Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Ilo

PARANNUKSENTEKOA?


Room. 3:23 "sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta"

1. Kor. 6:9-11 "Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät. Tällaisia jotkut teistä olivat ennen [ennen uskoontuloa -amplified Holy Bible], mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta. "

1. Kor. 6:18-19 "Pysykää erossa haureudesta! Kaikki synnit, joita ihminen tekee, kohdistuvat muualle kuin hänen ruumiiseensa, mutta siveetön teko osuu ihmisen omaan ruumiiseen. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne," (Lue miel. myös 1. Kor. 6:12-20)

Mietimme ensin jakeita Room. 3:23. Ensiksikin: me kaikki olemme syntisiä ja teemme syntiä. Jumala on Pyhä. Hän ei voi mitenkään hyväksyä tekojamme. Tarvitsemme joka ainoa Jeesuksen välimieheksemme, syntiemme sovittajaksi. Hän auttaa meitä myös pääsemään helmasynneistämme. Ei ole ketään, joka tekisi hyvää, ei yhden yhtäkään. Kaikki ovat poikenneet pois Herran tieltä (Room. 3). Laulujen laulukin sanoo, että morsian (Jeesukseen uskova) on musta. Musta ja likainen rikkomuksissaan. Entä parannuksen teko? Riittääkö se, että meillä on välimies, mutta emme itse yritä muuttaa itseämme? Uusi Tie -lehdessä oli joskus artikkeli, jossa eräs henkilö sai hirveän synnintunnon. Hänen oli mentävä heti papin puheille. Hänestä tuntui, että hänen oli saatava synninpäästö. Näin voi käydä, kun kohtaamme omat syntimme Pyhän Jumalan edessä. Synnintunto lisää katumusta ja sitä kautta käytös voi muuttua.

Yritän nyt pohtia jakeita 1. Kor. 6 käytännön kannalta. Miten näitä jakeita tulisi lukea? Mitä me ymmärrämme näistä jakeista? Saako syntisiä vihkiä kirkossa? Me olemme kaikki syntisiä eli kyllä saa. Onko 1. Kor. 6:9-10 mukaan miesparit jokin erityinen ryhmä syntisiä, joita ei saa vihkiä kirkossa? Jos näin ajattelet, niin miksi? Eikö ole hyvä, että meillä kaikilla on yksi luotettava kumppani, jonka kanssa haluamme koko loppuelämämme viettää?
Tähän liittyy Korinttolaiskirjeestä myös jakeet 11-20, joita käsittelen hetken päästä sillä ymmärryksellä, mikä minulle on annettu. On hyvä, jos itse kritisoit ja arvioit aina lukemaasi. Ei sillä perusteella, miltä sinusta tuntuu, vaan sillä perusteella, mitä Raamattu sanoo asiasta. Raamattu on totta, mutta osaanko/osaatko tulkita sitä oikein?

Entä toinen rakkauden kaksoiskäskystä? "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi". Kaikki ihmiset, jotka kohtaan, ovat minun lähimmäisiäni. Pyhä Jumalakin rakastaa kaikkia ihmisiä. Tässä ei ole ketään poikkeusta. Jumalan sallima lammasaitaus on suuren suuri. Mutta me ihmiset rakennamme lakihenkisyydessämme tämän aitauksen sisälle omia pikku aitauksiamme. Tämä ja tuo on hyväksyttyä. Ja tuo taas ei. Lyömme Raamatulla ja kiihkollamme toisia ihmisiä päähän ja kuvitellulla tiedollamme olla kaikessa oikeassa. Haluaako Jumala tätä? Riitoja?

Muuttuuko ihminen, kun hänestä tulee kristitty? Ehdottomasti kyllä. Oletko kuullut alkoholisteista, jotka pystyvät jättämään alkoholin jopa yhtäkkiä? Se ei ole sinulle itsellesi mahdollista, mutta Pyhälle Hengelle kyllä. Tässä omalla kohdalla koettua: pessimististä tuli optimisti, numeroihmisestä rakkaudellinen, ilo on lisääntynyt eksponentiaalisesti ja anteeksiantaminenkin onnistuu Jeesuksen kautta ja avulla. Me kristityt muutumme kirkkaudesta kirkkauteen Jeesuksen kuvan kaltaisuuteen. Luemme Raamattua ja se on elävää sanaa, joka muuttaa meitä. Kaikki 1. Kor. 6:9-10 jakeissa olevat syntiset voivat muuttua. Mutta heidän pitää itse haluta sitä.

Pyhä Henki ei voi muuttaa ihmistä, ellei hän tunne itseään syntiseksi tai ei tunne tekevänsä mitään pahaa. Ensin se pitäisi kohdata. Eikö olisi hyvä, että totuus tulee ilmi? Eikö olisi hyvä, että sokeat silmäsi saisivat näkönsä? Pyhä Jumala ei hyväksy syntisiä tekoja, se ei ole mahdollista. Mutta juuri sinua Hän rakastaa. Hän haluaisi, että turvaudut välimieheesi Jeesukseen, jotta Hän voisi auttaa sinut iankaikkiseen elämään Hänen yhteydessään. Pelkkä usko Jeesukseen riittää, vrt. Jae 11, mutta jae 12 kuuluu tähän myös. Me emme saa antaa minkään vääryyden hallita meitä. Me emme voi olla minkään vääryyden orjuuttama.

