sinua hitaasti ja kauniisti sinun ainutlaatuisen persoonallisuutesi huomioiden. Prosessissa pysyt itsenäsi, ainutlaatuisena, mutta muutut paljon sisäisesti ja omaksi itseksesi Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on luvannut olla sinun kanssasi kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matt. 28:20)

Raamattu kuvaa myös sitä, kuinka Jeesus on pää ja me uskovat Hänen ruumiinsa jäseniä. Jäseniä, jotka ovat kaikki erilaisia, yksilöitä ja joilla on oma tehtävänsä. Kaikkia tarvitaan. Ruumiissa on yksi sydän. Jumalan sydän. Osaammeko hahmottaa ja ymmärtää, mitä se tarkoittaa käytännössä? Olemme yhteydessä Jumalaan ja Jumalan rakkaus vaikuttaa meihin kaikkiin. Miten me oppisimme tuntemaan Jumalan sydämen? Me opimme tuntemaan sen Jeesuksen kautta. Jeesus sanoo Matt. 10:40 Joka ottaa minut tykönsä, ottaa tykönsä hänet [Jumalan], joka on minut lähettänyt.

Mitä ykseys on? Se on sitä, että olemme yksi. Yksi on enemmän kuin osiensa summa. Siinä on voima. Sen voima perustuu hallittuun ja haluttuun yhteistoimintaan. On yksi sydän, yksi pää ja yksi ruumis. Ketkä kuuluvat tähän kalliiseen ykseyteen? He, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Hän on ruumiin pää. Hän johtaa ja johdattaa meitä, jotka uskomme Häneen. Olemme antaneet Hänelle luvan johdattaa ja auttaa meitä. Ruumis on Häneen uskovat ihmiset. Hän pitää myös koossa ruumiin jäsenet. Hän on sen liima, yhdistävä tekijä. Ruumiissa on yksi sydän, jonka kautta verenkierto tapahtuu. Verenkierto on Herran Jeesuksen. Mutta sydän Jumalan. Kristuksen ruumiissa on myös uusi Henki tarkoittaen Pyhää Henkeä, joka on meille kristityille yhteinen.

Se, että olemme yksi ykseydessä tulee ilmi ainakin näissä Raamatun teksteissä: Ap.t. 9:4 Jeesus sanoo Saulille, joka on vainonnut kristittyjä: Saul, Saul, miksi vainoat minua? ja Matt. 25:40 Kuningas [Jeesus] vastaa heille: Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.

Mitä yksittäiselle ihmiselle tapahtuu uskoon tullessa? Sinulle annetaan tunteva, elävä lihasydän vanhan kivisydämesi tilalle. Lihasydämesi on lahja sinulle Herralta, se reagoi herkkyydellä Jumalan sanaan. Sen lisäksi sinulle annetaan Pyhä Henki, joka opettaa sinut tuntemaan paremmin Kristuksen Jeesuksen ja hänen ristintyönsä merkityksen ja syvyyden. Hän johdattaa sinut kaikkeen totuuteen. Oletko valmis?

Kallisarvoisen lahjasi, lihasydämesi, lisäksi saat vielä sydämen, joka kuuluu Kristuksen ruumiiseen. Sydän on Jumalan. Sydän sykkii kaikkien meidän hyväksemme. Ei ole mitään, mitä Jumala ei tietäisi. Olemme Hänen edessään alastomia, niin kuin sanotaan Raamatussa -tarkoittaen sitä, että mikään ei ole piilossa Hänen katseeltaan. Hän on kaikkitietävä ja Kaikkivaltias Isämme. Abba. Hänen sydämessään ei ole mitään pimeyttä. Hänen sydämensä on kokonaan puhdas, kultainen. Hän on valmis antamaan sydämensä sinullekin, joka mietit kääntyäkö Herran puoleen.

Ja mikä parasta: Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta (Room. 5:5). Itsestämme emme löydä rakkautta, mutta sekin lahjoitetaan meille kaikille Jeesuksessa Kristuksessa. Jumalan rakkaudesta meihin ammennamme rakkautta muihin ihmisiin, lähimmäisiimme. Lahjaksi olette saaneet -lahjaksi antakaa...kesken -> jatkuu seuraavalla sivulla