Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Rakkaus Raamattuun

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." (Joh. 14:6)

Ilo

 

(teksti on jatkoa otsikolle Jeesuksen ristiinnaulitseminen, sivulla Jeesus ristillä)

JEESUKSEN HAUTAAMINEN JA YLÖSNOUSEMINEN

Opetuslapsi, nimeltään Joosef (arimatialainen), otti ruumiin alas ristiltä, kääri sen puhtaaseen liinavaatteeseen ja pani sen kalliohautaan, joka oli alun perin hänelle itselleen tarkoitettu. Viikon ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naisia meni haudalle voidellakseen Jeesuksen. He löysivät vain tyhjän haudan, kivi haudan suulta oli vieritetty pois. Raamatun mukaan haudalla oli enkeleitä. Magdalan Maria kiiruhti kertomaan opetuslapsille, että Jeesus ei ollut enää haudassa, vaan hän oli nähnyt Jeesuksen ylösnousseena. Ensin opetuslapset eivät tahtoneet uskoa sitä, mutta jotkut kiirehtivät sitten haudalle itsekin toteamaan asian: Jeesus ei ollut haudassa. Käärinliinat olivat sen sijaan haudassa jäljellä. Jeesusta ei paikalla näkynyt. Jeesushan oli sanonut ennen kuolemaansa, että hän nousee ylös kuolleista kolmen päivän kuluttua.

Jeesus osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän ilmestyi ihmisille useasti neljänkymmenen päivän aikana ennen kuin hänet otettiin taivaaseen (Ap.t. 1.luku) ja Pyhä Henki vuodatettiin ihmisiin ylösnousemisen jälkeen (Ap.t. 2. luku). "Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli viidellesadalle veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille." (1.Kor. 15:6-7)

Ennen taivaaseen nousuaan Jeesus puhui opetuslapsilleen ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti" (Matt. 28:18-20). Ja Hän sanoi heille myös: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen" (Mark. 16:15-16). Tässä Raamatun jakeessa viitataan siihen, että Jumala on asettanut Jeesuksen elävien ja kuolleiden tuomariksi (vrt. uskontunnustus). Sitten Jeesus astui ylös taivaaseen. Jeesus on todellinen ihminen ja todellinen Jumala yhdessä persoonassa.

Apostoli Paavali kertoo 1. Kor. 15, että koska Kristus on herätetty kuolleista, niin myös muut kuolleet herätetään. On kuolleiden ylösnousemus. Jeesus on voittanut kuoleman. Jeesus sanoi: "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin" (Joh. 11:25). Kristitylle kuolema on voitto: ikuinen elämä Jumalan yhteydessä.

Millainen on sitten ylösnousemusruumis? Taivaassa saamme uudenlaisen, muuttuneen ruumiin. Esikuvana voisi pitää Jeesuksen ylösnousemusruumista. Ylösnoussut Jeesus voitiin tuntea. Hänellä oli aineellinen ruumis (luita ja lihaa), sovituksen jäljet näkyivät. Hän söi ja joi. Hän puhui ja opetti edelleen. Hänellä oli hengellinen ruumis. Hän ei ollut aikaan, eikä paikkaan sidottu. Paavali puolestaan käyttää kuvaa viljan siemenestä, kun hän puhuu ylösnousemusruumiista. Siemenhän mätänee maassa, mutta siitä nousee uusi korsi ja uudet tähkät, kullekin lajinsa mukaan. Voit lukea siitä itse enemmän Raamatusta 1. Kor. 15:35-49.

Room 4:25 "Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden." Millainen on vanhurskas ihminen? Hän on oikeamielinen ja syytön Jumalan edessä. Hän on Jumalalle kelpaava. Vanhurskauttaminen taas tarkoittaa syyttömäksi julistamista. Luterilaisissa Tunnustuskirjoissa sanotaan: "Vanhurskauttaminen merkitsee siis tässä yhteydessä vanhurskaaksi ja synnittömäksi julistamista ja synnin iankaikkisesta rangaistuksesta vapauttamista. Vanhurskautus tapahtuu Kristuksen vanhurskauden perusteella; tämän Jumala lukee uskovan hyväksi.” Voit toki ajatella, että olet elänyt hyvän elämän ja että teet hyväntekeväisyyttäkin. Voit ajatella jopa, että olet vanhurskas Jumalan edessä. Mutta Raamatun mukaan näin ei ole. Me kaikki tarvitsemme aina Jeesuksen sovitustyön. Pyhä Jumala haluaa aina välimieheksemme Jeesuksen Kristuksen. Se on ikuisen elämän edellytys taivaassa. Ja Jeesus varoitti kadotuksesta, iankaikkisesta kuolemasta, monta kertaa Uuden testamentin mukaan.

Missä Jeesus sitten on nyt? Kaikkialla. Hän ei ole aikaan, eikä paikkaan sidottu. Paitsi, että Hän on sydämessämme. Meissä, jotka rakastamme Häntä. Meidän sydämemme sykkii Hänelle. Loistamme Hänen valoaan. Rakastamme Häntä, koska Hän on ensin rakastanut meitä.

 

Viittaukset:

1)kotipetripaavola.com/ristiinnaulitseminen.html

2)kirkkojakaupunki.fi/kolme erilaista tapaa ristiinnaulita