Voit sanoa, että en voi onnistua, olen yrittänyt, mutta en pysty. Antaisitko Pyhän Hengen vaikuttaa sinussa niin, että tämä mahdollistuisi? Raamattu on Pyhän Hengen työkalu.

Hän muuttaa sinua joko nopeasti tai pikku hiljaa riippuen sinusta itsestäsi. Se riippuu siitä annatko sydämessäsi Hänelle luvan. Minä itse annoin Herralle vapaat kädet tehdä mitä vain. Halusin olla Hänen palvelijansa. Olla hyödyksi Hänelle ja kaikille ihmisille. Hän mursi minut kuin saviastian. Minun vanha ihmiseni meni palasiksi, sirpaleiksi. Mutta minä nousin! Minun uusi ihmiseni Jeesuksessa Kristuksessa nousi kuin feenikslintu tuhkasta. Vakuutan sinulle, että se kannattaa. Sinua kannattelee Iankaikkisen Jumalan, Abban kädet! Hän pitää sinusta huolta ja rakastaa sinua. Ja sinä tunnet sen! Omahyväisyytesi ja itsesi korostamisen tarpeesi ja syntielämä kuolevat ja uusi tulee tilalle. Omanarvon tunteesi alkaa kasvamaan ajan myötä. Mutta nyt se on vakaalla, totuuden mukaisella pohjalla. Sinusta tulee seesteinen, rauhallinen ihminen. Herra tuo elämääsi kaiken. Menetät kaiken ja saat aivan kaiken. Tämä on elämän suuria vastakohtaisuuksia. Mustasta, syntisestä ihmisestä tulee Herralle ja lähimmäisilleen puhdas, otollinen ja hyödyllinen Jeesuksen Kristuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta.

Palataanko y.o. Raamatun jakeisiin? Mitä jos on avionrikkoja tai avosuhteen rikkoja? On vaikkapa kristitty, mutta rikkoo avion ja menee uudelleen naimisiin. Pohdin tätä asiaa toisesta näkökulmastani blogissani "Ykseys". Tähän liittyy jakeet 18-19. Usko Jeesukseen riittää. Pyhä Henki puhdistaa sinut aviorikoksesta. Mutta sillä on seuraamuksensa. Minusta sinun pitäisi nähdä asia Jumalan näkökulmasta. Jumala on halunnut johtaa sinut yltäkylläiseen elämään. Mutta se ei toteudukaan nyt aivan puhtaasti. Ruumis on Pyhän Hengen temppeli eli Pyhän Hengen toiminta häiriintyy jollakin tavalla. Hän ei voikaan toimia sinussa siten kuin halusi ja haluaisi. Mutta nyt sinulla on puoliso, joka on sinulle rakas. Tukeudu siihen. Herra rakastaa sinua yhtä paljon kuin ennenkin. Herra on sama eilen, tänään ja huomenna. Hänen rakkautensa sinua kohtaan ei voi vähetä. Hän haluaa, että tämä uusi liittosi kestää elinikäsi. Silläkin on omat siunauksensa.

Miksi Raamattu on täynnä ohjeita, opastuksia ja lakia siitä, miten meidän tulisi olla ja käyttäytyä? Se johtuu siitä, että me emme muuten käsitä, millaisia me olemme. Raamattua lukiessamme havaitsemme omat syntimme ja puutteemme. Mutta myös vapautuksen niistä. Jumalan armo kestää iankaikkisesta iankaikkiseen (Ps. 103:17). Ei Jeesus tullut terveitä parantamaan, vaan syntisiä, eikä syntisiä tuomitsemaan, vaan pelastamaan (Mark. 2:17, Joh. 3:17).

Me kristityt emme myöskään voida tuomita ketään. Syntinen ei voi tuomita toista syntistä. Musta on musta. En ollut syntiinlangenneessa luonnossani yhtään sen puhtoisempi kuin kukaan muukaan. Mutta Jeesuksessa Kristuksessa olen puhdas, koska Jeesuksen puhtaus luetaan minunkin hyväkseni. Nyt kelpaan Jumalallekin, mutta vain Jeesuksen kautta.

Entä nämä kaikki 1. Kor. 6:9-10 mainitut synnit? Jeesus on kantanut kaikkina aikoina, kaikkien ihmisten kaikki synnit. Mutta entä Sodoma ja Gomorra? Herra sanoi, että valitushuuto Sodoman ja Gomorran asukkaiden takia oli suuri ja heidän syntinsä hyvin raskas (1. Moos. 18:20). Myös kolme miespuolista enkeliä haluttiin raiskata toisten miesten toimesta (1. Moos. 19:5). Silloin Jumala hävitti kokonaan nämä kaupungit. Ilmeisesti väkivalta sai Jumalan toimimaan. Milloin siveetön teko muuttuu Jumalan silmissä anteeksiantamattomaksi synniksi? Ainakin 1. Kor. 6:12 viittaa kenties tämänkaltaiseen asiaan: "älä anna minkään hallita itseäsi". En saa antaa pahalle tai väkivallalle hallintavaltaa. Sen sijaan meidän pitää kuulla Pyhää Henkeä ja toimia sen mukaan.
Mitä jos askel askeleelta menemme väärille poluille? Vanhassa testamentissahan on kerrottu Saulista, ensimmäisestä Israelin kuninkaasta, josta Pyhä Henki joutui väistymään, koska Saulin syntimäärä ylittyi. Hän teki niin kuin itse katsoi parhaaksi ja se vei hänet lopulta täysin harhaan. Hän teki jatkuvasti väärin, yhä uudelleen.

15.jae kertoo myös siitä, että meidän ruumiimme ovat Kristuksen ruumiin jäseniä ja sillä on vaikutuksensa sitä kautta kaikkiin meihin kristittyihin. Herra on ruumiinkin valtias ja vaikuttaa ruumiimme ylösnousemiseenkin. Ruumis on Pyhän Hengen temppeli. Pyhä Henki vaikuttaa aina kristityssä Jumalan mieleistä tekoa. Emme saa eksyä. Jeesus Kristus on tehnyt puolestamme kaiken. Emmekö me voisi puolestamme rakastaa Jumalaa niin paljon, että teemme sen, minkä Raamattu kehottaa?

On jotakin käsittämätöntä, että ihminen, joka on täysin turmeltunut jo syntyessään, että hänestä kuoriutuu Pyhän Hengen voimasta, vanhan luonnon kuoleman kautta, Luojaa ylistävä Luojan luotu. Se tulee esille väistämättä. Tällainen ihminen on särjetty, särjetty aina monta kertaa. Hän haluaa sitä, mitä hänen Luojansa haluaa. Miten mustasta "kuukautisrätistä"(ilmaisu VT:ssä) voi tulla puhdas? Hän haluaa jättää syntielämänsä taakseen, koska Herran tahto on tärkeämpää kuin hänen oma tahtonsa. Se merkitsee hänelle enemmän. Tässäkin tulee elämän ristiriitaisuus esille. Et voi eheytyä ellei sinussa tapahdu särkymisiä. Eheytyminen on Herrassa Jeesuksessa. Hän on kuin magneetti, joka vetää sinua puoleensa.
Ja tiedätkö sen Raamatun jakeen, jossa sanotaan, että "Autuas se, jolla on vanhurskauden nälkä ja jano, hänet ravitaan". Se joka kaipaa syvästi Jeesuksen vanhurskautta, miettii sitä päivästä päivään, hänen sielunsa tyydyttyy Herran muotoa katsellessa. Parempi on, kun jätät kaikki sen taaksesi, mitkä teot Herra haluaa sinun hylkäävän. Jumala on luonut sinut yhteyteen kanssaan. Hän riemulla riemuitsee sinusta, kun sinä halukkaasti tuhlaat Häneen rakkauttasi. Se, että täytät Hänen toiveensa, ohjeensa ja käskynsä mielihyvin, on Hänelle suloisena tuoksuva uhri. Hänen käskynsä eivät ole raskaat noudattaa, koska teet sen mielihyvin.

Betaniassa asui eräs Maria. Marialla oli tapana istua Jeeasuksen jalkojen juuressa ja kuunnella hänen opetuksiaan. Eräänä päivänä Maria ottaa alabasteripullon ja voitelee sillä Jeesuksen. Hän tyhjentää koko pullon. Pullo oli erittäin kallista. Raamatun mukaan voi päätellä, että Maria ei ollut todellakaan rikkaasta perheestä, päinvastoin. Hän halusi tuhlata rakkauttaan Jeesukseen. Me tuhlaamme rakkautta itseemme ja perheeseemme. Me emme sijoita Jeesukseen, vaan me sijoitamme itseemme ja huvituksiimme. Ja olemme rikkinäisiä ihmisiä, aina menossa. Emme uskalla pysähtyä ja tehdä tiliä elämästämme. Minne olemme näillä valinnoillamme menossa? Olemme vastuussa tekemisistämme Jumalalle. Mitä Hänelle sanomme? Syljemmekö Häntä? Hän tietää meistä kaiken. Kaikki kipumme ja tuskamme. Meidän ei tarvitse kuin ojentaa kätemme Hänen puoleensa. Voisimmeko alkaa valitsemaan toisella tavalla? Parannuksen tekohan tarkoittaa suomeksi myös sitä, että ajattelee toisin, sanoi Mika Waltarikin. Jos olet ajatellut koko elämäsi jollakin tavalla, etkä ole elämääsi tyytyväinen, niin voisitko ajatella, että alat nyt, nyt heti muuttamaan elämäsi suuntaa antamalla sen Luojasi käsiin. Kokonaan. Käänny Hänen puoleensa, rukoile, että annat Hänelle vapaat kädet tehdä sinun elämässäsi, mitä tarvitsee, jotta voisit muuttua.

Jeesus on Herra.
(alkuseurakunta n. 30 jKr)